Miesięcznik "BIZNES.meble.pl" listopad 2022

40 BRANŻA • TARGI BIZNES.MEBLE.PL | LISTOPAD 2022 I nicjatywa charytatywnej fabryki po- wróciła na arenę targową z myślą pomocy Ukrainie, a przy okazji po- kazania nowości technologicznych w kie- runku „Przemysłu 4.0”. Patronat techno- logiczny w tym roku objęła firma InfoTec Engineering oraz Katedra Meblarstwa Wydziału Leśnego i Technologii Drewna UPP. Z udziałem wielu partnerów z bran- ży w pawilonie 6 na powierzchni 2 tys. m 2 powstała nowoczesna fabryka mebli ta- picerowanych oraz mebli skrzyniowych, wyposażona w zrobotyzowane maszyny oraz autonomiczny transport. Podczas czterech dni targów studentki i studenci kierunku Technologia Drewna oraz Projektowanie Mebli wraz ze wspar- ciem uczniów z Zespołu Szkół Budowla- no-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu mieli wykonać 30 kompletów mebli, (tj. łóżko i szafa garderobiano-bie- liźniana). Poziom minimum został osią- gnięty już drugiego dnia, a rzeczywisty efekt produkcji to prawdziwa magia po- mocy. Zaangażowanie studentów, uczniów oraz przedstawicieli firm partnerskich umożliwiło wyprodukowanie przeszło trzykrotnie więcej łóżek niż początkowo planowano. Meble zostaną przekazane do Lwowskiego Centrum Rehabilitacji i Edu- kacji, w którym obecnie przebywają dzieci z domów dziecka w Ługańsku i Doniecku. W akcję produkcji mebli na targach za- angażowanych było 21 studentów Wydzia- łu Leśnego i Technologii Drewna przy ro- tacyjnym wsparciu w sumie 40 uczniów Technikum Drzewnego. Uczestnicy Fabryki Mebli na Żywo mieli okazję poznać tajniki tapicerowania pod czujnym okiem fachow- ców, zapoznać się z systemem zarządza- nia produkcją, programowaniem maszyn CNC a nawet poznać zasady automatyzacji i robotyzacji przemysłu dzięki szkoleniom w przerwach produkcyjnych. q Za nami finał 15. edycji Fabryki Mebli na Żywo organizowanej przez Stowarzyszenie DROMA, Wydział Leśny i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Grupę MTP. Podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego „Drema” (13-16 września) pokazowa fabryka odbyła się pod hasłem: Drema Dzieciom dla Ukrainy. Drema Dzieciomdla Ukrainy OPR. MAREK HRYNIEWICKI, FOT. MICHAŁ DĄBROWSKI, TOMASZ MARKOWSKI ↑ ↑ Uroczysty finał akcji Drema Dzieciom dla Ukrainy. Uczest- nicy akcji z listami gratulacyjnymi od zarządu Grupy MTP i upominkami od partnera technologicznego firmy InfoTec Engineering wraz z delegacją organizatorów. Od lewej: Prodziekan Wydziału Leśnego i Technologii Drewna prof. Edward Roszyk, dyrektor Targów Drema Andrzej Półrolni- czak, koordynator Drema Dzieciom dr Krzysztof Wiaderek, dyrektor Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznań Tomasz Szłapiński, JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prof. Krzysztof Szoszkiewicz, Dziekan Wydziału Leśnego i Technologii Drewna prof. Piotr Łakomy. ↓ ↓ Przygotowanie podzespołów łóżek do procesu tapicerowania.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=