Miesięcznik BIZNES.meble.pl wrzesień 2023

10 BIZNES.MEBLE.PL | WRZESIEŃ 2023 FELIETON • GĄSIOROWSKA O FINANSACH P rzede wszystkim – wiele firm windykacyjnych zniknie z rynku. Wymóg kapitału zakładowego w wysokości 1 mln zł sprawi, że windykację będą mogły prowadzić tylko te największe firmy, a i tak na znacznie zmienionych zasadach. Niemożliwa stanie się windykacja polubowna osób powyżej 75 roku życia, niepełnosprawnych, nie- posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych. Na dodatek – każdy dłużnik będzie mógł zgłosić swój sprzeciw od działań windykacyj- nych, co będzie skutkowało natychmiastowym zakończeniem kontaktów z nim i jedyną opcją stanie się droga sądowa. Już teraz sprawy o zapłatę trwają od 6 do 18 miesięcy, a prze- cież to dopiero początek drogi do odzyskania swoich pieniędzy, bo jeszcze musi je wyegze- kwować komornik… Na omówienie kolejnych zmian w przepisach przyjdzie jeszcze czas, skupiając się jedy- nie na przepisach przedstawionych powyżej: nadchodzą trudne czasy dla wierzycieli. Wyłą- czenie kilku grup z działań windykacyjnych sprawi, że osoby te będą miały trudności z po- zyskaniem jakiejkolwiek dodatkowych pieniędzy w postaci pożyczki czy kredytu, a nawet – wzięcia czegoś na abonament. Jeśli z rynku zniknie wiele małych firm windykacyjnych, to obstawiajcie Państwo, jak będą się kształtowały ceny tych, które zostaną? Wzrosną czy spadną? No właśnie… A na dodatek – nikt nie będzie mógł dać nam gwarancji, że nagle, podczas zaawansowanych ne- gocjacji windykacyjnych, dłużnik nagle nie zgłosi swojego sprzeciw i będziemy musieli je przerwać, bez możliwości obciążenia go kosztami pracy naszych pracowników, z poczuciem zmarnowanego czasu i pieniędzy. Sami dłużnicy też po czasie się przekonają, że te zmiany niekoniecznie zadziałają na ich korzyść. Zamiast rozłożenia długu na raty, anulowania np. części odsetek – będą mie- li dodatkowe koszty sądowe. Zapewne kilkanaście miesięcy później, niż gdyby się dogada- li z windykatorem, ale za to powiększone o koszty sądowe i koszty egzekucji komorniczej. Warto też zauważyć jedno – nie spodziewam się żadnych kampanii społecznych dotyczą- cych świadomego pożyczania, regulowania swoich długów. Zapewne rządzący położą na- cisk, jak to dbają o najbiedniejszych i najbardziej pokrzywdzonych. Zamiast rzetelnie przed- stawić wszystkie plusy i minusy nowych rozwiązań, jestem pewna, że komunikat będzie tylko jeden: „Nęka cię windykator? Zgłoś swój przepis i śpij spokojnie”. Nikt nie powie, że spać spokojnie będzie tylko do czasu egzekucji komorniczej, która już nie będzie się odby- wała na wynegocjowanych pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem zasadach, ale na zasadach odgórnie ustalonych przez prawo, z kwotą wolną od zajęcia i środkami niepodlegającymi za- jęciu, gdzie cała reszta, z doliczonymi odsetkami i opłatami – będzie zajmowana. Czy wtedy dłużnicy też będą spać spokojnie? Spieszmy się zatem windykować, póki jeszcze jest to możliwe… q Spieszmy się windykować, póki jeszcze jest to możliwe… Już za parę miesięcy, od stycznia 2024 r. w Polsce znacznie zmienią się przepisy dotyczące windykacji. W praktyce, chcąc zabezpieczyć prawa dłużników, windykacja polubowna może przestać istnieć… ANNA GĄSIOROWSKA Autorka jest właścicielką firmy Negocjator Anna Gąsiorowska oraz trenerem windykacyjnym.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=