Miesięcznik "BIZNES meble.pl" listopad 2018

branĝa X opinie 18 BIZNES meble.pl [ listopad 2018 nasi czytelnicy W dniach od 3 sierpnia do 30 września redakcja miesięcznika„BIZNES meble.pl ” przeprowadziła badania czytelnictwa. Jak nas oceniają nasi czytelnicy – a w badaniach wzięło udział 1.113 osób – o tym piszemy poniżej. W śród uczestników an- kiety 31,7% stanowili producenci i impor- terzy mebli, 20,6% – producenci i importerzy komponen- tów, akcesoriów oraz oprogramowania do produkcji mebli, 15,9% – projek- tanci, architekci i dekoratorzy wnętrz, 9,5% – stolarze i studia meblowe, 7,9% – przedstawiciele sieci oraz sklepów i sa- lonów meblowych, 3,1% – przedstawi- ciele edukacji i organizacji branżowych, 1,9% – przedstawiciele hurtowni mate- riałów, akcesoriów meblowych i elektro- narzędzi, a także sklepów specjalistycz- nych, 1,7% – producenci i importerzy narzędzi i elektronarzędzi do produkcji mebli, a 1,6% – producenci i importerzy maszyn do obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych. Wśród naszych czytelników dominu- ją właściciele i prezesi firm, których jest 25,4%. W dalszej kolejności są to: kierow- nicy i menedżerowie (23,8%), inni specja- liści (20,6%), dyrektorzy (12,7%), specjali- ści ds. produkcji (4,8%) oraz specjaliści ds. sprzedaży (3,2%). CZYTELNICY „BIZNES MEBLE.PL ” WG RODZAJU DZIA’ALNO¥CI CZYTELNICY „BIZNES MEBLE.PL ” WG STANOWISK OCENA POZIOMU GRAFICZNEGO PRZYDATNO¥m WbCODZIENNEJ PRACY OCENA POZIOMU MERYTORYCZNEGO Co obnas myĂlÈ Opr. Marek Hryniewicki Niemalże połowa czytelników mie- sięcznika „BIZNES meble.pl ” (44,4%) reprezentuje firmy zatrudniające do 10 osób. Z kolei 25,4% reprezentuje firmy zatrudniające od 50 do 249 osób, 20,6% – firmy duże (powyżej 250 osób), a 9,2% – firmy o zatrudnieniu 10-49 osób. Naj- więcej ankietowanych pochodzi z wo- jewództw: wielkopolskiego (20,2%), mazowieckiego (10,8%) i warmińsko- -mazurskiego (9,5%). Statystyczny eg- zemplarz naszego miesięcznika czytają średnio ponad 3 osoby (23,8% respon- dentów zadeklarowało, że w ich firmach miesięcznik „BIZNES meble.pl” czyta 6 osób i więcej). Najchętniej czytane są publikacje z działu Design (42,9% wskazań, przy czymmożna było wskazać więcej niż jeden dział), Raport (39,7%), relacje z targów (33,3%), analizy z działu Branża (31,2%), Wiadomości (29,2%), wywiady (25,4%), z działu Technologie (24,1%) oraz z działu Produkt (23,6%). Jesteśmy cenieni przede wszystkim za aktualność (50,8% wskazań, przy czym można było wskazać więcej niż jeden powód), profesjonalizm (47,6%), opiniotwórczość (27,8%), otwartość (19,0%), rzetelność (18,2%), niezależność (15,9%) i oryginalność (14,3%). Aż 73,0% ankietowanych określiło po- ziom merytoryczny naszego miesięcznika jako wysoki, a 20,6% – jako najwyższy na rynku. Równie pozytywna była ocena po- ziomu graficznego i edytorskiego: 66,7% respondentów uznało, że prezentujemy wysoki poziom, a 19% – najwyższy na rynku. Dla 69,8% ankietowanych miesięcznik „BIZNES meble.pl ” jest przydatny w co- dziennej pracy (17,5% ankietowanych stwierdziło, że bardzo przydatny). Zda- niem 85,7% ankietowanych nasz miesięcz- nik jest najlepszym czasopismem branży meblarskiej w Polsce (przeciwnego zdania było 1,6% ankietowanych). d 0 5 10 15 20 25 30 35 producenci i importerzy mebli producenci i importerzy komponentów, akcesoriów, oprogramowania do produkcji mebli projektanci, architekci i dekoratorzy wnętrz stolarze, studia meblowe sieci, sklepy i salony meblowe inne edukacja i organizacje hurtownie materiałów, akcesoriów meblowych i elektronarzędzi, sklepy specjalistyczne producenci i importerzy narzędzi i elektronarzędzi do produkcji mebli producenci i importerzy maszyn do obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych 31,7 20,6 15,9 9,5 7,9 6,5 3,1 1,9 1,7 1,6 [w %] właściciel/prezes 25,4% kierownik/manager 23,8% dyrektor 12,7% specjalistads. sprzedaży 3,2% inny specjalista 20,6% specjalistads.produkcji 4,8% inne 9,5% przydatny 69,8% bardzoprzydatny 17,5% niemamzdania 3,2% małoprzydatny 9,5% wysoki 73% najwyższyna rynku 20,6% niemamzdania 3,3% przeciętny 3,1% wysoki 66,7% przeciętny 7,9% niski 3% niemamzdania 3,4% najwyższyna rynku 19%

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=