Miesięcznik "BIZNES meble.pl" listopad 2017

produkt X meble do zadañ specjalnych 122 BIZNES meble.pl [ listopad 2017 W arto pamiętać, że wymogi tej kilku- milionowej grupy odnoszące się do użytkowania mebli są nieco inne niż ludzi zdrowych, a determinantą jest tu rodzaj i stopień niepełno- sprawności danej osoby. Przy- kładowo, inne są potrzeby osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, inne chorego obłożnie, a jeszcze inne niewidomego. Jest jednak wspólny mianownik – każda z tych osób potrzebuje mebli bezpiecznych i zaprojektowanych z myślą o jej ograniczeniach. Duża część tego typu mebli produkowana jest na indywidualne zamówienie (np. meble ku- chenne czy szafy). W tym przypadku kluczowa jest rola projektanta czy architekta, który powi- nien wziąć pod uwagę wszystkie istotne wytyczne dotyczące projektowania wnętrz dla osób niepeł- Według wyników ostatniego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, w 2011 r. w Polsce żyło ok. 4,7 mln osób niepełnosprawnych, co stanowiło 12,2% ogólnej ludności naszego kraju. Z kolei w publikacji GUS pt. „Stan zdrowia ludności Polski w 2014 r.” czytamy, że w zależności od przyjętego kryterium niepełnosprawności biologicznej (a ściślej poziomu ograniczeń) populacja osób niepełnosprawnych w Polsce może liczyć od 4,9 do 7,7 mln osób. Meble dla osób niepeïnosprawnych Jerzy Kwiatek, wïaĂciciel studia Starimex Meble, sieÊ Max Kuchnie: Przede wszystkim meble dla osób niepeïnosprawnych powinny byÊ znacznie niĝsze ibprzemyĂlane ergonomicznie, abtakĝe wyposaĝone wbspecjalne detale jakimi sÈ np. uchwyty czy wnÚki. Komfortowymi udogodnieniami bÚdÈ równieĝ sys- tem wieszaków teleskopowych oraz zastosowanie wbgórnych szafkach prowadnic pionowych. Wbprzypad- ku tej grupy docelowej waĝny jest takĝe wysuwany blat kuchenny, który dobrze jest zabezpieczyÊ listwÈ lub relingiem, co uniemoĝliwi spadanie przedmiotów. Model łóżka rehabilitacyjnego„Elbur PB 331”(prod. Prometal) to sprawdzone rozwiązanie stosowane z powodzeniem w wielu placówkach opieki długoterminowej oraz w środowisku domowym. Ze względu na zabudowane drewniane panele frontowe i harmonijnie dopasowaną kolorystykę części metalowych, znakomicie komponuje się z każdym otoczeniem. Powierzchnia leża standardowo wypełniona jest listwami sprężynującymi z możliwością regulacji ich twardości w segmencie siedziska. Komfortowe sterowanie łóżka realizowane jest za pomocą pilota, dzięki czemu pacjent może samodzielnie ustawić dogodną dla siebie pozycję, bez wzywania opiekuna. System elektrycznego sterowania umożliwia regulację wysokości łóżka oraz nachylenia jego poszczególnych segmentów. A n n a Ż a m o j d a

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=