Miesięcznik BIZNES.meble.pl listopad 2023

25 ADVERTORIAL • BRANŻA BIZNES.MEBLE.PL | LISTOPAD 2023 P rzez wiele lat dominacja pro- duktów rozpuszczalnikowych nad wodnymi wynikała w dużej mierze z negatywnego doświadczenia ze stosowania lakierów na bazie wody i niedostrzegania postępu w tych pro- duktach do tej pory. Rozwój technolo- gii, lata skrupulatnych badań sprawiły, że powstały lakiery na bazie wody, któ- rych obecne właściwości i jakość two- rzonych powłok nie odbiegają od tych powstałych na bazie produktów roz- puszczalnikowych. Teraz można zapomnieć o takich pro- blemach jak żółknięcie, trudności w apli- kacji oraz niska odporność na działanie kremów i tłuszczów. Obecnie nowocze- sne lakiery na bazie wody firmy ADLER są bardziej wszechstronne i odporne na działanie czynników zewnętrznych. Są wśród nich takie, które tworzą powierzch- nie o odporności 1B – nawet przy jedno- komponentowym zastosowaniu. Lakie- ry wodorozcieńczalne mają przewagę nad rozpuszczalnikowymi tym, że oferu- ją możliwość stosowania jedno- lub dwu- komponentowego. NOWOCZESNA TECHNOLOGIA, DOSKONAŁOŚĆ I EKOLOGIA W JEDNYM W branży meblarskiej innowacje są kluczem do osiągnięcia sukcesu. Bluefin Terra-Diamond od ADLER to doskonały przykład nowoczesnej technologii, któ- ra łączy doskonałość i dbałość o środowi- sko. Ten innowacyjny lakier meblarski to rewolucja w świecie wykończenia mebli. W przeciwieństwie do tradycyjnych lakie- rów, Bluefin Terra-Diamond został stwo- rzony bez szkodliwych składników, takich jak plastyfikatory, formaldehydy i metale ciężkie. Co więcej, korzysta z biopochod- nych spoiw i składa się w około 85% z na- turalnych surowców. Bluefin Terra-Diamond jest nie tylko ekologiczny, ale również gwarantuje naj- wyższą jakość. Otrzymał prestiżową na- grodę jakości CATAS i jest wpisany na listę Baubook. Powierzchnie pokryte tym lakie- rem spełniają także kryteria austriackiego oznakowania ekologicznego. Bluefin Ter- ra-Diamond może być używany jako lakier podkładowy, nawierzchniowy, a nawet na- noszony bezpośrednio na drewno dębowe, bez obawy o przebarwienia. Co więcej, pod względem odporności nie ustępuje tradycyjnym lakierom wodnym i rozpuszczalnikowym. Doskonale chroni powierzchnię mebli przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi, umożliwia- jąc stosowanie w różnych pomieszczeniach zaczynając od stołu jadalnego po sypialnię czy kończąc na pokoju dziecięcym. Jedno- cześnie nadaje powierzchni przyjemny, na- turalny wygląd i wrażenia w dotyku. Bluefin Terra-Diamond symbolizu- je przyszłość lakierowania w branży me- blarskiej. W obliczu rosnących cen paliw i coraz bardziej rygorystycznych przepi- sów środowiskowych, produkty ekologicz- ne stają się kluczowym rozwiązaniem dla producentów mebli. Wzrastające zapo- trzebowanie klientów na ekologiczne pro- dukty stawia firmy, które dostosują się do tych trendów, w korzystnej pozycji. Bluefin Terra-Diamond to wyraz po- stępu w branży meblarskiej. Dzięki niemu możemy cieszyć się pięknymi i trwały- mi meblami, jednocześnie dbając o naszą planetę. Inwestycja w przyszłość, którą oferuje ADLER jest zdecydowanie czymś co warto rozważyć. q Lakiery wodorozcieńczalne ADLER – przyszłość branży meblarskiej LAKIERY WODOROZCIEŃCZALNE NIE SĄ NOWOŚCIĄ, ALE ICH ROSNĄCE ZNACZENIE W BRANŻY MEBLARSKIEJ JEST EWIDENTNE. PRZEDE WSZYSTKIM Z POWODU ROSNĄCEJ ŚWIADOMOŚCI DOTYCZĄCEJ WPŁYWU EMISJI ROZPUSZCZALNIKÓW NA ŚRODOWISKO NATURALNE, JAK I WPROWADZONYM W 2004 R. RESTRYKCJOM. Adler Polska Sp. z o.o. | 30-376 Kraków | ul. Tyniecka 229 | tel. +48 12 252 40 01 biuro@adler-lakiery.pl | www.adler-lakiery.pl © Forcher Tirol © Forcher Tirol

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=