Miesięcznik BIZNES.meble.pl maj 2023

34 BRANŻA • ANALIZA BIZNES.MEBLE.PL | MAJ 2023 R aport „Polacy kupują meble – edycja 2023”, to pierwsze tak kompleksowe opracowanie na temat zwyczajów Polaków związanych z kupowaniem mebli i korzystaniem z różnych kanałach sprzedaży, zarów- no stacjonarnych, jak i internetowych, trzy lata od wybuchu pandemii i rok od pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukra- inę. Wyniki badania, które na zlece- nie BIZNES.meble.pl zrealizowało In- quiry, agencja badań marketingowych z blisko 20-letnim doświadczeniem na rynku, polski partner międzynarodo- wej firmy YouGov, są źródłem wiedzy, którą należy potraktować jako narzę- dzie do budowania przewagi konku- rencyjnej. JAK POLACY KUPUJĄ MEBLE? Publikacja zawiera informacje o tym, gdzie i jak często Polacy kupują meble. Badanie pokazuje też wybory Polaków odnośnie kategorii produktowych. Ra- port dostarcza również szczegółowych danych na temat najbardziej znanych i rozpoznawalnych marek mebli i skle- pów meblowych. „Polacy kupują meble” to doskonałe źródło wiedzy na temat wy- bieranych przez Polaków mebli, miejsc, w których ich szukają, a także czynników decydujących o ich wyborze w poszcze- gólnych grupach produktowych. Raport porusza również temat kupowania mebli online. Można w nim znaleźć informacje o kategoriach, które cieszą się największą popularnością w sprzedaży internetowej. Publikacja wskazuje również bariery przy wyborze tego kanału. Warto przeanali- zować wyniki badania od pierwszej do ostatniej strony, gdyż na końcu raportu znajdują się profile klientów poszczegól- nych sklepów meblowych działających na polskim rynku. q Jak, gdzie, kiedy i za ile Jakie meble wybierają Polacy? Gdzie i z jakich powodów kupują je najczęściej? Jak wygląda znajomość marek meblowych? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań dotyczących preferencji zakupowych Polaków dostarczają wyniki badania, które na zlecenie BIZNES.meble.pl zrealizowała agencja marketingowa Inquiry. Polacy kupują meble? TEKST: ANNA SZYPULSKA O metodologii badania Badanie zostało zrealizowane przez agencję Inquiry na panelu internetowym zarządzanym przez YouGov, z wyko- rzystaniemmetodologii CAWI (ankiety internetowej), wśród pełnoletnich kobiet i mężczyzn. Próba badawcza wyniosła N=1012 wywiadów przeprowadzonych w dniach 28 lutego – 6 marca 2023 r. 50% TAK NIE 50% 42% 58% Zwracanie uwagi na kraj produkcji mebli Znaczenie kraju produkcji i certyfikatów podczas zakupu: Zwracanie uwagi na certyfikaty Połowa konsumentów podczas zakupu mebli zwraca uwagę na ich kraj produkcji. Nieco ponad 2 na 5 osób zwracają uwagę na certyfikaty posiadane przez meble. N=1012, wszyscy respondenci Raport do nabycia w: BIZNES.meble.pl/sklep

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=