Miesięcznik "BIZNES meble.pl" styczeń 2022

56 design • zjawiska biznes.meble.pl | styczeń 2022 Laga. Aleksandra Grzonka jest właściciel- ką i główną projektantką w pracowni archi- tektury Cechownia. Absolwentka Wydzia- łu Architektury Politechniki Śląskiej, gdzie w 2010 roku ukończyła również studia dok- toranckie, a od 2011 roku jest adiunktem. Jako wykładowca akademicki prowadzi za- jęcia w ramach przedmiotu Projektowa- nie Architektury Wnętrz oraz autorskiego przedmiotu Design. Stypendystka Facul- ty of Architecture Tekniska Högskola Chal- mers w Geteborgu. Pracę doktorską obroni- ła w 2011 roku na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Laureatka wielu nagród i wyróżnień, m.in. w konkursie na najlep- szą realizacje wnętrza restauracji na świecie World Interiors News Award. Jest człone- kiem Stowarzyszenia Architektów Polskich, Izby Architektów oraz Stowarzyszenia Ar- chitektówWnętrz. Przede wszystkim na jakość stawia mar- ka Furnipart, której uchwyty dostępne są w ofercie TCO. Trading Company. Oferuje ona uchwyty do mebli łazienkowych, ku- chennych i pokojowych. Dostawca TCO. Trading Company od ponad 50 lat, dzięki współpracy z projektantami, nowoczesnym technologiom oraz utrzymaniu standardów najwyższej jakości, oferuje produkty, któ- re spełniają oczekiwania klientów na całym świecie. 
W ofercie TCO. Trading Company są uchwyty wpuszczane, krawędziowe, fre- zowane, nakładane oraz gałki. Cały asorty- ment charakteryzuje bogata gama wykoń- czeń podążająca za najnowszymi trendami. Jako głównego dostawcę uchwytów TCO. Trading Company wybrało firmę Furnipart, gdyż charakteryzuje się wysoką jakością oraz designem. Zanim uchwyt ujrzy świa- tło dzienne, przechodzi szereg procesów – od projektowania, które trwa 6 miesięcy i obejmuje dużą liczbę testów, które zapew- niają, że produkt końcowy spełnia wszyst- kie rygorystyczne wymagania jakościowe, aż do wysyłki do dystrybutora gotowego już uchwytu. Jak zapewniła Aleksandra Paster- ska z działu marketingu TCO. Trading Com- pany, każdy uchwyt przechodzi ogromną liczbę testów, przeprowadzanych podczas produkcji oraz w laboratorium w Hinnerup. Większość testów skupia się na przeprowa- dzeniu obowiązkowego 48-godzinnego te- stu mgły solnej/roztworem solnym. Jest to w Furnipart jednak traktowane jedynie jako test uzupełniający. Testy, które są przepro- wadzane na uchwytach, to testy powierzch- ni z najczęstszymi chemikaliami stosowa- nymi w kuchni. Kwas cytrynowy, alkohol i aceton to tylko niektóre z substancji che- micznych, które są nakładane na uchwyty w celu sprawdzenia ich odporności. Prze- prowadzane są również testy krzyżowe – zarówno z wodą, jak i bez – w celu spraw- dzenia odporności uchwytu na korozję. Do- datkowo, nawet po zatwierdzeniu uchwytu, przeprowadzane są dodatkowe losowe testy. Powołano również dodatkowy zespół ds. ja- kości, który testuje również wywiercone otwory we wszystkich uchwytach. Furnipart współpracuje z najbardziej utalentowanymi projektantami z kraju i z zagranicy. Aktualne trendy Agnieszka Ruta, kierownik działu mar- ketingu w firmie Gamet zaznaczyła: Pro- jektowanie uchwytów oraz gałek meblowych w naszej firmie to wbrew pozorom bardzo złożony proces, na początku którego zawsze stoi myśl przewodnia czy też pewna inspira- cja wzornicza. Pomysłów na nowe akcesoria szukamy między innymi na międzynarodo- wych targach branżowych, takich jak: SICAM Pordenone czy też iSaloni w Mediolanie oraz przede wszystkim w bezpośrednich rozmo- wach z naszymi klientami. Ostatecznie ta na- sza główna idea przekładana jest w tzw. brief projektowy. To właśnie w tym dokumencie uj- ↑ ↑ Gałki projektu Jaspera Morrisona z oferty firmy Häfele. → → Jasper Morrison – jeden z najbardziej odnoszących sukcesy projektantów naszych czasów. Według niego dobry projekt powinien być zgrabny, prosty i mistrzowsko sprowadzony do tego, co niezbędne, aby intuicyjnie rozumiane było użycie przedmiotu. W związku z tym, zaprojektowane przez Morriso- na gałki meblowe i haczyki do szaf wykonane z anodowanego aluminium ucieleśniają czystą formę. Nie ma w nich nic upięk- szonego, rozpraszającego ani zbędnego. W opinii Morrisona, czysta forma przedmiotów krystalizuje się przez długi czas i przetrwa zmieniające się mody w przyszłości. Produkty jego projektu dostępne są w ofercie Häfele. ↓ ↓ Uchwyt meblowy „Manor” marki Furnipart (dostępny w ofercie TCO. Trading Company) jest eleganckim dopełnieniem wnętrz w stylu industrialnym. Kolekcję wyróżnia diament, który jest inspiracją dla kształtu uchwytu. Manor dodaje każdemu wnętrzu aurę ekskluzywności z nutką historii. Asortyment dostępny jest w dwóch wykończeniach: czarnym i antycznym mosiądzu. Każdy kolor wnosi coś innego do wystroju wnętrza, ale wspólną cechą jest prawdziwie elegancki wyraz, jaki przekazują.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=