Miesięcznik BIZNES.meble.pl wrzesień 2023

78 TEMAT WYDANIA • STREFA KOMUNIKACJI BIZNES.MEBLE.PL | WRZESIEŃ 2023 J ak zaznaczył Wojciech Zarzyc- ki, technical manager w Hettich Polska, nie każdy może sobie po- zwolić na garderobę w oddzielnym po- mieszczeniu, choć niewątpliwie jest to jedno z najbardziej ergonomicznych roz- wiązań w przestrzeni domowej. NAWET DO MAŁYCH POMIESZCZEŃ Jeśli mamy możliwość wygospoda- rowania osobnego pomieszczenia, war- Rzeczy są w nich łatwo dostępne i odpowiednio zabezpieczone. Warto poznać najnowszą ofertę garderób, szaf i drzwi przesuwnych. TEKST: DIANA NACHIŁO Dostępne i zabezpieczone to w takim projekcie wykorzystać system z drzwiami składanymi WingLine 230, któ- ry w żaden sposób nie ogranicza przestrze- ni wokół garderoby, tylko składa skrzydła drzwiowe, ułatwiając dostęp do wszyst- kiego, co znajduje się w jej wnętrzu. Mo- żemy je wypełnić funkcjonalnymi wiesza- kami, półkami wysuwnymi czy komodami z szufladami, korzystając z systemu mo- dułowo profilowego do zabudowy garde- rób Amari. Dzięki niemu, stroje wizytowe, codzienne oraz sportowe zostaną efektow- nie wyeksponowane, a sam moment wyboru kreacji stanie się przyjemniejszy – powie- dział Wojciech Zarzycki. Natomiast, jeśli mamy do czynienia z mniejszą przestrze- nią do zagospodarowania, dobrym rozwią- zaniem jest szafa wolnostojąca. Może ona stać się nie tylko ozdobą, ale też dzięki do- brze zaplanowanemu wnętrzu z powodze- niem pomieścić wszystko co trzeba. Dzięki systemom drzwi przesuwnych TopLine XL lub TopLine L, użytkownik ma możliwość swobodnego użytkowania szafy oraz prze- suwania nawet dużych rozmiarów drzwi przy użyciu jednego palca. Możemy zapla- nować nawet 2-metrowe drzwi, a tym sa- mym zabudowa 4-metrowa może zostać zakryta jedynie dwoma frontami. Inny po- mysł na garderobę w formie szafy, daje sys- tem drzwi składanych WingLine L. Dzięki niemu, nawet dwa 4-metrowe fronty może- my przesuwać w prawo lub w lewo, zysku- jąc łatwy dostęp do wnętrz szafy – dodał. A jakie rozwiązania proponuje do małych pomieszczeń? Korzystnym rozwiązaniem w mniejszych pomieszczeniach jest zasto- sowanie lustra na froncie, które optycznie je powiększy, a przy okazji również wizu- alnie obniży ciężar mebla. Z kolei system TopLine XL z trzema drzwiami przesuwny- mi to bardzo dobry pomysł na stworzenie szafy z panelem TV na środku i bocznymi drzwiami w kolorze pomieszczenia. Rów- Twin Multi industrial, Laguna Fabryka Okuć.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=