Miesięcznik "BIZNES meble.pl" grudzień 2018

branĝa X fundusze europejskie 34 BIZNES meble.pl [ grudzieñ 2018 N azwa Gie El wzięła się od frazy „Genius Loci” określa- jącego ducha opiekuńczego miejsca. Ta łacińska fraza za- inspirowała małżeństwo architektów Ma- rię i Jacka Rypułów do stworzenia własnej marki meblowej i wyposażenia wnętrz. Większość kolekcji tworzą produkty wy- konane ręcznie przez lokalnych fachow- ców. Marka Gie El powstała w 2012 r. jako rozwinięcie prowadzonego od 2007 r. in- terdyscyplinarnego studia projektowego Genius Loci Architekci. Poszukujemy, projektujemy i odkrywa- my piękne przedmioty dla domu i wnętrza. Oferujemy proste, oryginalne i ponadczaso- we produkty oraz dobrze skrojony design. Łączymy nowoczesne trendy wyposażenia wnętrz i zakorzenione w tradycji rzemiosło. Inspiracje czerpiemy z natury, otaczającego świata i piękna prostych, codziennych rzeczy – opowiadają projektanci. WDUCHU NOWOCZESNOŚCI Firma stawia na ekologiczne, proste i autorskie rozwiązania. Dziś marka zaj- muje się produkcją oświetlenia, mebli i dodatków do wnętrz, które tworzą at- mosferę pomieszczenia. Ich propozycja to połączenie nowoczesnych trendów wy- posażenia wnętrz z tradycyjnym polskim rzemiosłem. Stąd pomysły na produkty nietypowe, czasami awangardowe. To też sprawiło, że dali się zauważyć na targach. Rzut oka na portfolio: znajdziemy w nim liczne lam- py – na przykład z ręcznie formowanego szkła, eko, wykonane z drewna z recyklin- gu, które podkreślają charakter wnętrza, czy z rurek miedzianych ze stylowym abażurem. Meble to komody, łóżka, półki, siedziska, stoliki czy regały, również te wy- konane ze stali. Część mebli inspirowana jest wzornictwem z okresu PRL, inne łączą industrialne inspiracje z drewnem. Nie brakuje też rzeźbiarskich serii, które nie tylko pełnią funkcje użytkowe, co oddzia- łują na emocje. MARKA RUSZAW ŚWIAT Lata 2017 i 2018 były dla firmy bardzo intensywne. W ubiegłym roku udało się pozyskać prawie 815 tys. zł wsparcia z unij- nego ProgramuOperacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt przygotowany przez Gie El wpisywał się w działania służące wspar- ciu promocji oraz internacjonalizacji inno- wacyjnych przedsiębiorstw. Dzięki temu polska firma mogła poważnie zaistnieć na trzech dużych, targowych imprezach oraz wziąć udział wmisji gospodarczej do Zjed- noczonych Emiratów Arabskich. Zaczęło się od „Maison & Objet” w Pa- ryżu zimą i jesienią 2017 r. Tamwłaściciele Gie El po raz pierwszy zaprezentowali au- torską kolekcję sygnowaną własną marką. W Paryżu zaprezentowaliśmy nasze sztandarowe produkty: lampy z gontów oraz z zardzewiałej stali. Premierowo pokazali- śmy także ręcznie robione, wielokolorowe lampy szklane – wspominają projektanci. Potem przyszedł czas na wyjazd do Kolonii, zimą 2018 r. Marka nie tylko wystawiała się, ale też została wyłoniona w konkursie na zaprojektowanie instala- cji na wystawie „The Featured Editions”. W tegorocznej edycji tematem wysta- wy organizowanej przez Stylepark było Światło. Dzięki temu Gie El znalazł się w gronie 9 firm, które przygotowały wła- sną instalację. Instalacja „Light the Rust” stworzona przez Gie El obrazowała pro- ces wykorzystania rdzawej blachy w pro- dukcji oświetlenia. Targi „IMMCologne 2018” były kolejną świetną okazją do zaprezentowania na- szych produktów europejskim i światowym klientom. Na naszym stoisku postawiliśmy na różnorodność – stoły, lampy wiszące, stołowe i podłogowe, pufy z organicznym wkładem, krzesła, stoły. Największym za- interesowaniem cieszyło się jednak łóżko „Organique”, które pokazaliśmy właśnie w Kolonii – wspominają. „Organique” to jeden z bardziej ory- ginalnych produktów w ofercie marki. To drewniane, nowoczesne łóżko z przezro- czystym zagłówkiem oraz podstawą zbu- dowaną z falistych warstw naturalnego Polskamarka Gie El projektuje i tworzymeble, oświetlenie i wyposażenie wnętrz, a potem wysyła je w świat. Dzięki dofinansowaniu ze środkówunijnychw tym roku aktywnie działała na międzynarodowych targach. To pomogłowypromować produkty i zdobyć nowych klientów. Polska marka idzie wbĂwiat A r k a d i u s z K a c z a n o w s k i Tytuł projektu: Rozwój firmy Genius Loci poprzez promocję na rynkach międzynarodowych. Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjo- nalizacji innowacyjnych przedsię- biorstw. Wartość projektu: 1.102.916,00 zł Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 814.470,00 zł Sukcesem zakończył się udział marki Gie El w tegorocznych targach„Ambiente”we Frankfurcie. Produkty Gie El zaprezen- towane zostały na stoisku, a także w strefie AmbienteTrends.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=