Miesięcznik BIZNES.meble.pl wrzesień 2023

88 BIZNES.MEBLE.PL | WRZESIEŃ 2023 CHILLOUT • WNĘTRZARSCY TWÓRCY CYFROWI swoją markę osobistą. Jestem architektem, projektuję – opowiada. TWORZĘ DOM Odważne decyzje podejmuje również w życiu prywatnym. 5 lat temu wyjechała na Lazurowe Wybrzeże do swojego obec- nego partnera. To wpłynęło na jej życie, również zawodowe. Postawiłam wszystko na jedną kartę, ale nie zostawiłam pracy. Latałam do Polski, bo miałam tutaj projek- ty, realizacje, prowadziłam zdalnie nadzo- ry. Dwa lata na Lazurowym Wybrzeżu to było bardzo ciekawe doświadczenie. Dało mi dużo doświadczeń wizualnych, estetycz- nych, kulturalnych. Tam urodziłam pierwszą córkę. Chwilę później zaczęła się pandemia. Wróciliśmy do Polski – opowiada Monika Staniec. Zdobyła doświadczenie przy róż- norodnych francuskich wnętrzach, robio- nych tak pod turystykę, jak i dla indywidu- alnych klientów. W nazwie prowadzonych przez nią ka- nałów cyfrowych jest luksus. Czym jest dla niej? Tak naprawdę nie uważam sie- bie za architekta premium – odpowiada. Bardziej liczy się świadomość mojej pracy i to dla kogo pracuję, jakie rezultaty chcę osiągać w projektowaniu wnętrz. Nie pra- cuję w wysokich półkach cenowych. Potrafię zrobić wnętrza, które są niskobudżetowe, a wyglądają jak premium. Chodzi o estety- kę, jakość wykończeń i pomysł. Wychodząc od bazy funkcjonalnej można wypracować wnętrze, jego wyposażenie i detale, jak też kolory i materiały. One wynikają z funkcjo- nalności. Jak robię projekty, to 50% czasu poświęcam na funkcjonalność. Wybór ma- teriałów przychodzi intuicyjnie. Premium to nie cena materiałów, a jakość usługi – zaznacza Monika Staniec. Jest dużo czyn- ników, które wpływają na to, że jakość ar- chitekta jest wysoka. Z pewnością osoba, która pracowała budżetowo może potrze- bować czasu, żeby poznać ofertę marek premium, showroomów wnętrzarskich, od- być szkolenia. Trzeba też dużo rozmawiać, pytać – mówi. Na pytanie, co dla niej oznacza hasło: tworzę dom, odpowiada: Tworzę miejsce, w którym jak ktoś zaczyna mieszkać, to się w nim czuje jak w domu, a nie w przestrze- ni, której się boi dotykać i używać. Odbiorcy są bardzo różni, niektórzy wręcz oczekują, żeby to było ładne. Staram się tak dobie- rać materiały, żeby się sprawdzały w uży- waniu. Klient musi mieć poczucie, że to jest jego dom i że się nie boi w nim mieszkać . GŁOS W INTERNECIE Po ukończonych studiach i pracując jako architekt wnętrz podjęła współ- pracę z firmą DRE. Została ambasado- rem marki. Do dziś chętnie współpracu- je z wybranymi markami. Wraz 4 innymi biurami byłam w ich kampanii. Po raz pierwszy stanęłam przed kamerą. Tro- chę merytorycznych nagrań wciąż krąży na Youtube. Pokazywałam zaprojektowa- ne przeze mnie wnętrza. Bardzo mnie po- ciągnął ten kierunek. Wtedy poczułam, że się bardzo dobrze czuję jako osoba, któ- ra przekazuje wiedzę. Mówienie do kame- ry nie sprawia mi żadnego kłopotu. Jestem otwarta. Zyskałam świadomość, że wyko- nuję swoją pracę dobrze. Oglądalność nie- których filmów przekroczyła 100 tys. To mi dało przekonanie, że faktycznie ludzie chcą mnie słuchać. Wtedy rozwinęłam ka- nał na Instagramie, ale przyszła pande- mia. Wszystkim odcięła skrzydła i moż- liwości – wspomina Monika Staniec. Dodaje jednak: Ale ja to wykorzystałam, bo zaczęłam przekazywać bardzo dużo treści. Stworzyłam cykl, który trwa do tej pory. Teraz nazywa się Ze Staniec o Wnę- trzach. Szeroko omawiam w nim tematy- kę branży wnętrzarskiej. Prowadziłam cykl lajwów na Instagramie – opowiada. W ciągu 3 lat udało się jej zbudować społeczność 12 tys. followersów. Jak to się stało? To wyszło organicznie. Podoba mi się ruch, jaki mam na profilu. Powoli ro- ↓ ↓ Projekt Monika Staniec, realizacja we Wrocławiu, fot. Stan Zajączkowski. → → Fot. Łukasz Bera.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=