Miesięcznik BIZNES.meble.pl maj 2023

76 TEMAT WYDANIA • ERGONOMIA I EKONOMIA BIZNES.MEBLE.PL | MAJ 2023 Stawiając na innowacje zbliżamy się do celu, jakim jest bardziej ekonomiczny wymiar produkcji. TEKST: DIANA NACHIŁO N iezależnie, czy będą to rozwią- zania softwarowe, czy też kom- ponent wysokiej jakości – prze- mysł szuka rozwiązań, które pozwolą na realizację wybranego modelu produkcyj- nego w sposób zoptymalizowany. Przed- stawiamy wybrane case studies. LEPIEJ Z CAD/CAM Obecnie, w licznych dziedzinach prze- mysłu, wdrożenie rozwiązań CAD/CAM jest niezbędne, aby zachować konkuren- cyjność i efektywność. Jedną z takich branż jest stolarstwo. Firma TMSys przedstawia korzyści wynikające z wdrożenia systemu Woodlab CAD/CAM w stolarni Zof-Mar. Wdrożenie systemu Woodlab CAD/ CAM w stolarni niesie z sobą wiele ko- rzyści. Pierwszą z nich jest zwiększenie efektywności i skrócenie czasu potrzeb- nego na projektowanie. W programie CAD projekt można stworzyć szybciej i łatwiej niż tradycyjnymi metodami, co pozwa- la na oszczędność czasu i wzrost produk- tywności. Kolejną korzyścią jest większa precyzyjność projektów. Dzięki możliwo- ści przeglądania modelu 3D, projekt moż- na dokładniej ocenić przed rozpoczę- ciem produkcji. To z kolei przekłada się na zwiększenie jakości produktu oraz zmniejszenie ilości błędów w produk- cji. Następną zaletą wdrożenia systemu jest redukcja kosztów produkcji. Woodlab umożliwia zoptymalizowanie procesów produkcyjnych, co prowadzi do zmniej- szenia ilości odpadów materiałowych oraz skrócenia czasu wytwarzania. Ponadto, program gwarantuje dokładniejsze plano- wanie zużycia materiałów, co pozwala na zaoszczędzenie kosztów surowców. Opcja łatwej edycji projektów umożliwia także elastyczne dostosowanie się do zmienia- jących się wymagań klientów. W firmie Zof-Mar zintegrowaliśmy wier- tarkę CNC SCM Morbidelli CX100 wraz z czytnikiem kodów kreskowych z piłą for- matową. Dodatkowo został dodany ekran dotykowy i drukarka etykiet. Wszystko za- rządzane jest w połączeniu programów Wo- odlab CAD/CAM oraz Formatyzacji 5 do rozkroju. W przypadku piły, etykieta dru- kowana jest automatycznie po wskazaniu formatki na dotykowym ekranie. Po przy- klejeniu etykiety, formatka trafia do wier- Ekonomia idzie za innowacją ↓ ↓ Duropal XTreme Touch – wzornictwo tego wysokociśnieniowego laminatu jest zgodne z trendem matowych powierzchni o autentycznym wyglądzie i fakturze w dotyku. Duropal XTreme Touch łączy własną powierzchnię producenta XTreme Matt, która jest ciepła i miękka w dotyku, a jednocześnie jest niewrażliwa na od- ciski palców i tłuste plamy dzięki właściwościom zapobiegającym pozostawianiu odcisków palców, z naturalnie wyglądającą strukturą kamienia lub drewna. Dzięki udanemu połączeniu atrakcyjnego wyglądu i przyjemnych wrażeń dotykowych, Duropal XTreme Touch zapewnia użytkownikowi przyjemne doznania sensoryczne.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=