Miesięcznik BIZNES.meble.pl luty 2024

36 BRANŻA • ANALIZA BIZNES.MEBLE.PL | LUTY 2024 M arketing internetowy zajmuje ważne miejsce w strategii wie- lu firm, przede wszystkim trud- niących się handlem internetowym. Na potrzeby tej publikacji postanowiliśmy przyjrzeć się stronom www firm, które za- jęły pierwszych 20 miejsc w naszym ubie- głorocznym rankingu „Meblarski 1000 – zestawienie największych producentów mebli w Polsce”. Z pomocą specjalistów przeanalizowaliśmy je biorąc pod uwa- gę szeroko rozumiany marketing interne- towy, kwestie wizualne i graficzne, a tak- że SEO. Uwzględniliśmy firmy, które jako zadeklarowany przedmiot produkcji mają: 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i skle- powych, 31.02.Z Produkcja mebli kuchen- nych, 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli. Wspomnianą dwudziestkę tworzą: IKEA Industry Poland sp. z o.o. (industry. ikea.pl) , Com40 Sp. z o.o. sp. kom. (com40. pl), Black Red White SA (brw.com.pl) , Fa- bryki Mebli Forte SA (forte.com.pl ), Nowy Styl sp. z o.o. (nowystyl.com/pl ), Adriana SA (adriana.com.pl) , Grupa G-3 sp.j. (gru- pag3.com) , Szynaka-Meble sp. z o.o. (szy- naka.pl) , Steinpol Central Services sp. z o.o. (steinpol.com.pl) , DFM sp. z o.o. (dfm.pl) , Sits sp. z o.o. (sits.eu ), Meble Wójcik sp. z o.o. (meblewojcik.com.pl) , Euroline sp. z o.o. (euroline.com.pl) , Mirjan 24 sp. z o.o. (mirjan24.pl) , Polinova Polska sp. z o.o. sp. kom. (polinova.polipol.pl/pl ), Fabryka Me- bli Wersal sp. kom. (wersal.pl) , Fabryka Me- bli Bodzio sp.j. (bodzio.pl ), Berotu sp. z o.o. (berotu.pl) , Hjort Knudsen Polen sp. z o.o. (hjortknudsen.pl ), Europol Meble Polska sp. z o.o. sp. kom. (europol.polipol.pl/pl ) Z grona 20 wytypowaliśmy po 10 najlep- szych stron pod względemmarketingowym, graficznym, a także SEO. CZYM JEST MARKETING INTERNETOWY? Jeśli przyjmiemy, że marketing to ogół działań, jakie firma lub organizacja podej- muje, aby skutecznie wprowadzić swój pro- dukt czy usługę na rynek (ang. market), to zauważymy, że działania te można podzie- lić na różne typy, chociażby pod względem kanałów komunikacji. Przyjmujemy zatem, że wszystkie akcje realizujące cele marke- tingowe za pośrednictwem Internetu to właśnie marketing internetowy (lub marke- ting cyfrowy, e-marketing czy digital mar- keting). Zatem większość z nas rozumie tę definicję prawidłowo, wręcz intuicyjnie. Marketing internetowy dzieli się na wie- le rozbudowanych gałęzi. Są wśród nich marketing w mediach społecznościowych, influencer marketing, a także marketing treści. Kolejne działania to marketing w wy- szukiwarkach, e-mail marketing i kampanie displayowe, czyli reklamy wyświetlane za opłatą. Wreszcie: specjalistyczne działania e-commerce, a także wykorzystanie stron www jako narzędzi do realizowania szcze- gółowo określonych celów biznesowych. MARKETING INTERNETOWY A MARKETING „TRADYCYJNY” Zdaniem Marty Rogalewskiej, strateż- ki marketingowej, jeśli spojrzeć wyłącznie na tzw. „egzekucję”, czyli konkretne działa- nia reklamowe marketerów, trudno dzisiaj już jednoznacznie określić, czym jest mar- keting „tradycyjny”. Kampanie telewizyjne, outdoorowe, eventowe, internetowe przeni- kają się, ciągle ewoluują i zmieniają się do potrzeb świata, klientów, a także rynku. Ale oczywiście podstawowe założe- nia strategii marketingowej (interneto- wej i każdej innej) są od dziesięcioleci ta- kie same. Jeśli rozumiemy dogłębnie nasze cele, świetnie znamy naszego klienta, wiemy czym jest nasz produkt i dlaczego jest wyjąt- kowy, marketing będzie polegał na pojawie- niu się tam, gdzie klient zobaczy nasz przekaz mówiący jego językiem i wartościami, co po- winien zrobić (cel) i dlaczego warto – mówi Marta Rogalewska. JAKA JEST PRZYSZŁOŚĆ MARKETINGU INTERNETOWEGO? Mam głębokie przekonanie, że jesteśmy u progu bardzo znaczących zmian w tej bran- ży. Czuję się trochę tak, jak 15 lat temu. Me- dia społecznościowe wywróciły wtedy do góry nogami wszystko, co wiedzieliśmy o promocji biznesu w Internecie. Obserwowaliśmy sytu- ację wstrzymując oddech, słuchaliśmy predyk- cji, lęków i pomysłów na to, jak Internet będzie wyglądał w przyszłości. I oczywiście, jak zmie- ni się praca nas, czyli marketerów – wspomi- na Marta Rogalewska. Dziś znów odczuwam ten powiew ekscyta- cji. Nowe narzędzia związane ze sztuczną in- teligencją w ciągu roku zrewolucjonizowały nasze wyobrażenie o tworzeniu treści, o ludz- kiej wydajności, a także o sposobach rozwią- zywania problemów (nie tylko biznesowych). Nowi, silni gracze na rynku (np. platformy społecznościowe i e-commerce z Azji) za- chwiały fundamentami wiodących dotąd gi- gantów. Cyfrowa transformacja europejskiego prawa, dotyczącego choćby danych osobowych i prywatności, postępuje bardzo szybko. W za- sadzie nie ma tygodnia, byśmy nie obserwo- wali jakiejś zmiany w naszych narzędziach pracy – dodaje. Tak dynamiczne przemiany mogą być przytłaczające. Wierzę jednak, że – tak jak 15 lat temuWEB 2.0 nie zaszkodził markom, któ- re odnalazły w sobie elastyczność, gotowość do zmian, a także chęć wzniesienia się na tej nowej fali możliwości – tak i teraz ci, którzy są mocno osadzeni w zasadach tworzenia strate- gii, zachowują otwarty umysł i są gotowi nie- ustannie się rozwijać, bez problemu okiełzna- ją marketing w Internecie –przewiduje Marta Rogalewska. MARKETING INTERNETOWY A BRANŻA MEBLARSKA Ocena serwisów firm z branży meblar- skiej nie jest łatwa, bowiem znajdują się one często w innej sytuacji biznesowej. Inaczej Czy branża meblarska wykorzystuje potencjał Internetu? Odpowiedź na to pytanie brzmi: niestety nie. Niewiele polskich firm meblarskich świadomie wykorzystuje pełen potencjał serwisu www jako narzędzia do pozyskiwania nowych kontrahentów czy innych kontaktów biznesowych. TEKST: MAREK HRYNIEWICKI

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=