Miesięcznik BIZNES.meble.pl listopad 2023

r e k l a m a BIZNES.MEBLE.PL | LISTOPAD 2023 łów, które są podstawą naszej oferty kierowanej do segmen- tu HoReCa. Ręczne wykończenie mebli gwarantuje utrzyma- nie najwyższej jakości gotowych produktów – zwraca uwagę Michał Mróz. Inwestycje w automatyzację są głównym filarem rozwoju fir- my. Są też jedyną szansą na jej przetrwanie w otoczeniu warun- ków opisanych powyżej – jest przekonany Artur Węgłowski. Nasze zakłady są nowocześnie wyposażone. Biorąc pod uwagę specyfikę produkcji nie bardzo istnieją możliwości automatyzacji, która znacząco odmieniłaby wydajność i ekonomikę procesów – dodaje Grzegorz Kalinowski. POPYT NA MEBLE WZROŚNIE, ALE KIEDY? Zdaniem Tomasza Wiktorskiego musimy przejść przez etap stabilizacji i odbicia. Zakończenie wojny byłoby ta- kim elementem przynoszącym poprawę, ale się na to nie zanosi. Największym testem będzie początek 2024 roku, który przyniesie niespotykany wzrost pensji minimalnej do ponad 4,2 tys. zł brutto. Na okres końca 2023 roku i po- czątku 2024 roku spodziewamy się stabilizacji, natomiast w drugiej połowie 2024 roku odbicia. Jeżeli nie wystąpią oko- liczności, jak pandemia czy wojna w Ukrainie, branża me- blarska powinna wrócić na ścieżkę wzrostów w 2025 – pod- sumowuje. Spodziewamy się stopniowej poprawy popytu na meble w drugim kwartale 2024 roku. Prognozy opieramy na stałej analizie sytuacji na rynkach polskich i zagranicznych, a tak- że komunikacji z partnerami handlowymi – wyjaśnia Michał Mróz. Myślę, że za rok o tej porze będziemy mogli powiedzieć, że wracamy na właściwe tory – mówi Mateusz Nowotnik. Podobnego zdania jest Grzegorz Kalinowski, który określa swój optymizm jako umiarkowany. Obawiam się, że znacz- niejszej poprawy możemy się spodziewać w drugiej połowie 2024 roku – doprecyzowuje. Trudno określić ten termin datą, ale naszym zdaniem najgorszy będzie rok 2024. Od 2025 roku przewidujemy po- wolną stabilizację rynku – mówi Artur Węgłowski. Słyszy się głosy: „niech będzie wreszcie po wyborach” itd. Zobaczymy, co dalej z inflacją, jak skończą się przedwybor- cze manewry na cenach (paliwo, energia). Mam nadzieję, że przyszły rok będzie pod różnymi kwestiami „płynniejszy” – podsumowuje Michał Balcerkiewicz. q Michał Mróz, wiceprezes Zarządu Paged Meble: Rosnące obciążenia finansowe są aktualnie dużym wyzwa- niem dla każdej firmy z branży meblarskiej. Również dla nas koszty zmienne są istotnym obciążeniem budżetu, dlatego na bieżąco reagujemy optyma- lizując procesy wewnątrz firmy. Poszukujemy też nowych odbiorców naszych produktów oraz wzmacniamy relacje ze współpracującymi partnerami.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=