Miesięcznik BIZNES.meble.pl listopad 2023

110 CHILLOUT • WNĘTRZARSCY TWÓRCY CYFROWI BIZNES.MEBLE.PL | LISTOPAD 2023 K arolina Szyszka uwielbia swoją pracę za brak schematów i nie- ustającą zmienność. Uważam, że nie ma jednej definicji na stworzenie dobrego wnętrza. Każde powinno być do- stosowane do jednej osoby. Od począt- ku mojej działalności niezwykle zależało mi na tym, by elastycznie projektować, by nie tworzyć jakiegoś szablonu. Chciałam, żeby to człowiek dla którego projektuję był punktem wyjścia do całej historii projekto- wej. Zdecydowanie, bardzo o to dbam, by to projektowanie miało na początku swojej drogi czystą kartę. By można ją było od po- czątku dość swobodnie zapisywać pod po- trzeby danej osoby – powiedziała. WIELE PERSPEKTYW Ceni niebanalne rozwiązania, nie- oczywiste połączenia, dbałość o detal. Najważniejszą wartością w jej życiu jest wolność, którą odnajduje między innymi w prowadzeniu własnej firmy. Prywatnie przekracza swoje granice na treningach z crossfitu i odpoczywa oglądając filmy dokumentalne. Uwielbia kulturę Japonii, malarstwo niderlandzkie, kuchnię azja- tycką i literaturę psychologiczną. Ceni spotkania przy stole i wspólne jedzenie. Uwielbia gotować, szczególnie dla naj- bliższych. Uważa, że jedzenie i wspólne spotkania to idealny sposób na budowa- nie relacji z drugim człowiekiem. Odpo- czywa najchętniej w leśnej głuszy lub malując mandale. Karolina Szyszka nazywa siebie duszą artystyczną poszukującą swojego miej- sca na ziemi. Zanim wnętrza stały się jej główną pasją, rozwijała swoje talenty mu- zyczne, grając na pianinie i skrzypcach oraz kształtując swój warsztat wokalny. Na początku poszukiwań swojej pasji, waż- na była dla mnie muzyka. W mojej rodzi- nie są tradycje muzyczne i zainteresowanie zapewne wzięło się z tego, że obecność in- strumentów muzycznych jest u nas czymś naturalnym, podobnie jak wspólny śpiew. Najpierw chodziłam na lekcje gry na piani- nie. Potem, jak już byłam bardziej świadoma swoich wyborów, to pomyślałam o skrzyp- cach. Uczyłam się gry na nich podczas nauki w liceum. Myślę, że to rozwinęło mnie arty- stycznie. Ostatecznie przekierowałam swoją wagę na architekturę, ale obserwacja ludzi, którzy tworzą muzykę wciąż jest dla mnie inspirująca – mówi Karolina Szyszka. Zapytana o to jak organizuje czas na tak wiele zainteresowań, odpowiada, że wielozadaniowość nie jest prosta. Za- wsze wymaga wykonywania wielu zadań w jak najkrótszym czasie. Wyznaczanie celu, który chcę osiągnąć zawsze determi- nuje mnie do tego, żeby stawiać małe krocz- ki i robić drobne rzeczy, które przybliżają mnie do moich celów – odpowiada. Pod- kreśla, że otwarty umysł i ciekawość świa- ta są niezwykle istotne w jej pracy. Myślę, że jest to niezwykle ważne w specyfice moje- go zawodu, żeby wszechstronnie się rozwijać i myśleć o przestrzeniach życiowych. Dzięki temu mogę lepiej wykonywać swoją pracę, mogę być lepszym projektantem – zazna- cza. Klienci Grupy NONO wiedzą, że pro- jekty traktowane są multidyscyplinarnie i zawsze dostosowane są do potrzeb użyt- kownika. DROGA DO GRUPY NONO Zapytaliśmy o decyzję wyboru archi- tektury, jako kierunku studiów. Decyzję o wyborze studiów podejmowałam na po- czątku nauki w liceum. Wtedy musiałam się nauczyć rysować. Przez 2 lata chodzi- łam na kurs rysunku, który przygotowywał mnie do egzaminu. Z perspektywy czasu trudno powiedzieć, żeby wybór 16-latki był do końca świadomy. Architektura bardzo Przede wszystkim Ty jesteś najważniejszy. Twoje wnętrze wpływa na Ciebie. To stosowane w praktyce idee Karoliny Szyszki, architektki, założycielki autorskiej pracowni wnętrz Grupa NONO i youtuberki. TEKST: DIANA NACHIŁO FOT. PROJEKTY: GRUPA NONO, FOT. ONI STUDIO człowiek

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=