Miesięcznik "BIZNES meble.pl" listopad 2017

wiadomoĂci 6,9% wyniosła we wrześniu – wg szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce (spadek o 1,4 pkt proc. w porównaniu do września 2016 r.) 16 BIZNES meble.pl [ listopad 2017 „Heimtextil” zbmyĂlÈ obarchitektach Rynek tekstyliów do wystroju, architektury wnętrz i wyposażenia hoteli rozwija się przede wszystkim z myślą o elastyczności, funkcjonalności i produkcji, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Tym kwestiom poświęcony będzie„Interior. Architecture. Hospitality Expo” – najnowszy format wystawienniczy na targach„Heimtextil”, które odbędą się w dniach 9-12 stycznia 2018 r. we Frankfurcie nad Menem. WYBRANI WYSTAWCY zaprezentują swoje produkty tekstylne oraz rozwiąza- nia materiałowe podczas nowej wystawy w hali 4.2., skierowanej przede wszystkim do architektów, projektantów oraz osób decyzyjnych w zakresie wyposażenia i de- koracji przestrzeni komercyjnych. Znajdą się tam zarówno estetyczne i funkcjonal- ne rozwiązania w obszarze nowoczesne- go wystroju wnętrz, zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju, jak i wymo- gami strukturalnymi i ochrony przeciw- pożarowej. Poprzez nową wystawę „Heimtextil” rozszerza wachlarz ofert skierowanych do segmentu komercyjnego, jednocześnie łącząc je w pakiet „Interior. Architecture. Hospitality”, obejmujący fachowe prezen- tacje oraz programy szkoleniowe kiero- wane w szczególności do architektów oraz dekoratorów hoteli i pozostałych wnętrz komercyjnych, a także wykłady i zwiedza- nie targów z przewodnikiem, dostosowane do zainteresowań i wymagań branżystów. W wystawie „Interior. Architecture. Hospitality” zaprezentują się wiodące fir- my w produkcji włókien: Trevira, Engel- bert E. Stieger, Johan van den Acker, Pugi, Spnadauer Velours, Swisstulle oraz Torci- tura Lei Tsu. W „Heimtextil” wezmą udział 34 fir- my z Polski: Agmamito, AMW, Bowi-Styl, Consalnet, Davis, Dekoma, Drukarnia Tkanin Michalski, Fabb, Fargotex, Faro, Franc-Textil, Haft, Halantex, Idesign, In- ter Widex, KBM, Lech, Magam, Mardom, Neo Consulting, Novo Tech, Pik, Polontex, Profi-Styl, Rad-Pol, Ridex, S.I.C., Sanwil Polska, Tkaniny J. A. Dankowski, Topte- xtil, Uniglob, Wisan, Zawisza oraz Zegar. d NOWA STRATEGIA zakłada m.in. osiągnięcie przychodów ze sprzedaży na poziomie ok. 1,2 mld euro za rok za- kończony 31 grudnia 2021 r. oraz marży EBITDA na poziomie minimum 16% za rok zakończony 31 grudnia 2021 r., a tak- że nakłady inwestycyjne na poziomie średniorocznym 70 mln euro (włączając w to 20 mln euro rocznie nakładów od- tworzeniowych). Dzięki realizacji naszej strategii chcemy stabilnie zwiększać przychody ze sprze- daży do poziomu ok. 1,2 mld euro za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. Celem jest również wzrost rentowności na poziomie EBITDA, co powinno oznaczać również wzrost zysków. Organiczny wzrost skali biz- nesu osiągnąć chcemy z jednej strony dzięki mądrym inwestycjom ukierunkowanym na wzrost mocy produkcyjnych w zakresie wysokomarżowych produktów oraz nowe technologie. Z drugiej strony koncentrować się będziemy na skutecznej realizacji wdro- żonego w Grupie Pfleiderer programu po- prawy efektywności – podsumowuje nową strategię Tom K. Schäbinger, CEO Pfleide- rer Group. Grupa Pfleiderer wdrożyła ponadto program poprawy efektywności, który bę- dziemiał pozytywnywpływna wyniki ope- racyjne. Celem jest osiągnięcie do 2018 r. wzrostu efektywnego czasu pracy urządzeń o 4% w stosunku do 2015 r. oraz wzrost produktywności o 5% do 2019 r. w stosun- ku do 2015 r. na wszystkich liniach CPL, MDF i standardowych płyt wiórowych. Grupa planuje również osiągnięcie oszczędności dzięki jeszcze lepszemu zarządzaniu zakupami. Wsparciem dla wzrostu efektywności operacyjnej będą in- westycje zwiększające moce produkcyjne oraz wdrażające zaawansowane technolo- gie. Jednym z celów w tym obszarze jest jeszcze lepsze wykorzystanie potencjału wchodzącej w skład Grupy spółki Silekol, producenta żywic klejowych i utwardzaczy stosowanych w przemyśle drzewnym. d FABRYKA GRUPY EGGER to naj- większa z inwestycji w ramach posze- rzonej pod koniec ubiegłego roku o 350 ha Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Powstanie na 88 hektarach w Biskupcu i docelowo ma dać zatrudnienie 1 tys. osób, a deklaro- wane nakłady inwestycyjne w ciągu 5 lat to co najmniej 789 mln zł (planowane w ramach rozszerzenia granic W-MSSE łączne inwestycje to co najmniej 1,3 mld zł). d Nowa strategia PĠeiderer Group 20 września Zarząd Pfleiderer Group ogłosił strategię Grupy, która ma zostać zrealizowana do 2021 r. Skoncentrowana jest ona na intensyfikacji działań w zakresie sprzedaży i marketingu w zakresie produktów z wartością dodaną, poprawie efektywności operacyjnej, optymalizacji struktury kosztów, kapitale ludzkim oraz konkurencyjnym podejściu do zarządzania. Rusza inwestycja Grupy Egger 25 października w Biskupcu miało miejsce symboliczne wbicie łopaty pod budowę pierwszej w Polsce fabryki płyt wiórowych firmy Egger. Stoisko firmyToptextil podczas tegorocznych targów „Heimtextil”. W 2017 r. w„Heimtextil”wzięło udział 2.965 wystawców, w tym 35 firm z Polski. Targi odwiedziło blisko 70 tys. profesjonalnych gości ze 141 krajów, w tym 1.637 z Polski.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=