Miesięcznik BIZNES.meble.pl czerwiec-lipiec 2024

48 BRANŻA • ANALIZA BIZNES.MEBLE.PL | CZERWIEC-LIPIEC 2024 Czym grozi kupowanie sklejki z Rosji i Białorusi? Ryzyko konsekwencji łamania regulacji unijnych na przykładzie nielegalnego importu sklejki z Rosji i Białorusi. Jak chronić Twoją firmę? – to temat webinaru, który 22 maja 2024 r. zorganizowała firma Paged. Eksperci udzielili odpowiedzi na nurtujące przedsiębiorców pytania. OPR. ANNA SZYPULSKA Tomasz Darowski radca prawny, Partner z Praktyki Infrastruktury i Energetyki kancelarii Domański Zakrzewski Palinka Istnieje cały szereg regulacji, które na poziomie Unii Europejskiej przyjmowano od pewnego czasu w reakcji, czy to na bieżące wydarzenia polityczne na Białorusi, czy też na to, co się działo w Donbasie w roku 2014. Kolejne pakiety sankcji, o których słyszeliśmy zwłaszcza począwszy od lutego 2022 roku, wprowadzano poprzez dodawanie kolejnych punktów do obowiązujących już rozporządzeń sankcyjnych. Ich treść zatem na przestrzeni ostatnich lat rozrosła się drastycznie. Poza systemem sankcji unijnych obowiązuje polska ustawa o szczegól- nych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania agresji na Ukrainę. Ta ustawa jest komplementarna do systemu unijnego. Komplementarna w tym znaczeniu, że wprowadza dodatkowe sankcje wobec podmiotów ujętych na liście prowadzonej przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Zda- rzają się więc sytuacje, że danej osoby czy danego podmiotu nie obejmują sankcje podmiotowe unijne, a obejmują sankcje polskie. Sankcje możemy podzielić na dwa rodzaje. Po pierwsze – sankcje pod- miotowe, czyli mrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych, a także zakaz udostępniania osobom i podmiotom objętym sankcjami jakichkolwiek zasobów czy środków pieniężnych. Oprócz tego – po drugie – istnieje bogaty pakiet sankcji przedmiotowych, regulowanych unijnymi rozporządzeniami. Jeżeli chodzi o drewno i wyroby z drewna, czyli towary objęte ko- dem CN44, to od lipca 2022 roku nie można sprowadzać ich z Rosji. Oczywiście obejmuje to też sklejkę. Analogiczną regulację dotyczącą Białorusi zawarto w rozporządzeniu dotyczącym Białorusi. Mamy więc do czynienia z zakazem przywożenia, nabywania i sprowadzania na terytorium całej Unii Europejskiej, bo nie mówimy tylko o Polsce, drewna i artykułów z drewna, w tym sklejki. Wspomnieć jeszcze należy, choć w przypadku sklejki zapewne nie ma to takiego znaczenia, że sankcje przedmiotowe objęły też produkty pochodzące z tych obszarów Ukrainy, które okupuje Rosja. Niezależnie od wytyczenia zakresu sankcji i objęcia nimi poszczególnych towarów dostrzeżono jeszcze kwestię konieczności koordynacji i syn- chronizacji reżimów karnych lub administracyjno-prawnych dotyczących naruszeń tych sankcji. Mamy tu do czynienia z dwiema bardzo świeżymi regulacjami, przyjętymi w 2024 roku. Są to dwie dyrektywy unijne, z których pierwsza, jak się wydaje ważniejsza, określa przestępstwa związane z naruszaniem unijnych środków ograniczających i sankcje za takie naruszenia. Na implementację tej dyrektywy Polska ma czas do maja 2025 roku. Wszystkie kraje unijne będą musiały zsynchronizować i dostosować swo- je przepisy karne bądź administracyjno-prawne, tak by reżim odpowie- dzialności karnej bądź administracyjno-prawnej był zbliżony. Ważne jest to, by te same czyny były karane, te same okoliczności były traktowane jako okoliczności podwyższające możliwą karę, ewentualnie wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność. Ponadto przyjęto dyrektywę doty- czącą odzyskiwania i konfiskaty mienia. Ona też będzie m.in . dotyczyła przestępstw związanych z naruszeniem unijnych środków ograniczają- cych, czyli sankcji. Implementacja tych dyrektyw będzie wymagała dość istotnej nowelizacji polskiej ustawy sankcyjnej.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=