Miesięcznik BIZNES.meble.pl listopad 2023

72 BIZNES MEBLE.PL | LISTOPAD 2023 DESIGN • TRENDY Trendy Ambiente 2024: progres, cisza, rzemiosło Triada Ambiente Trends 24+ wyostrza zmysły, odpowiada na rosnące pragnienie spokoju i skupia uwagę na różnorodności rzemiosła. OPR. ANNA SZYPULSKA. FOT. MESSE FRANKFURT. A mbiente odzwierciedla decy- dujące międzynarodowe sty- le w sektorze dóbr konsump- cyjnych. Niezależnie od tego, czy jesz obiad, mieszkasz, dzielisz się czymś, czy pracujesz – pokazuje, „co będzie na sto- le” w przyszłości. Co będzie należeć do przestrzeni życia i pracy, a co zostanie wręczone jako prezenty? Messe Frank- furt zleciło łowcom trendów z biura bora. herke.palmisano zbadanie kształtów, kolorów i materiałów, które zainspiru- ją konsumentów na całym świecie. Trzy najważniejsze, wyłonione przez nich trendy, zostaną zaprezentowane wraz z najnowszymi produktami wystawców. Przyszłoroczna wystawa będzie zlokali- zowana w Strefie Trendów w foyer hali 4.1 w dniach 26–30 stycznia 2024 r. NA TROPIE TRENDÓW Claudia Herke, Cem Bora i Annetta Pal- misano od wielu lat wyszukują i analizują międzynarodowe trendy dla Messe Frank- furt. Dzięki swojemu doświadczeniu, du- żej wiedzy w zakresie prognozowania tren- dów i badań materiałowych, oferują cenne wskazówki dla branży w postaci analiz, wy- kładów i inspirujących pokazów specjal- nych. W prezentacji trendów, w przejrzy- sty sposób i będąc blisko rynku, wizualizują trendy stylistyczne nadchodzącego sezonu. JAKIE TRENDY WYŁONI AMBIENTE 2024? Eksperci podzielili trendy Ambiente 2024 na trzy światy stylistyczne: • Aura postępu (wizjonerstwo + elemen- tarność), • Jakość ciszy (czystość + oswojenie), • Duch rzemiosła (odwaga + poetyckość). Razem emanują one wizjonerską aurą, celebrują luksus ciszy i skupiają się na no- wych kompozycjach. Tym, co rzuca się w oczy w tegorocznej prognozie, jest to, że wszystkie trzy światy stylów, jak i prze- strzenie mieszkalne, bardziej konse- kwentnie niż do tej pory przenikać będzie zrównoważony rozwój. Jednocześnie ba- dania materiałowe, mające na celu ulep- szenie zarządzania recyklingiem, przy- niosą ekscytujące rozwiązania estetyczne. Rzemiosło jest reinterpretowane i udo- skonalane dzięki innowacjom cyfrowym i technikom 3D. W niepewnych czasach nie chodzi o szu- kanie krótkotrwałego tematu. Zamiast tego Ambiente Trends wychwytuje ważne wy- darzenia i kontynuuje je, każde z własnym akcentem. Niezwykłe wykorzystanie mate- riałów i kolorów, innowacyjne technologie, elementarność, zrównoważony etos i alter- natywy materiałowe lub wieloaspektowa sztuka rękodzieła wyznaczają w tym roku własne punkty centralne. Wszystkie żywe motywy łączy pojednawcza perspektywa, która chroni to co znane i wita przyszłość – komentuje Annetta Palmisano, ekspertka ds. trendów w biurze trendów bora.herke. palmisano. ← ← Trzy najważniejsze trendy Ambiente 2024 zostaną zaprezentowane wraz z produktami wystawców w Strefie Trendów w foyer hali 4.1 w dniach 26–30 stycznia 2024 r. ↓ ↓ Claudia Herke, Cem Bora i Annetta Palmisano z biura bora.herke.palmisano od wielu lat na zlecenie Messe Frankfurt analizują międzynarodowe trendy w modzie i sztuce, wnętrzach i stylu życia.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=