Miesięcznik BIZNES.meble.pl wrzesień 2023

54 BIZNES MEBLE.PL | WRZESIEŃ 2023 DESIGN • SYLWETKA i uczynienie motywem przewodnim orygi- nalnego wzornictwa. Kontaktowaliśmy się ze specjalistami z warsztatów spawalniczych, stolarskich i malarskich, uzyskując porady i chłonąc wszelkie przydatne doświadcze- nia. Transportem publicznym przewozili- śmy pierwsze prototypy dwumetrowej lam- py podłogowej od jednego wykonawcy do drugiego. Taka działalność i ambitne pla- ny szybko przyciągnęły kompetentny zespół niezależnych rzemieślników, a także współ- pracujących producentów – dodali. KONTAKT Z KLIENTEM Ich produkty można było zobaczyć m.in. w Paryżu i Warszawie. Jak wystawy wpływają na promocję ich marki? Corocz- nie wysyłamy produkty na ukraińskie wy- stawy. Otrzymujemy również zaproszenia do udziału w międzynarodowych wystawach i festiwalach na zbiorowych stoiskach ukra- ińskiego dizajnu i stoiskach naszych part- nerów. Udało nam się wziąć udział w Paris Design Week, Maison&Objet, Warsaw Ho- me&Contract, High Point Market, Barcelo- na Design Week i innych. To bardzo dobra praktyka, która pomaga pozbyć się kom- pleksu prowincjonalizmu. Kiedy nowo wy- dany projekt znajduje odzew w kraju, zysku- je szacunek międzynarodowej społeczności projektantów. Wtedy zaczynamy wierzyć, że możemy stworzyć kosmopolityczny pro- dukt – powiedzieli przedstawiciele Levan- tin Design. Ostatnio współpracowali z polską mar- ką Nobonobo. Krzesło Kohti zostało nagro- dzone w międzynarodowym konkursie In- Stół Igapo. Kolekcja Diox. Krzesło Dewy. Krzesło Tuttu Monteur.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=