Miesięcznik "BIZNES meble.pl" listopad 2018

214,1 MLN ZŁ wyniosły w ub.r. obroty na aukcyjnym rynku sztuki w Polsce (28% wzrostu r/r), a wg danych portalu artinfo.pl już w I półroczu br. wartość obrotów wzrosła o 22% do 105 mln zł OBECNIE W SPRZEDAŻY dostęp- nych jest już ponad tysiąc starannie wyselekcjonowanych obiektów anty- kwarycznych, w tym meble, oświetle- nie, dywany i inne dodatki. Do końca przyszłego roku Yestersen zamierza zostać liderem internetowej sprzedaży antyków od wiodących krajowych an- tykwariuszy. Decyzja o rozszerzeniu oferty Yester- sen o antyki to dla nas naturalna ścież- ka rozwoju biznesu. Po sprzedażowym sukcesie mebli i akcesoriów z XX w., przyszedł czas na wzbogacenie naszej oferty o przedwojenne obiekty. To także odpowiedź na zapotrzebowanie klientów pragnących łączyć pod jednym dachem antyki z designem z XX w. – mówi Karol Misztal, założyciel i CEO Yestersen. Rozwój biznesu Yestersen o seg- ment antyków wpisuje się w coraz po- pularniejszy trend lokowania kapitału w sztukę, antyki i design z minionych epok. Liczba tego typu transakcji w cią- gu ostatnich pięciu lat potroiła się. Po- szukiwanie wartościowych i autentycz- nych obiektów, które z biegiem lat mogą zyskać na wartości, jest jednak cza- sochłonne. Dlatego Yestersen ułatwia dostęp do unikatowych przedmiotów przez Internet – platforma w sposób łatwy i wygodny łączy klientów zainte- resowanych takimi dobrami z profesjo- nalnymi sprzedawcami, czuwając nad ich autentycznością. Antyki wracają do łask. Rozglądają się za nimi już nie tylko najbogatsi, co stanowi o potencjale tego segmentu rynku. Skrupu- latnie wybieramy renomowanych sprze- dawców z certyfikowanymi obiektami. Te wartościowe przedmioty będą niepowta- rzalną ozdobą domu, a gdy nadejdzie od- powiednia okazja, można je sprzedać z zy- skiem – przekonuje Karol Misztal. Yestersen to obecnie największa w kraju platforma e-commerce specja- lizująca się w sprzedaży unikatowych mebli, wzornictwa, dodatków vintage oraz antyków. Firma powstała w 2015 r. Jej twórcy przewidzieli rodzący się wów- czas trend na unikatowe, produkowane w ograniczonych seriach i pochodzą- ce z dawnych epok meble i dodatki do domu. W ub.r. przychody Yestersen wzrosły ponad dwukrotnie, co wskazuje na potencjał tego rynku. Z platformy ko- rzystają zarówno klienci indywidualni, jak i firmy m.in . hotele, kawiarnie i biu- ra, czy teatry poszukujące wyjątkowych mebli. d Yestersen rozszerza ofertÚ obantyki Platforma e-commerce Yestersen, specjalizująca się w sprzedaży unikatowych mebli i współczesnych projektów, teraz oferuje także antyki. 96 BIZNES meble.pl [ listopad 2018 design wiadomoĂci Dzięki nawiązaniu współpracy z największymi w kraju antykwariatami, galeriami sztuki i domami aukcyjnymi,Yestersen udostępnia klientom bogatą kolekcję starannie wyselekcjonowanych mebli i dodatków antykwarycznych. VIENNA DESIGN WEEK , to najwięk- szy austriacki festiwal designu, odby- wający się na terenie całego Wiednia. W tym roku gościem specjalnym tego kulturalno-artystycznego wydarzenia była Polska. 28 września ruszyła 12. już edycja festiwalu. We współpracy z wie- deńskimi muzeami, zakładami pro- dukcyjnymi oraz designerami z całego świata festiwal stwarza różne możliwości zgłębienia tematyki wzornictwa: w ra- mach ponad 100 imprez, wystaw, instala- cji, zwiedzania, warsztatów i wszelkiego rodzaju innych wydarzeń. Dzięki zmieniającym się krajom part- nerskim, festiwal rokrocznie umożliwia publiczności poznanie twórczości arty- stycznej innego europejskiego państwa. Krajem partnerskim, a jednocześnie go- ściem specjalnym tegorocznej edycji była Polska, w której design stanowi dynamicz- nie rozwijającą się dziedzinę Ponadto, ob- chodzona w tym roku 100. rocznica odzy- skania niepodległości stanowiła wspaniałą okazję do zaprezentowania bogatego do- robku artystycznego naszego kraju. Program festiwalu obejmował m. in. wystawę designu „The ABCs of Polish De- sign”, która skupia najlepsze polskie wzory – odmebli, szkła czy porcelany, aż do pism, logotypów, zabawek dziecięcych, urządzeń sportowych czy słodyczy. Współczesne projekty prezentowane są obok klasyków, unikatowe obiekty i dzieła sztuki obok pro- totypów i urządzeń z minionego stulecia. Kolejne polskie wystawy w ramach fe- stiwalu to „Symbol to Logo” oraz wystawa plakatu „Demokracja ilustrowana & Gra- ficzne pogotowie”. Kulminacyjnym punktem wiedeń- skiego tygodnia designu były tradycyjne „Passionswege”. Do eksperymentalnej i artystycznej współpracy z wiedeńskimi punktami handlowymi lub tradycyjny- mi zakładami zaproszono sześciu desi- gnerów z kraju i zagranicy. Rezultaty tej współpracy można było podziwiać pod- czas zwiedzania zakładów. W ten sposób odkrywano na nowo lokalne zakłady produkcyjne (przede wszystkim w głów- nej dzielnicy), pokazując nieznaną dotąd stronę Wiednia. d Polska goĂciem Vienna Design Week W dniach 28 września – 7 października br. austriacka stolica, Wiedeń, żyła designem. Podczas 10-dniowego cyklu imprez Vienna DesignWeek nie brakowało silnych polskich akcentów.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=