Miesięcznik "BIZNES.meble.pl" listopad 2022

88 TEMAT WYDANIA • KOMFORTOWY WYPOCZYNEK J eśli nie mamy możliwości regu- larnych spacerów po terenach zielonych lub uprawiania wła- snego ogrodu to chętnie dbamy o rośliny doniczkowe. Więź z naturą warto pogłę- biać na wielu poziomach. Również, ob- cując w materiałami z recyklingu czy też produktami bio. ROK ZMIAN IKEA przeprowadziła badania czyn- ników, które znacząco wpływają na ja- kość naszego życia. Jak zmieniło się na- sze postrzeganie przez cały rok? Dom jest miejscem, gdzie nawiązujemy więzi, na których polegamy, aby zachować dobre samopoczucie. Niektóre z tych relacji roz- kwitły w ciągu ostatnich 12 miesięcy, pod- czas gdy inne ucierpiały. Rodziny zbliżyły się do siebie, a 42% osób twierdzi, że ich relacje z najbliższą rodziną poprawiły się w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Podczas gdy niektóre przyjaźnie rozkwitły, inne nie radziły sobie tak dobrze. Jedna na pięć ankietowanych osób twierdzi, że ich przy- jaźnie ucierpiały. Relacje mają kluczowe znaczenie dla naszego dobrostanu psychicznego, Jak wynika z faktów potwierdzonych badaniami, natura pozwala lepiej żyć. Czy mogą się temu przysłużyć meble tapicerowane? Natura BIZNES.MEBLE.PL | LISTOPAD 2022 TEKST: DIANA NACHIŁO pozwala żyć lepiej

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=