Miesięcznik BIZNES.meble.pl luty 2024

94 TEMAT WYDANIA • OUTDOOR NA NOWO BIZNES.MEBLE.PL | LUTY 2024 Dziś rolą ogrodów jest również budowanie interakcji społecznych. TEKST: DIANA NACHIŁO J aki temat przewodni wybrały, odbywające się w Kolonii, ubie- głoroczne targi Spoga+gafa? Były to ogrody społeczne. To przestrzeń będąca miejscem spotkań i wielopokole- niowej integracji. SIŁA W JEDNOŚCI Jednocząca siła ogrodów prawie nigdy nie była tak ważna jak dzisiaj. Ogrody jed- noczą ludzi, niezależnie od ich pochodze- nia, statusu i przekonań. Ogrody Społeczne zaczynają się tam, gdzie ogrodnictwo, rośli- ny lub relaks na świeżym powietrzu stają się interakcją społeczną. Promują społeczność, zdrowie i regenerację i budowanie świado- mości ekologicznej – czytamy w podsumo- waniu wydarzenia branżowego. Spoga+gafa 2023 koncentrowała się na ogrodach, balkonach i tarasach jako łą- czących, różnorodnych i zrównoważone miejscach spotkań. Niezależnie od granic i kultur, ogród zawsze był miejscem pra- gnień i spotkań. Temat staje się ważny szczególnie dziś, po dwóch latach pande- mii i w obliczu obecnego globalizmu. Jako miejsce wspólnych odosobnień, ogro- dy i przestrzenie zielone w ogóle zyskują coraz większe znaczenie. Oferują miejsce schronienia, w którym można odpocząć od szybkiego tempa życia codziennego i jednoczą ludzi. W sektorze prywatnym służą m.in. do wspólnego wypoczynku czy grillowania w gronie znajomych, rodziny, sąsiadów i przyjaciółół. Temat Ogrody społeczne obejmuje jednak także trendy ogrodnicze, jak ogrodnictwo miejskie, które polega na wspólnym spędzaniu czasu w przestrzeni (pół)publicznej. Ponadto do zazielenia- nia miast lub samozaopatrzenia, ogrody obywatelskie zawsze mają również aspekt Ogrody społeczne ← ← Przestrzeń zewnętrzna restauracji MMC w Madrycie wynosi 350m 2 . Za projekt odpowiedzialne jest Zooco – studio architektoniczne założone w 2009 roku przez Miguela Crespo Picota, Javiera Guzmána Benito i Sixto Martína Martíneza, absolwentów architektury Szkoły Architektury w Madrycie. Pracownia obejmuje szerokie spektrum działań od strony projektowej, od budynków wielkoforma- towych po projektowanie mebli, z rozwiązaniami dostosowanymi do swoich klientów i ich potrzeb. Fot. David Zarzoso, v2com.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=