Miesięcznik "BIZNES meble.pl" listopad 2017

branĝa X wywiad 60 BIZNES meble.pl [ listopad 2017 f N a wyposażenie wnę- trza patrzymy dziś całościowo, dlatego chciałabym zapytać o grę między mate- riałami ściennymi, a meblami. Na ile, opracowując nowe wzory, biorą Państwo pod uwagę aktual- nie proponowane wzornictwo mebli? Tapety grają rolę ochronną i dekoracyj- ną, zaś tekstylia – głównie we wnętrzach publicznych – są i materiałem obiciowym, i dekoracją. Oba produkty mają być trwałe i bezpieczne dla użytkownika. Jeśli cho- dzi o zestawianie ich ze sobą, złotą zasadą wydaje się być ta, że tylko jeden powinien być bohaterem we wnętrzu. Większość wzorów Muraspec, zarówno w okleinach ściennych jak i tekstyliach, jest ponadcza- sowa. Sploty płótna, jodełki, barwy ziemi estetycznie obronią się praktycznie w każ- dym wnętrzu. Inspiracją do tworzenia no- wych wzorów tapet i materiałówMuraspec są trendy ogólnoświatowe oraz sugestie na- szych klientów, czyli potrzeba rynku. Więc z jednej strony Muraspec kieruje się do- świadczeniem i tradycją, z drugiej nowo- czesnością i trendami kreowanymi przez najlepszych kreatorów designu. Czy i na ile ważne jest to, co dzieje się w branży meblarskiej? W dużej mierze nasze produkty – ta- pety i tkaniny obiciowe – kierujemy do obiektów użyteczności publicznej. To nie my kreujemy trendy w meblarstwie, ale wspieramy designerów, producentów w realizacji ich wizji. Wsparcie polega przede wszystkim na dostarczaniu mate- riałów zgodnych z wizją projektanta, na najwyższym poziomie jakości, trwałości i bezpieczeństwa. Więc jeśli rynek po- trzebuje takich produktów, to jesteśmy w stanie sprostać temu zadaniu. Ponadto, wykorzystując różne rodzaje i teksturyma- teriałów tworzymy indywidualne wzory i projekty, dzięki którym projektanci mogą tworzyć aranżacje o dużym poziomie per- sonalizacji i unikatowości. Czym jest usługa Digital? Digital to szycie designu na miarę, to butikowe projekty, często wykonywane na konkretne zamówienia klientów. Digital to nadruk cyfrowy na tapecie, czego jednak nie należy mylić z pojęciem płaskiej „fo- totapety”. Sedno nadruków, które nieprzy- padkowo nazwaliśmy Wallmotion, tkwi w grafice, strukturze materiału i jego jako- ści. Grafika na tapecie pozwala na osiągnie- cie idealnego rozwiązania, które często pró- bujemy uzyskać poprzez farby lub użycie takich materiałów jak beton. Przy nadruku na tapecie z góry wiemy, jaki będzie efekt końcowy. Zaletą jest również możliwość powtórzenia wzoru. Nadruki Wallmotion oddziałują na użytkownika na kilku płasz- czyznach percepcji: wzroku i dotyku. Jeśli nadruk naśladuje rdzę, to powierzchnia ta- pety jest delikatnie chropowata, jeśli beton – szorstka, a jeśli kamień – gładka.Wallmo- tion ma wywoływać emocje. Jaki jest atut bycia producentemna rynku wnętrzarskim? Bycie producentem jest kwintesencją tego, co możemy i potrafimy. Mamy wła- sną fabrykę i własne design studio. Słu- chamy potrzeb naszych klientów, ale też inspirujemy ich. Dzięki ponad 130-letniej tradycji w produkcji tapet mamy ogrom- ne zaplecze materiałowe, doświadczenie, a przede wszystkim energię tworzenia. Naszą pasją jest inspirowanie architektów różnymi możliwościami materiałowymi. To jest niesamowite zobaczyć wnętrze przy którym razem pracowaliśmy. Bycie producentem daje też dużą swobodę jeśli chodzi o współpracę projektową. Oprócz tego, że mamy własne design studio, w za- kresie wzornictwa tkanin często podej- mujemy współpracę z projektantami na całym świecie – takie rozwiązanie pozwala nam zaproponować produkt odpowiada- jący potrzebom danego rynku. Muraspec współpracuje również z uczelniami arty- stycznymi, w tym z londyńską Royal Col- lege of Art. Kontakt z młodymi designe- rami pozwala marce Skopos by Muraspec zachować właściwy balans pomiędzy tra- dycją a nowoczesnością. Jest też impulsem do podejmowania pionierskich działań w dziedzinie technologii i innowacji. Jak ocenia Pani poziom atrakcyjności sektora kontraktowego w Polsce? Sektor kontraktowy to ogromne wy- zwanie i ciekawa przygoda. Wyzwanie, ponieważ wszyscy walczą o duże i trudne kontrakty. Przygoda, bo dzięki tej walce nawiązujemy ciekawe relacje. Produkt jest bardzo ważny, ale zgodnie z tym co się mówi nawet w ekonomii – najważniej- sza jest psychologia, co dla nas oznacza podejście do klienta, utrzymanie relacji, zaspokajanie potrzeb materialnych, ale też emocjonalnych. Znacznie łatwiej pra- cuje się z kimś komu się ufa. Jeżeli chodzi o negatywne aspekty tego rynku to ciągle napotykamy na momenty, gdzie górę bie- rze aspekt ekonomiczny nad aspektem bezpieczeństwa. Firmy oferują produkty, które nie mają atestów i które w efekcie nie są bezpieczne dla użytkowników. Która z gałęzi rozwija się najbardziej dy- namicznie: sektor hotelarski, restauracyj- ny, inne? Niestety nie można porównać restau- racji z hotelem. Pod względem ekono- micznym restauracja jako oddzielny człon to znacząco mniejsza inwestycja. Hotel zazwyczaj zawiera restaurację. Cieszy nas bardzo, że coraz częściej powstają hotele butikowe, co oznacza wyzwanie nie tyl- Z BarbarÈ ’ukasiak, dyrektorem handlowym Muraspec, rozmawia Diana Nachiïo. POLAKOM CHCE SI} DZIA’Am POLAKOM NA TLE EUROPY NAJBARDZIEJ CHCE SI} DZIA’Am. TO JEST BARDZO DOBRA WIADOMO¥m DLA NAS PRODUCENTÓW, BO WIEMY, ¿E NASI INWESTORZY Sk OTWARCI NA WYZWANIA IbNOWATORSKIE ROZWIkZANIA.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=