Miesięcznik BIZNES.meble.pl listopad 2023

116 CHILLOUT • FELIETONY DIANA NACHIŁO dziennikarka miesięcznika „BIZNES.meble.pl” Obywatelka A.S. Zawsze szukam okazji ANNA SZYPULSKA dziennikarka miesięcznika „BIZNES.meble.pl” J uż listopad. Chciałam napisać, że w związku z tym nie może zabraknąć odrobiny refleksji, a może nawet melancholii. Ale czy na pewno? Kiedy życie ciśnie, w dodatku jest coraz chłodniej, zmieniliśmy czas i wieczory stały się dłuższe i ciemniej- sze, a jednym z najbardziej ulubionych kawałków na Spotify staje się „Melan- cholia” Rebeki, Google radzi: Wypij kawę latté. Spotkaj się z kimś pozytywnie nastawionym do życia. Weź kilka głębo- kich oddechów. W drodze do pracy posłu- chaj zabawnego podcastu lub kabaretu . I pyk! Od samego początku miałem dużą styczność z tematami związanymi z mebla- mi – rodzina, przyjaciele, znajomi – w ta- kim zagłębiu trudno znaleźć człowieka, któ- ry nie pracuje w branży meblarskiej. Sam również miałem swoją przygodę jako pra- cownik tej branży. W międzyczasie zdoby- łem wykształcenie handlowe, które tylko spotęgowało moją wiarę w siebie i swo- je możliwości. Podjąłem wówczas bardzo ważną i przełomową w moim życiu decy- zję – założyłem firmę. Początki, jak w każ- dej działalności, nie były kolorowe – zaczy- nałem od drop-shippingu, sprzedawałem na różnych portalach, szukałem również innych kanałów sprzedaży i dystrybucji – powiedział Artur Węgłowski, współ- właściciel Comforteo, podczas wywiadu udzielonego nam na targach M.O.W. Tak jak inni wystawcy nie ucieka w nim od trudności branżowych. Z drugiej strony, polska reprezentacja była najliczniejszą w Bad Salzuflen. Są rzeczy, na których możemy budo- wać optymizm. Antidotum na hasło „Do- brze to już było”, które zdarza mi się sły- szeć regularnie, wydaje się być dobra decyzja. Niedawno jechałam pociągiem regionalnym. Przyjechałam tu odwiedzić groby bliskich, ale przy okazji zrobię sobie wycieczkę po Puszczy Białowieskiej. Ja za- wsze szukam okazji – powiedziała podró- żująca z rowerem pasażerka, której wiek z pewnością zaczynał się od 70. I to mi się podoba. 8 lat temu ja i moje siostry stały- śmy w trzygodzinnej kolejce do Ambasady RP w Paryżu, by oddać głos w wyborach. Teraz wiem, że 3 godzi- ny to niewiele w porównaniu z tym, ile trzeba było stać w kolejkach w tym roku. 8 lat temu wieczór wyborczy, mimo Pary- ża, wina i muli, nie należał do łatwych… 15 października–aż do ogłoszenia daty wyborów – kojarzył mi się tylko z jednym, to dzień imienin mojej Mamy. W tym roku wiedziałam, że rano wezmę udział w wy- borach i będę musiała wyjechać na kilka dni, dlatego odwiedziliśmy solenizantkę dzień wcześniej, a na pożegnanie uściska- łam Mamę i powiedziałam: do zobaczenia w wolnej Polsce . Wieczór wyborczy 15 paź- dziernika 2023 r. znów spędzałam z sio- strami, tym razem w Warszawie i miałam tylko jedno marzenie – odczarować to, co się wydarzyło 8 lat temu. Gdy zobaczyłam wyniki badania exit poll, to najpierw krzy- czałam i długo nie mogłam uwierzyć, że to się dzieje naprawdę. Dziś jest 18 października, jestem jesz- cze we Włoszech, ale niebawem wracam do kraju. Ci którzy mnie znają wiedzą, że uwielbiam podróżować, ale to nie znaczy, że nie cieszę się z powrotów do domu. Ten powrót za kilkadziesiąt godzin bę- dzie jednak smakował zupełnie inaczej, wyjątkowo. Gdzieś tam w chmurach ulga będzie się wciąż jeszcze mieszała z nie- dowierzeniem i z pewnymi obawami, ale i ze świadomością, że „nie ma dla mnie innych miejsc”. Dość już słuchania o tym, że mogą być ciekawe wydarzenia . Wolę: Polska wraca do Europy Roberta Biedronia i tę wypo- wiedź Szymona Hołowni, która najbar- dziej zapadła mi w pamięć: Ludzie są do- brzy, Polska jest piękna . Po wielu trudnych egzaminach, które zdawaliśmy w ostat- nich latach, ten z demokracji, w niedzie- lę 15 października, zdaliśmy celująco. Te- raz przed nami jeszcze jeden ważny test: ze współpracy. Nie wiem, czy nie najtrud- niejszy. BIZNES.MEBLE.PL | LISTOPAD 2023

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=