Miesięcznik "BIZNES meble.pl" listopad 2018

design X wydarzenia 106 BIZNES meble.pl [ listopad 2018 H ałas emitowany przez ma- szyny działające na terenie „Fabryki Mebli na Żywo”, w ramach akcji „Drema Dzieciom”, przez cały czas trwania tar- gów „Drema” towarzyszył pierwszej wystawie prac studentów, zorganizowa- nej przez Koło Naukowe Projektantów Mebli. Na ekspozycji, którą można było odwiedzać w dniach 11-14 września, za- prezentowano ponad 150 modeli mebli w skali 1:10, precyzyjnie wykonanych przy okazji zajęć z przedmiotów, takich jak Pracownia projektowania mebli czy Pracownia modelowania i makiet. Na wystawie można było zobaczyć również prototypy mebli, m.in. komodę według projektu studentki Moniki Zasuwik, a siedząc na fotelu zaprojektowanym przez Katarzynę Jackowską rozegrać par- tyjkę w warcaby na jednym ze stolików „Lack”, które zostały poddane redesigno- wi przez studentów studiów magister- skich, w ramach Pracowni konserwacji i renowacji mebli. Wystawa nie odbyłaby się bez zaanga- żowania Koła Naukowego Projektantów Mebli, zrzeszającego studentów tego mło- dego, rozwijającego się kierunku, a szcze- gólnie pracy inż. Katarzyny Jackowskiej, Sylwii Toczek oraz opiekuna Koła – dr inż. Łukasza Matwieja. Koło działa na Wydziale Technologii Drewna od począt- ku tego roku, a jego główny cel to rozwój umiejętności projektowych uczestników, a także wzmaganie aktywności studenc- kiej i zaangażowania w zdobywaniu po- trzebnej w przyszłej pracy wiedzy. Mając świadomość, że dobry design to składowa wielu czynników, członkowie Koła chcą podejmować działania, które pozwolą od- krywać ich potencjał twórczy i rozwijać wiedzę technologiczną, co dokonuje się przez spotkania z praktykami czy udział w takich wydarzeniach, jak „Fabryka Me- bli na Żywo”. Wystawa powstała dzięki uprzejmo- ści i wsparciu wielu osób, a w szczegól- ności firmie Sklejka-Eko, która wykonała na prośbę Koła Naukowego Projektan- tów Mebli trzy ekspozytory modeli oraz dzięki Międzynarodowym Targom Po- znańskim, które udostępniły powierzch- nię wystawienniczą. Ekspozycja podczas targów „Drema” zapoczątkowała cykl corocznych wystaw prac końcoworocz- nych studentów kierunku Projektowanie mebli. d Integralną częścią obchodów piątych urodzin kierunku Projektowanie mebli, prowadzonego naWydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, była wystawa prac studentów w pawilonie 6, podczas targów„Drema” (11-14 września br.). Jak na urodziny i targi przystało – było głośno. 5 lat Projektowania mebli na WTD Modele umieszczono na trzech ekspozytorach, które firma Sklejka-Eko wykonała na prośbę Koła Naukowego Projektantów Mebli. K a t a r z y n a J a c k o w s k a Fot.Tomasz Markowski Oprócz 150 modeli mebli w skali 1:10, na wystawie znalazły się także prototypy mebli. Siedząc na fotelu zaprojektowanym przez Katarzynę Jackowską można było rozegrać partyjkę w warcaby na jednym ze stolików „Lack”, które zostały poddane redesignowi przez studentów studiów magisterskich, w ramach Pracowni konserwacji i renowacji mebli.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=