Miesięcznik BIZNES.meble.pl czerwiec-lipiec 2024

34 BIZNES.MEBLE.PL | CZERWIEC-LIPIEC 2024 BRANŻA • TARGI A LL4WOOD WARSAW, czyli mię- dzynarodowe targi wyrobów z drewna, materacy, płyt MDF, płyt wiórowych, podłóg, przemysłu me- blarskiego i akcesoriów, maszyn do ob- róbki drewna oraz narzędzi skrawających mają za sobą debiut w Nadarzynie. Wy- darzenie zorganizował TÜYAP All Fair Events Inc. we współpracy ze stowarzy- szeniami Aimsad, IBIA, a także Maksder. W dniach 14-16 maja 2024 r. na zwie- dzających czekała kompleksowa oferta tu- reckich firm z sektora leśnego, obróbki drewna, jak również produkcji mebli i ma- teraców. Organizatorzy zaprosili do Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie profesjonali- stów z takich dziedzin, jak przetwórstwo drewna, a także decydentów z branży me- blarskiej. ALL4WOOD to spotkanie liderów świata technologii i innowacji. Tym ra- zem organizatorzy postanowili poszerzyć horyzonty i postawili sobie za cel stwo- rzenie nowych targów w Polsce, które będą wyznaczać kierunki na rynku glo- balnym. Dlaczego akurat Polska? To wy- bór podyktowany strategiczną lokali- zacją w sercu Europy. W dodatku, będąc członkiem Unii Europejskiej, Polska ofe- ruje dostęp do korzyści handlowych w ra- mach UE. POKAZ SIŁY W PRODUKCJI MATERACY Odwiedzający z Polski i innych krajów Europy mogli przede wszystkim przeko- nać się na własne oczy, jak zaawansowany technologicznie jest turecki sektor pro- dukcji materacy i tekstyliów domowych. Wrażenie na zwiedzających mieli szansę zrobić również inni wystawcy ALL4WOOD 2024, zarówno producenci maszyn, urzą- dzeń, narzędzi, technologii obróbki drew- na, jak również rozwiązań dla producen- tów mebli. Tureckie firmy udowodniły przede wszystkim, jak dobrze rozwinięty jest w tym kraju m.in. przemysł materacowy. Właśnie dlatego znaczącą część przezna- czonej na targi powierzchni wystawienni- czej Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie wy- pełnili przedsiębiorcy będący członkami Międzynarodowego Stowarzyszenia Pro- ducentów Materacy (IBIA). Zwiedzający mieli okazję na własne oczy przekonać się o elastyczności turec- kich firm i poznać technologie umożliwia- ją szybkie reagowanie na potrzeby klien- Pierwsza polska edycja ALL4WOOD Organizowane przez TÜYAP All Fair Events Inc. od ponad trzech dekad targi ALL4WOOD po raz pierwszy zagościły w Polsce, stawiając przed sobą trzy cele, a jednocześnie wyzwania: prezentację innowacji, nawiązanie współpracy i przełamywanie granic. TEKST: ANNA SZYPULSKA

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=