Miesięcznik BIZNES.meble.pl listopad 2023

56 BIZNES.MEBLE.PL | LISTOPAD 2023 BRANŻA • TARGI F ilipiny należą do najszybciej roz- wijających się gospodarek wscho- dzących na świecie. Odnotowują drugi co do wielkości wzrost gospodarczy w regionie ASEAN, który w 2022 r. wyniósł 7,6% PKB. Ten wysoki wzrost gospodarczy i przewidywania co do roku 2023 pokazu- ją ogromny potencjał gospodarczy Filipin, które mogą stać się ważnym partnerem handlowym dla Europy i Polski. SEKTOR MIESZKANIOWY I TURYSTYCZNY NA FILIPINACH Szczególnie interesującym elementem dla polskiej branżymeblarskiej może być sy- tuacja sektora mieszkaniowego i turystycz- nego. W ostatnich latach rynek budowlany na Filipinach uległ znacznemu wzrostowi, m.in. dzięki realizowanym programom rzą- dowym, takim jak Build! Build! Build! (BBB). Program BBB ma na celu przyspieszenie wydatków na infrastrukturę publiczną ze średnio 2,9%PKB za rządówAquino do oko- ło 7,3% pod koniec rządów Duterte. Obecne zapotrzebowanie sięga oko- ło 6,5 mln mieszkań, podczas gdy ofer- ta rządowa wynosi średnio mniej niż 100 tys. mieszkań rocznie. Ogromne znaczenie ma tu również sektor prywatny. Przedsię- biorstwa zrzeszone w SHDA (Subdivision and Housing Developers Association Inc.), najważniejszego stowarzyszenia bran- żowego zajmującego się budownictwem mieszkaniowym i urbanistycznym na Fi- lipinach, odpowiadają za budowę 250-300 tys. mieszkań rocznie. Z kolei sektor turystyczny przewiduje przyjęcie na Filipinach ponad 4,8 mln gości (w 2022 r. ta liczba wynosiła 2,02 mln). Ho- tele zrzeszone w PHOA (The Philippine Ho- tel Owners Association, Inc.), m.in. Ascott, Citadines, Megaworld, AyalaLand, Hotel 101, deklarują oddanie do użytku w latach 2023-26 ponad 12 tys. pokoi hotelowych o różnym standardzie oraz modernizację istniejących. Przy praktycznie nieistniejącej lokal- nie produkcji mebli, wyposażenie tych po- mieszczeń będzie musiało być zrealizowa- ne we współpracy z krajami zewnętrznymi. Z jednej strony znaczny popyt na meble Pierwszy PFFM zakończony sukcesem Redakcja BIZNES.meble.pl została zaproszona do uczestnictwa w pierwszych w historii targach mebli i wyposażenia wnętrz na Filipinach PFFM (Philippines Furniture Furnishing Market), które odbyły się w dniach 5-7 lipca 2023 r. Mieliśmy okazje poznać rynek Filipin oraz szanse i perspektywy dla potencjalnej współpracy handlowej oraz preferencje wzornicze nabywców. TEKST: ULA DITRYCH Jo Teh, dyrektor projektu PFFM w Derrisen.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=