Miesięcznik BIZNES.meble.pl luty 2024

14 BIZNES.MEBLE.PL | LUTY 2024 RAPORT • PERSPEKTYWY DLA BRANŻY MEBLARSKIEJ Czy nowy rząd branży meblarskiej? Drewno to słowo, które branża, zapytana o listę priorytetów dla nowego rządu, wymienia najczęściej. Lista problemów jest oczywiście dłuższa, mniej oczywiste wydaje się natomiast to, czy zostaną one rozwiązane. TEKST: MAREK HRYNIEWICKI P odczas wygłoszonego 12 grud- nia expose premier Donald Tusk o gospodarce mówił niewiele. Przyznał m.in. , że koalicja 15 październi- ka ma już gotowe projekty i plan działa- nia, aby natychmiast wprowadzić (…) np. kasowy PIT, czyli przedsiębiorcy zapłacą podatek dochodowy dopiero po otrzyma- niu środków z tytułu zapłaconej faktury, a nie samej faktury. Zapowiedział także urlop dla przedsiębiorców, a więc odstą- pienie od płacenia składki, kiedy ich mała firma, ich działalność gospodarcza akurat nie jest aktywna, bo mają też prawo do wy- poczynku. W EXPOSE O DREWNIE Tak naprawdę dużo więcej uwagi Do- nald Tusk poświęcił drewnu i branży drzewnej. Jak powiedział ten dramatycz- ny obraz lasów, które znikały na naszych oczach i wyjeżdżały jakby całe knieje wy- rąbane do Chin, to się skończyło. Skończy- ła się ta partyjna prywatyzacja Lasów Pań- stwowych. Straszyliście Polaków prywatyzacją la- sów, cała Polska zobaczyła, co zrobiliście. To jest jedno z największych naszych dóbr. (…) Lasy, środowisko naturalne, przecież to są rzeczy, z których chcemy być dumni. Ja chcę znowu, żeby polskie rodziny, Polki i Po- lacy zobaczyli, jak wygląda prawdziwy las – mówił. Las to nie jest gospodarka drewnem. Las to jest nasz święty zasób narodowy i będzie- my go znowu chronić tak, jak na to zasłu- guje. I będziemy mieli okazję współpracować z tymi wszystkimi, bo to jest przygniatająca większość, leśnikami, strażnikami ochrony przyrody, tymi, którzy pracowali w parkach narodowych, to jest cała rzesza ludzi, którzy kochają lasy, rozumieją mądrą gospodarkę leśną i zobaczycie, że jest możliwe, że już nie będzie tak, że polski przedsiębiorca kupu- je drewno w Niemczech, w Austrii, w Szwe- cji, bo polskie drewno wyjeżdża, z bliżej nie- znanych powodów, hurtowo do Chin. Polski przedsiębiorca zobaczy, że można chronić lasy i równocześnie, że polskie drewno może być dostępne na rynku i może być tańsze niż szwedzkie – zapowiadał Donald Tusk. Nie wiem, jak wam się udało, bo to jest cud, wyrąbaliście najwięcej drzew w histo- rii i polskie drewno jest najdroższe w histo- rii, jak to jest możliwe? Nie tylko wyrżnęli- ście polskie lasy, ale niemalże zarżnęliście dumę polskiego przemysłu, jakim był prze- mysł pracujący na drewnie – podsumowy- wał premier w expose. DROGO, CORAZ DROŻEJ Choć w wystąpieniu premiera żadne cyfry nie padły, to jednak przedstawione tezy mają w nich pokrycie. Z danych GUS wynika, że w 2015 r. w 2015 r. pozyskanie drewna z polskich lasów wynosiło 40,247 mln m 2 . W 2019 r. wzrosło do 42,366 mln m 3 , by w roku następnym – pierwszym roku covidowym – spaść do 39,669 mln rozwiąże problemy Mamy jeden z najdroższych surowcówwEuropie. System trzeba szybko zmienić tak, aby ceny drewna w pewien sposób urynkowić, a jednocześnie zadbać o to, aby surowiec pozyskiwany w polskich lasach był przerabiany przez polskie firmy. Polskie firmy z branży drzewnej, w tymmeblarskiej, tracą konkurencyjność na rynkach zagranicznych. Jeśli nie zaczniemy naprawiać złej sytuacji, to małymi kroczkami wypadniemy z rynków i stracimy naszą pozycję, na którą pracowały dziesiątki tysięcy firmmeblarskich. MICHAŁ STRZELECKI, DYREKTOR BIURA OGÓLNOPOLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ PRODUCENTÓWMEBLI

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=