Miesięcznik BIZNES.meble.pl luty 2024

106 BIZNES.MEBLE.PL | LUTY 2024 CHILLOUT • SYLWETKA O d ponad półtorej rokuwydaje się być najbardziej aktywną w sieci właścicielką firmy z branży me- blarskiej i wyposażenia wnętrz. Produk- ty Primavera Home utrzymane są w sty- lu glamour. Dostępne są zarówno online, jak też w stacjonarnych showroomach w Warszawie. To w nich powstaje więk- szość cyfrowych treści publikowanych na Instagramie, Tik Toku i Youtube. Planem bywają też egzotyczne podróże, które po- zytywnie nastrajają Helenę Sworowską. Jej filmy, rolki i shortsy ogląda nawet 80 tys. osób. Zna siłę social mediów, dlatego stworzyła Blogger Bank, aplikację łączącą świat biznesu z influencerami. OD ZERA DO MILIONERA Jesteś dowodem na to, że wszystko się w życiu może zdarzyć – napisała o niej jed- na z obserwatorek. Helena Sworowska uro- dziła się na Białorusi. W 2006 roku zmu- szona była wyjechać z tego kraju. Prawie 9 lat temu założyła firmę Primavera Home. Dziś aktywnie promuje ją w Internecie. Do przedsiębiorczości zachęca też inne kobiety. Od 2015 roku od zera zbudowa- łam wielomilionowy biznes w Polsce. Jestem właścicielką najbardziej luksusowej mar- ki wnętrzarskiej w Polsce Primavera Home. Moimi klientami są tysiące ludzi, od gwiazd show-biznesu po prezydentów i miliarderów z listy „Forbes”. Kiedy mój pierwszy biznes zaczął bankrutować, postanowiłam zacząć inwestować w swój rozwój. Zaczęłam pra- cować nad moim myśleniem i szkoliłam się od ludzi sukcesu. Kupowałam doświadczenie milionerów, aby nie popełniać ich błędów na swojej drodze. Otworzyło to dla mnie niezna- ne do tej pory horyzonty!!! Zaczęłam inaczej podejmować decyzję i dostrzegłam możliwo- ści, których wcześniej nie zauważałam. To nowe myślenie i wiedza pomogły mi zacząć spełniać marzenia i odmieniły moje życie. Nie przestaję się rozwijać i buduję nowy Start Up Na Miliard!!! – pisze o sobie, zachęcając do wzięcia udziału w swoim autorskim kursie „Od zera do milionera”. Jej początki w Polsce były trudne. Je- śli ktoś orientuje się w sytuacji na Białorusi wie, że ludziom tam nie jest łatwo. Tak na- prawdę nie miałam wyboru, musiałam wyje- chać w 2006 roku – mówi Helena Sworow- ska. O ile dzisiaj obcokrajowcy są inaczej odbierani w Polsce, kilkanaście lat temu sytuacja była dużo bardziej skomplikowa- na. To był absolutnie inny świat. Nie było do- stępnych tylu informacji co teraz. Internet nie był rozwinięty w takim stopniu jak dziś. Opowiadam o tym na Youtube, że kiedy tutaj przyjechałam, przeszłam przez wszystko co jest możliwe i niemożliwe. Życie zaczynałam od zera, nikogo tu nie znałam. Nie mogłam wyrobić dokumentów. Miałam trudności z wynajęciem mieszkania. Kiedy dzwoniłam i ktoś słyszał mój akcent, rzucał słuchawką – wspomina. Kiedy ktoś dziś mówi o tym, że zaczynała od zera, ona podkreśla, że za- czynała na minusie. Wynajęcie mieszkania, załatwienie jakichkolwiek papierów, organi- zacja warunków do życia były ogromnie trud- ne – przyznaje. Biznes zbudowała będąc w Polsce obcokrajowcem, paszport otrzy- mała dopiero rok temu. Czy miała plan biznesowy? Nie było żadnego planu – odpowiada. Pierwsze lata to była walka o przetrwanie. Najstraszniej- sze momenty były po przyjeździe tutaj, kiedy nie było wiadomo, co będzie jutro. To trwa- ło przez parę lat, kompletny brak poczucia bezpieczeństwa – mówi Helena Sworowska. Dodaje: To jest sytuacja, kiedy jesteś na oce- anie, wyrzucono Cię ze statku i nie masz wyj- ścia. Będziesz płynął ile masz sił. Będziesz się chwytać za każdą przysłowiową deskę, bo nie masz wyboru. Uratowały ją mozaiki. To było jedyne, co nam zostało z poprzedniego życia – mówi Pani Helena. Jedyne, co mieliśmy to konte- ner mozaiki szklanej. Trzeba było go sprze- dać – wspomina. Nie wiedziała, że jest coś takiego, jak e-handel, Allegro. Pomógł przypadek. Pani, u której wynajmowaliśmy wtedy pokój, chciała sprzedać futro i popro- siła nas o pomoc. Od niej dowiedziałam się, że jest Allegro, że można sprzedawać przez Internet – opowiada. Pomyślała, że to jest jedyny sposób, żeby sprzedać mozaikę. Zrobiłam zdjęcia, dodałam opisy, wstawi- łam mozaiki do Internetu. Od tego zaczął się biznes – tak przyszłam do branży wnę- trzarskiej – wspomina Helena Sworow- ska. Kiedy nabrała doświadczenia jak się sprzedaje online, zaczęła się szkolić w tym temacie. Stworzyła markę, zaczęła projek- tować mozaiki. Sprowadzałam je i sprzeda- wałam pod swoją marką. Biznes dobrze się rozwijał przez kilka lat, jednak wąska spe- cjalizacja i przewaga konkurencyjna spra- wiły, że zakończyłam tę działalność – opo- wiada. To był biznesowo trudny moment. Zwiększyła się też odpowiedzialność za rodzinę, bo urodziła pierwsze dziecko. Przez kolejny rok szukała nowego pomy- słu. Myślała o wyposażeniu wnętrz dla dzieci albo o lampach. Później zdarzyła się tragedia, która dotknęła mnie bardzo moc- no. Żeby nie zwariować, pracowałam przez całą dobę, łącznie z weekendami. Jeżeli je- steś pochłonięty pracą 20 godzin na dobę, to Wszystko zaczyna się odmarzenia Jeżeli nie masz takiego marzenia, dla realizacji którego wstajesz przed budzikiem, nie osiągniesz sukcesu – twierdzi Helena Sworowska, założycielka i właścicielka Primavera Home. Skutecznie buduje wokół siebie społeczność w sieci. Wie, czego chce i uczy przedsiębiorcze kobiety jak osiągnąć sukces. TEKST: DIANA NACHIŁO

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=