Miesięcznik "BIZNES.meble.pl" listopad 2022

10 RAPORT • DREWNO TEKST: ANNA SZYPULSKA N apięcia na linii przemysł drzew- ny Lasy Państwowe nie są ni- czym nowym, przecież zdarzały się już w przeszłości wielokrotnie. Tym razem czarę goryczy przelała decyzja nr 107, którą 20 września 2022 roku wydał Józef Kubica, p.o. dyrektora generalne- go Lasów Państwowych. Dotyczy ona kryteriów, parametrów i sposobu war- tościowania ofert zakupy oraz regulami- nów sprzedaży w Portalu Leśno-Drzew- nym i aplikacji internetowej e-drewno na 2023 rok. A tak naprawdę gra toczy się o przyszłość przedsiębiorstw działa- jących w przemyśle drzewnym i branży meblarskiej. NIE MA ZGODY NA PODWYŻKI CEN DREWNA Jedyną rewolucyjną zmianą, jaką za- proponowały Lasy Państwowe w nowych zasadach sprzedaży drewna na rok 2023, jest drastyczna podwyżka cen wyjścio- wych. To wzbudziło oczywisty sprzeciw branży. Polska Izba Gospodarcza Przemy- słu Drzewnego, która z dużym zaskocze- niem przyjęła ogłoszenie zasad sprzedaży drewna na rok 2023, 29 września upu- bliczniła swoje stanowisko w tej sprawie. Izba podkreśliła, że zaproponowane przez Lasy Państwowe zmiany należy uznać za kosmetyczne. Przedsiębiorcy zwrócili na- tomiast uwagę na drastyczną podwyżkę Las Vegas po polsku Zasady sprzedaży drewna na rok 2023 to kontynuacja cenowej ruletki, w którą od lat grają z branżą meblarską i przemysłem drzewnym Lasy Państwowe. Czy z tej sytuacji jest jakieś wyjście, czy pozostaje tylko wywrócić stolik? BIZNES.MEBLE.PL | LISTOPAD 2022

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=