Miesięcznik "BIZNES meble.pl" listopad 2017

branĝa X opinie 24 BIZNES meble.pl [ listopad 2017 NASI CZYTELNICY W dniach 10 sierpnia – 30 września redakcja miesięcznika„BIZNES meble.pl” przeprowadziła badania czytelnictwa. Wzięły w nich udział 1.092 osoby. Kto nas czyta i jak nas oceniają nasi czytelnicy – o tym piszemy poniżej. W śród uczestników an- kiety 38,1% stanowili producenci i importerzy mebli, 21,5% – projek- tanci, architekci i dekoratorzy wnętrz, 10,1% – stolarze i studia meblowe, 8,9% – przedstawiciele sieci oraz sklepów i sa- lonów meblowych, 7,6% – producenci i importerzy komponentów, akcesoriów, oprogramowania do produkcji mebli, 5,1% – przedstawiciele edukacji i organi- zacji branżowych, 4,7% – przedstawiciele hurtowni materiałów, akcesoriów meblo- wych i elektronarzędzi, a także sklepów specjalistycznych, a 1,3% – producenci i importerzy maszyn do obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych. Wśród naszych czytelników domi- nują właściciele i prezesi firm, których jest 41,9%. W dalszej kolejności są to: kierownicy i menedżerowie (21,6%), specjaliści ds. sprzedaży i inni specjaliści (10,1%), specjaliści ds. produkcji (6,3%) oraz dyrektorzy (5,0%). Blisko połowa czytelników mie- sięcznika „BIZNES meble.pl” (44,8%) CZYTELNICY „BIZNES MEBLE.PL” WG RODZAJU DZIA’ALNO¥CI CZYTELNICY „BIZNES MEBLE.PL” WG STANOWISK OCENA POZIOMU GRAFICZNEGO PRZYDATNO¥m WbCODZIENNEJ PRACY OCENA POZIOMU MERYTORYCZNEGO Jak nas oceniajÈ Opr. Marek Hryniewicki reprezentuje firmy mikro, zatrudniające do 9 osób. Z kolei 29,6% reprezentuje firmy małe, zatrudniające od 10 do 49 osób, a 12,8% – firmy średnie (od 50 do 249 osób zatrudnionych ) i najwięk- sze (powyżej 250 osób). Najwięcej an- kietowanych pochodzi z województw: wielkopolskiego (17,7%), pomorskiego (13,9%) i mazowieckiego (10,1%). Sta- tystyczny egzemplarz naszego miesięcz- nika czytają średnio 3 osoby (16,3% respondentów zadeklarowało, że w ich firmach miesięcznik „BIZNES meble. pl” czyta 6 osób i więcej). Najchętniej czytane są publika- cje z działu Design (49,5% wskazań, przy czym można było wskazać więcej niż jeden dział), Produkt (39%), Ra- port (38%), relacje z targów (36,8%), z działu Technologie (33%), wywiady (30,4%), Wiadomości (29,2%) oraz fe- lietony (19%). Jesteśmy cenieni przede wszystkim za aktualność (60,9% wska- zań, przy czym można było wskazać więcej niż jeden powód), profesjona- lizm (53,3%), oryginalność (30,4%), rzetelność (22,8%) i opiniotwórczość (19%). Aż 68,6% ankietowanych określiło poziom merytoryczny naszego mie- sięcznika jako wysoki, a 16,9% – jako najwyższy na rynku. Równie pozytywna była ocena poziomu graficznego i edy- torskiego: 67,3% respondentów uznało, że prezentujemy wysoki poziom, a 11,4% – najwyższy na rynku. Dla 58,4% ankietowanych miesięcznik „BIZNES meble.pl” jest przydatny w co- dziennej pracy (18,9% ankietowanych stwierdziło, że bardzo przydatny). Zda- niem 77% ankietowanych nasz miesięcz- nik jest najlepszym czasopismem branży meblarskiej w Polsce (przeciwnego zdania było 5,3% ankietowanych). d 0 5 10 15 20 25 30 35 40 producenci i importerzy mebli projektanci, architekci i dekoratorzy wnętrz stolarze, studia meblowe sieci, sklepy i salony meblowe producenci i importerzy komponentów, akcesoriów, oprogramowania do produkcji mebli edukacja i organizacje hurtownie materiałów, akcesoriów meblowych i elektronarzędzi, sklepy specjalistyczne inne producenci i importerzy maszyn do obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych producenci i importerzy narzędzi i elektronarzędzi do produkcji mebli 38,1 21,5 10,1 8,9 7,6 5,1 4,7 2,5 1,3 0,2 [w %] właściciel/prezes 41,9% kierownik/manager 21,6% inny specjalista 10,1% dyrektor 5,0% specjalistads. sprzedaży 10,1% inne 5,0% specjalistads.produkcji 6,3% przydatny 58,4% nieprzydatny 1,2% bardzoprzydatny 18,9% niemamzdania 6,3% małoprzydatny 15,2% wysoki 68,6% najwyższyna rynku 16,9% niemamzdania 6,9% przeciętny 7,6% wysoki 67,3% przeciętny 11,4% niemamzdania 9,9% najwyższyna rynku 11,4%

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=