Miesięcznik BIZNES.meble.pl wrzesień 2023

50 DESIGN • WIADOMOŚCI BIZNES.MEBLE.PL | WRZESIEŃ 2023 TREMEND Z PRESTIŻOWĄ NAGRODĄ The International Property Awards to jeden z ważniejszych konkursów branży architektonicz- nej i wnętrzarskiej. O nagrodę w tym prestiżowym międzynarodowym konkursie co roku walczą najlep- sze biura projektowe. W tym roku, nie po raz pierw- szy, nagrodę główną otrzymała warszawska pracow- nia Tremend za wnętrza hotelu Royal Tulip Warsaw Apartments. Podczas tegorocznej uroczystej gali The Interna- tional Hotel and Property Awards 2023 w Londynie rozdane zostały Oskary branży wnętrzarskiej. Głów- na nagroda, 5 gwiazdek i nominacja do nagrody eu- ropejskiej w kategorii Hotel Design – Europe Award za projekt wnętrz hotelu Royal Tulip Warsaw Apart- ments, powędrowały do pracowni Tremend, na rę- ce Magdaleny Federowicz-Boule, współwłaściciel- ki pracowni. Projektanci jeszcze nie ochłonęli po otrzymaniu tak prestiżowej nagrody, gdy dostali wiadomość, że projekt wnętrz hotelu Royal Tulip Warsaw Apartments został zakwalifikowany na shortlist WAF/INSIDE Awards (World Architecture Festival/World Festival of Interiors Inside), co jest niezwykłym wyróżnieniem. W listopadzie bieżącego roku nastąpi prezentacja pro- jektów przed międzynarodowym jury w Singapurze. Stworzona przez pracownię koncepcja wystro- ju wnętrz opowiada niezwykłą historię dwudziesto- wiecznej Warszawy, misternie snutą poprzez aranża- cyjne analogie i śmiałe nawiązania do sztuki i archi- tektury tego okresu w życiu miasta. To jest najwyższe wyróżnienie dla mnie i całe- go Zespołu architektów Tremend zaangażowanych w ten projekt. Jestem ogromnie dumna z tego, cze- go dokonaliśmy. Stworzenie takiego projektu wyma- gało koncepcyjnej pracy całego Zespołu i wspólnej wizji. Myślę, że jak już ustaliliśmy, że wnętrza Royal Tulip Warsaw Apartments mają opowiadać historię najwspanialszych miejsc Warszawy, każdy poczuł jej ducha. Cieszymy się ogromnie, że doceniło to mię- dzynarodowe Jury Property Awards – mówi Magdale- na Federowicz-Boule. POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI Wnętrza Royal Tulip Warsaw Apartments to wy- cieczka po charakterystycznych zakątkach XX. wiecz- nej stolicy. Podróż zaczyna się już od parteru, recep- cji i lobby. Projektanci zainspirowani wielkim planem dzielnicowym stolicy z lat dwudziestych zeszłego wie- ku nawiązali do jego kształtu i rozmieszczenia dziel- nic. W częściach wspólnych zatem można odnaleźć analogie do takich części miasta jak Wola, Śródmie- ście czy Żoliborz. Sam plan zaś zamieszczony zo- stał na ścianie za stanowiskami recepcji. Ich owal- ny kształt nawiązuje do Rotundy i zamysłu archi- tektonicznego jej powstania – jako jedynego obiektu okrągłego w prostopadłościennej strukturze miasta. Wielbiciele Warszawy dopatrzą się również inspiracji neonami Wars i Sawa, stolarką ulicy Smulikowskie- go, czy secesyjną, balkonową balustradą kamienicy przy ul. Pięknej 44. Każda część hotelu to nawiąza- nie do innej dzielnicy i jej charakterystycznych bu- dowli czy miejsc. TAKA WARSZAWA Inspiracje Powiślem widać również w strefie barowej. Już same kolory, w których jest utrzyma- na, nawiązują do tamtejszego krajobrazu. Niebie- ski odzwierciedla głęboką toń Wisły, natomiast zie- leń i drewno, to zadrzewione tereny nadbrzeżne, bulwary. Neonowy napis POW z wplecionymi symbo- lami fal to skrót od Powiśla. Lustro, którym wykoń- czona jest wyspa barowa, to natomiast odniesienie do refleksów pojawiających się na powierzchni Wi- sły w słoneczny dzień. W instalacji metaloplastycz- nej na ścianie z łatwością można wypatrzeć war- szawską Syrenkę. Architekci Tremend nawiązali również do architektury stolicy. Konstrukcja nad ba- rem – to ukłon w stronę Mostu Poniatowskiego, ta nad strefą live cooking natomiast, to Most Gdański. W konstrukcji nad bufetem odnajdziemy inspiracje Mostem Śląsko-Dąbrowskim. Restauracja Royal Tulip Warsaw Apartments to ukłon w stronę zielonego Żoliborza. Butelkowa zie- leń ścian jest bazą dla pozostałych elementów wy- kończenia. Również w tej części projektanci Tre- mend czerpali inspiracje z charakterystycznych obiektów znajdujących się w tej dzielnicy. Podział sklepienia Teatru Komedia odnajdziemy, w tym wypadku, na ścianach, a ciężkie aksamitne kota- ry w oknach, są niczym teatralna kurtyna. Kulto- wa kawiarnia Havana, a właściwie jej lada wykoń- czona drewnianymi lamelami, stała się motywem przewodnim niektórych ścian restauracji. Ceglane ogrodzenie willi Brukalskich, również znalazło swój odpowiednik na jednej ze ścian i zainspirowało do ułożenia cegły w słowo „ŻOL” – jako skrótu od na- zwy dzielnicy. Odniesienia do warszawskiej Pragi odnajdziemy w zewnętrznej części wypoczynkowej. Poza zielenią i parkami, symbolem dzielnicy i potęgą ówczesnego przemysłu motorniczego – FSO, była „limuzyna War- szawa”, która teraz zajmuje honorowe miejsce mię- dzy stolikami patio. Natomiast ceglane elewacje nawiązują do dzi- siejszego Soho Factory, a dawniejszej manufaktury lnu i Zakładów Amunicyjnych „Pocisk”. Ozdobny neon oraz połączenie bruku z zielenią trawy odnosi się do perły tamtej dzielnicy - Muzeum Neonu. Zazwyczaj nudnym i mało spektakularnym sa- lom konferencyjnym architekci Tremend nadali pa- tronów, którymi są wielcy Warszawiacy min. Fryde- ryk Chopin, Władysław Reymont, Bohdan Lachert, Bolesław Cybis. Odnajdziemy ich symbole i linearne postacie na ścianach pomieszczeń. Każda z sal zo- stała urządzona w indywidualny sposób i każda za- skakuje swoim urokiem. Wspólny mianownik tworzą jednak przytulność, mocne kolory i industrialny cha- rakter. Tu nie ma miejsca na nudę. Apartamenty, podobnie jak pozostałe wnętrza Royal Tulip Warsaw Apartments, nawiązują do dziel- nic Warszawy. Odnajdziemy w nich inspiracje z Żo- liborza, Mokotowa, Ochoty, Saskiej Kępy i Powiśla. W każdym z nich ścianę zdobi grafika z mapą dziel- nicy oraz wkomponowaną ludzką twarzą, w odpo- wiednim kolorze przewodnim, nawiązującym do barw dzielnicy. q Pracownia Tremend zdobyła główną nagrodę International Property Awards i miejsce na Shortlist WAF/INSIDE Awards. Na parterze na gości czeka kawiarnia nazwana z przymrużeniem oka „swaWola”. Pomysł na kawiarnię w tym miejscu przywo- łała istniejąca tu niegdyś palarnia kawy „Pluton”, która znajdowała się przy ulicy Grzybowskiej i była pierwszą palarnią kawy w Polsce. Fot. Piotr Gęsicki.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=