Miesięcznik BIZNES.meble.pl wrzesień 2023

87 BIZNES.MEBLE.PL | WRZESIEŃ 2023 WNĘTRZARSCY TWÓRCY CYFROWI • CHILLOUT N ie ustaje w dążeniu do celu. Wie czego chce, a na poszcze- gólnych etapach drogi zawo- dowej potrafi być ambitna, odważna, cierpliwa i konsekwentna. Monika Sta- niec jest architektką wnętrz. Z powodze- niem rozwija swój profil na Instagramie. Od niedawna jest też obecna na Spo- tify i YouTube. Jest wrzesień 2022 roku, a ja jestem w drodze do showroomu Ges- si w Mediolanie. Przechodząc przez próg tego wyjątkowego miejsca, zostaję otulo- na zmysłami. Oddziałują na mnie światła, szum wody, zapachy, dotykam pięknych rzeczy, a smak najlepszej włoskiej kawy rozpływa się w moich ustach. To właśnie tam poznaję Anetę Duchnowską, która jest gościem pierwszej części mojego autor- skiego podcastu Wnętrza. Luksus. Ze Sta- niec – napisała twórczyni cyfrowa. Nie- bawem odbędą się zorganizowane przez nią warsztaty dla architektów i osób pracujących w zawodach artystycznych Let’s Archi!. OD POCZĄTKU Po przeczytaniu informacji o Monice Staniec na jej stronie internetowej jestem ciekawa, skąd ma siłę, upór i konsekwen- cję w realizacji marzeń. Podczas rozmowy opowiada o dzieciństwie. Talent plastycz- ny odkryła w niej nauczycielka wychowa- nia wczesnoszkolnego. Doceniła jej prace i pokazała je pracującej w szkole nauczy- cielce plastyki, opiekującej się starszymi klasami. Ta stwierdziła, że dziecko ma ta- lent, jest wrażliwe. Wzięła ją pod opiekę i dawała sporo zadań plastycznych Rodzi- ce zostali zaproszeni na rozmowę do szkoły, gdzie przekonywano ich, że takiego talentu się nie marnuje, a wręcz przeciwnie – trzeba go rozwijać. Pochodzę z rodziny, gdzie nikt nie szedł drogą kreatywną, mój tata jest rol- nikiem, a mama pielęgniarką. Rodzice po- czątkowo mieli dylemat, w jakim kierunku mnie prowadzić. Czy to jest chwilowa fa- naberia, czy też coś, co będzie bazą w życiu i w przyszłości da mi pieniądze. Jestem naj- starsza z czwórki rodzeństwa. Jak się okazu- je, połowa z nas jest plastycznie uzdolnio- na, bo mój brat jest architektem krajobrazu, projektuje ogrody. Mamy taki duet – mówi Monika Staniec. Kreatywne było całe jej dzieciństwo. Działałam bardzo szybko i kreatywnie w wielu kierunkach. Mój dziadek był zdu- nem. W ramach wakacyjnych wyjazdów, jeź- dziłam z nim stawiać piece. Dostawałam od niego glinę, z której lepiłam figurki, które su- szyłam całe lato, a później malowałam. Ro- biłam też meble do swojego pokoju z karto- nów. Chciałam coś mieć, a rodziców nie za bardzo było stać, żeby co chwilę coś zmie- niać. Wycinałam z tkanin, szyłam podusz- ki. Aż do momentu, kiedy poszłam do liceum plastycznego – opowiada. Wtedy wiedzia- łam już, że chcę być architektem wnętrz. Szło mi świetnie. To zawsze było moje i tyl- ko moje. Potrafiłam spędzić wakacje malu- jąc obrazy, podczas gdy inne dzieci łobuzo- wały – dodaje. Po liceum plastycznym nie od razu do- stała się na ASP. Żeby nie stracić roku tra- fiła do studium dekorowania wnętrz. Tam zajęła się projektowaniem wnętrz. W jed- nym z marketów budowlanych pracowałam na stanowisko dekoratora wnętrz. Jako 20- laka, na bazie kafelków, dodatków, robiłam konsultacje dla klientów – wspomina Mo- nika Staniec. Przepracowała tam 8 lat. Wmiędzyczasie rozwinęła firmę projekto- wania wnętrz. Nie miałam świadomości, co chcę robić w przyszłości. To doświadczenie dało mi podstawę pracy z ludźmi. Zbudowa- łam ogromną sieć klientów, którym projek- towałam domy, mieszkania. Teraz, po ponad 14 latach, projektuję mieszkania ich dzieci. Miałam świetną bazę, którą dzisiaj wiem, że młodzi architekci często gardzą. Od razu chcą mieć chcą mieć wysoki poziom zawodo- wy i ekonomiczny – mówi Monika Staniec. Wspomina, że całą ścieżkę kariery przeszła od zera, nie mając nic. Dopiero jak się rozstałam z siecią marketów budow- lanych, otworzyłam swoją siedzibę we Wro- cławiu. 3-4 lata temu zaczęłam budować Wdrodze do celu Chcecie posłuchać o tym, czym jest projektowanie, czy warto brać udział w konkursach branżowych albo czym może być luksus we wnętrzach? Posłuchajcie podcastu Wnętrza. Luksus. Ze Staniec, który na Spotify i YouTube prowadzi architektka wnętrz Monika Staniec. TEKST: DIANA NACHIŁO

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=