Miesięcznik BIZNES.meble.pl listopad 2023

31 BIZNES.MEBLE.PL | LISTOPAD 2023 TARGI • BRANŻA DREMADzieciom Podczas tegorocznych targów DREMA studentki i studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wyprodukowali ponad 100 kompletów mebli. Trafiły one do Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy oraz do Ukraińskiego Domu Dziecka przy Podolskim Centrum Edukacji Zawodowej i Technicznej w Kamieńcu Podolskim. OPR. MAREK HRYNIEWICKI Z  udziałem ponad 40 partnerów z branży w pawilonie 6A na po- wierzchni 2 tys. m 2 powstała no- woczesna fabryka mebli tapicerowanych oraz mebli skrzyniowych, wyposażona w zrobotyzowane maszyny oraz autono- miczny transport w ujęciu kontrolowa- nej logistyki. Wszystko pod nadzorem dedykowanych systemów zarządzania produkcją wraz z technologią RFID. Po raz pierwszy inicjatywa DREMADzieciom stanowiła rozproszoną produkcję mebli na terenie targów. W pawilonie 5 firma Homag, jako partner wydarzenia, produ- kowała regały prezentując proces tech- nologiczny: od arkusza płyty meblowej do paczki z meblem. Dodatkowo na prze- strzeni wystawowej Stowarzyszenia DRO- MA zrzeszone firmy prezentowały obrób- kę elementów meblowych ze sklejki. Podczas czterech dni targów w poka- zowej produkcji mebli, w ramach posze- rzania wiedzy praktycznej, rotacyjnie bra- ło udział: • 20 studentek i studentów kierunku tech- nologia drewna oraz projektowanie me- bli UPP, • 60 uczniów z Zespołu Szkół Budowlano- -Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu, • 13 uczniów z Zespołu Szkół nr 1 im. Po- wstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, • 15 uczniów Zespołu Szkół Ponadpodsta- wowych im Stanisława Staszica w Wie- ruszowie, • 14 uczniów Zespołu Szkół Ponadpodsta- wowych nr 2 w Kępnie, • 12 wychowanków młodzieżowego Oś- rodka Wychowawczego w Łobżenicy. Partnerzy, studenci i uczniowie wspól- nie pracując w pokazowej fabryce wy- produkowali ponad 100 kompletów me- bli. Zużyli przy tym ok. 300 arkuszy płyty meblowej i 6 m 3 sklejki, ponad 250 kilo- gramów okuć meblowych, ponad 100 ki- logramów kleju, ok. 4 tys. mb obrzeża me- blowego i ponad 3 tys. m 2 tektury oraz ogrom zszywek tapicerskich. Podczas akcji DREMA Dzieciom 2023 wyprodukowano m.in. : • 120 spakowanych niskich regałów 720x900x360 mm, • 50 spakowanych łóżek 900x2.000 mm (nietapicerowane), • 50 łóżek 900x2.000 (wykonane elementy przygotowane do pakowania), • 20 kompletów spakowanych mebli do pokoju dziecięcego (szafa, biurko, łóżko tapicerowane 800x1.600 mm), • 20 kompletów spakowanych mebli do pokoju młodzieżowego (szafa, biurko, półki, łóżko tapicerowane 900x2.000 mm), • 20 kompletów sensorycznych frontów meblowych dla najmłodszych w ramach grantu „KidsLikeUs”. Część wyprodukowanych mebli zosta- ła już przekazane do Ośrodka Wychowaw- czego w Łobżenicy. Pozostałe meble zo- staną przekazane do ukraińskiego domu dziecka w Kamieńcu Podolskim. q ↑ ↑ Podczas projektu DREMA Dzieciom powstało 50 łóżek 900 x 2.000 mm. → → W ramach projektu DREMA Dzieciom powstało ponad 100 kompletów mebli, które trafiły do Ośrodka Wychowaw- czego w Łobżenicy oraz do Ukraińskiego Domu Dziecka w Kamieńcu Podolskim. Partnerzy, studenci i uczniowie wspólnie pracując w pokazo- wej fabryce wyprodukowali ponad 100 kompletów mebli.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=