Miesięcznik "BIZNES.meble.pl" styczeń 2023

10 RAPORT • PERSPEKTYWY DLA BRANŻY NA 2023 R. TEKST: MAREK HRYNIEWICKI W  zamieszczonym w grudnio- wym wydaniu miesięczni- ka „BIZNES.meble.pl ” rapor- cie autorzy, Mateusz Strzelczyk i Tomasz Wiktorski z firmy B+R Studio, pisali m.in. Branżę dosięgnął kryzys i wszystko wskazu- je na to, że zarówno ostatnie miesiące 2022 roku, jak i początek 2023 roku będą bar- dzo trudnym czasem dla meblarzy. Oczy- wiście można wspomnieć, że w ujęciu cało- rocznym, dane dotyczące wartości eksportu (…) czy wartości produkcji sprzedanej me- bli wykażą się wzrostami z powodu wybitnie udanego początku roku, ale jest to jednak marna pociecha w obliczu aktualnych trud- ności, z którymi polska branża meblarska musi się mierzyć „dzisiaj i jutro”. Tę dość pesymistyczną ocenę potwier- dzają dane Głównego Urzędu Statystycz- nego. Zgodnie z nimi wartość produkcji sprzedanej mebli w I-III kwartale 2022 roku wyniosła ponad 46,632 mld złotych i jest o 15% wyższa niż w analogicznym okresie 2021 roku, kiedy to wyniosła bli- sko 40,381 mld złotych (obejmuje wartość produkcji sprzedanej mebli wypracowanej przez firmy duże, średnie i małe, z wyłą- czenie firm mikro). TRZECI KWARTAŁ SPISANY NA STRATY Skalę problemu widać jednak dopiero analizując sam III kwartał 2022 roku. Oka- zuje się, że w okresie lipiec-wrzesień 2022 roku wartość produkcji sprzedanej mebli wyniosła blisko 14,88 mld złotych, co jest Rok 2023: czas wyzwań Spadki produkcji i zamówień w drugim półroczu 2022 roku, w połączeniu z aktualną sytuacją geopolityczną, spowodowały, że nastroje w branży są dalekie od optymistycznych. Wszyscy już właściwie pogodzili się, że pierwsze miesiące bieżącego roku dla polskich meblarzy będą jeszcze gorsze niż minione. Pytanie tylko: jak bardzo gorsze? Rok 2022 to 70 lat obecności SalonówAgata na rynku, kolejne otwarte salony stacjonarne, którychmamy już ponad 30 oraz nowe formuły składania i odbioru zamówień. Jako pozytywne punkty tego trudnego roku z pewnością można wymienić ogromne zaangażowanie marek z branży meblarskiej na rzecz pomocy uchodźcomw obliczu zaistniałej sytuacji na Ukrainie. Warto zwrócić również uwagę na stałe poszerzanie asortymentu w celu dopasowania się do zindywidualizowanych gustów i potrzeb klientów. PRZEMYSŁAW GURBAN, DYREKTOR OPERACYJNY AGATA. dla branży

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=