Miesięcznik "BIZNES meble.pl" listopad 2018

branĝa X fundusze europejskie 20 BIZNES meble.pl [ listopad 2018 W 2017 r. war- tość wyeks- portowanych z naszego kraju w mebli wyniosła 8,02 mld euro i była o 9,1% wyższa niż w roku poprzednim (za Centrum Analiz Branżo- wych). Więcej eksportują tylko Chińczy- cy i Niemcy. Jak oceniają eksperci rynku meblarskiego, do 2020 r. mamy szansę prześcignąć Niemców i stać się liderem meblarskiego eksportu w Europie. Meble wysyłamy na bardzo wymaga- jące rynki. Największym naszym odbior- cą są Niemcy, gdzie trafia ponad jedna trzecia naszych eksportowanych mebli i ich elementów. Inne ważne rynki to Wielka Brytania, Czechy, Francja oraz Holandia. Aby skutecznie konkurować na tak rozwiniętych rynkach i próbować podbi- jać nowe, czyli jednym słowem się roz- wijać, trzeba oczywiście oferować coraz lepsze, innowacyjne, ciekawe wzorniczo produkty. Ale nieodzowna jest również promocja i budowanie rozpoznawalno- ści polskich marek za naszymi grani- cami. A na nią producentom może już brakować funduszy. Tę barierę pomagają pokonać Fundusze Europejskie. Meble są naszym eksportowym hitem. Aby utrzymać ich dobrą passę na światowych rynkach lub sprawić, że będzie ona nawet jeszcze lepsza, trzeba inwestować nie tylko w samą produkcję i design, ale też wmiędzynarodową promocję polskich marek meblowych. Środki na ten cel oferuje np. Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój. PROGRAMOWA PROMOCJA A n n a R a d u c h a - R o m a n o w i c z Stoisko zorganizowane przez PAIH na targach China International Furniture Expo 2018. Stoisko PAIH na targach ICFF w Nowym Jorku. ZWIĘKSZYĆ SZANSE NA SUKCES Branża meblarska znalazła się na przy- gotowanej przez Ministerstwo Rozwoju liście 12 priorytetowych sektorów polskiej gospodarki, które mają największą szansę na globalny sukces. Dla każdego z nich opracowany został specjalny program promocji na międzynarodowych rynkach, finansowany ze środków Programu Ope- racyjnego Inteligentny Rozwój. Za realizację programu dla branży meblarskiej odpowiadają dwie agencje rządowe: Polska Agencja Rozwoju Przed- siębiorczości (PARP) oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH). PARP rozlicza indywidualne wnioski firm meblarskich, które jako uczestnicy poddziałania 3.3.3 POIR mogą otrzymać dofinansowanie do szeregu działań promocyjnych realizo- wanych na własną rękę za granicą. Firmy uczestniczące w programie mogą np. do- finansować swój udział w targach zagra- nicznych, czy misji gospodarczej. PAIH natomiast odpowiada za poddziałanie 3.3.2 POIR, które w zamyśle Ministerstwa Rozwoju skupia się na promowaniu wize- runku całej branży, a nie konkretnych firm. Projekt ten nie przewiduje w swych założe- niach pomocy publicznej. WIZERUNEK BRANŻY Od początku 2018 do końca 2019 r. PAIH organizuje stoiska informacyjno- -promocyjne promujące polskie meble podczas największych imprez targowych w krajach, takich jak np. Chiny, Zjedno- czone Emiraty Arabskie, Stany Zjednoczo- ne, Niemcy czy Szwecja. Na stoiskach PAIH polskie firmy nie mogą pojawić się w charakterze wystaw- ców, ale mają możliwość prezentacji oferty za pośrednictwem katalogów filmów re- klamowych oraz spotkań z kontrahentami (z takiej promocji mogą skorzystać nie

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=