Miesięcznik "BIZNES meble.pl" listopad 2017

raport X wyzwania rynku pracy 12 BIZNES meble.pl [ listopad 2017 W ub.r. w ramach „Raportu Pła- cowego Sedlak & Sedlak” po raz pierwszy zostały prze- analizowane stawki wynagrodzeń ofe- rowane w branży meblarskiej. Tym, na co w tej analizie warto zwrócić szczególną uwagę są stawki wy- nagrodzenia całkowitego ofe- rowane w branżach drzewnej i meblarskiej, które są znaczą- co niższe niż w pozostałych branżach. Zdecydowanie niższe płace względem rynku otrzymali w ub.r. przede wszystkim kie- rownicy i dyrektorzy pionów. Jednak o około 14% niższe wynagrodze- nia otrzymali też specjaliści i pracowni- cy wsparcia oraz pracownicy fizyczni. Wnioski, które płyną z raportu płacowe- go są oczywiste, a mimo to za największą przeszkodę w prowadzeniu działalności firmy uznają wysokie koszty pracy. SPECJALISTĘ ZATRUDNIĘ OD ZARAZ! Robert Klaudel, prezes Zarządu, dyrektor firmy PPiH Restol, jest zda- nia, że firmy meblarskie muszą kon- kurować o pracownika, tworząc ren- towne stanowiska pracy i intensywnie inwestując w poprawę wydajności, aby sprostać obecnym wyzwaniom rynku pracy. Rynek pracownika stał się faktem i od tego nie ma odwrotu – przekonu- je Radosław Gliński, dyrektor zarzą- dzający/prokurent w firmie Nestro. – Ściąganie pracowników zza wschod- niej granicy nie jest satysfakcjonującym rozwiązaniem, ponieważ nadrzędnym zadaniem polskich przedsiębiorców po- winno być dostrzeganie młodych, zdol- nych ludzi i pokazywanie im ścieżek rozwoju w firmach, oczywiście także po- przez odpowiednie wynagrodzenie, tak aby chcieli pozostać w naszym kraju. Firma Nestro współpracę ze szko- łami zaczyna na poziomie gimnazjum. Uważamy, że to praktyka czyni mistrza, dlatego stworzyliśmy z doradcą zawo- dowym projekt „Dzień odkrywców za- wodów” – informuje Radosław Gliński. – Ten unikalny eksperyment dydaktycz- ny polegał na przeprowadzeniu obser- wacji pracy na wybranych stanowiskach przez wyselekcjonowaną młodzież klas Pracodawcy z branży meblarskiej prędzej czy później staną przed dylematem: podnieść płace i ceny swoich produktów kosztem konkurencyjności na rynku, czy pozostawić płace bez zmian, ryzykując odejście pracowników. Profesjonaliści i tak są już na wagę złota, a więc wszystko wskazuje na to, że podwyżek nie da się uniknąć. Drodzy pracownicy, drogie meble A n n a S z y p u l s k a JEDNYM ZbWI}KSZYCH WYZWA” JEST KONIECZNO¥m SAMODZIELNEGO KSZTA’CENIA PRACOWNIKÓW WbZWIkZKU ZbBRAKIEM SZKӒ BRAN¿OWYCH, KTÓRE MAJk WbSWOJEJ OFERCIE KLASY ObPROFILU TAPICER CZY SZWACZKA MEBLOWA. POMIMO ¿E TAPICER ZNAJDUJE SI} NA LI¥CIE ZAWODÓW DEFICYTOWYCH, SZKO’Y NIEWIELE ROBIk BY ZACH}CIm M’ODYCH LUDZI DO NAUKI TEGO ZAWODU, T’UMACZkC SI} BRAKIEM ZAINTERESOWANIA ZE STRONY KANDYDATÓW. KANDYDATÓW NIE MA, BO TAKIE KLASY NIE Sk PROMOWANE. Kamila Bork, koordynator ds. Rekrutacji ibSzkoleñ wbFabryce Mebli Gala Collezione. Fot. Fotolia.com

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=