Miesięcznik "BIZNES meble.pl" grudzień 2018

70 MLN ZŁ przewidziano na wsparcie projektów złożonych w konkursie„Design dla przedsiębiorców”, ten nowy instrument wsparcia PARP kieruje do sektora MŚP stawiającego na rozwój przez wzornictwo 60 BIZNES meble.pl [ grudzieñ 2018 Tremend wyróĝniony wbLondynie Pracownia Tremend została ostatnio wyróżniona przez jury międzynarodowego konkursu European Property Awards, w kategorii Hotel Interior Design za projekt zrewitalizowanego hotelu Novotel Poznań Centrum. EUROPEAN PROPERTY AWARDS to część International Property Awards, prestiżowego konkursu, który wyłania najbardziej interesujące projekty z Eu- ropy. Wyróżnienie przez jury jest po- twierdzeniem najwyższej jakości świad- czonych usług, innowacyjności oraz wyjątkowego poczucia estetyki. Nagrodę podczas uroczystej gali w Londynie ode- brały prezes Zarządu Tremend – archi- tekt Magdalena Federowicz-Boule oraz architekt Paulina Szarzec. To kolejna edycja European Property Awards, podczas której zostaliśmy doce- nieni. Jest to ogromne wyróżnienie, bar- dzo się cieszymy, że tworzone przez nas projekty cenią nie tylko klienci, ale także autorytety z branży. To dowód na to, że nasze koncepcje pozostają w trendach i trafiają w zróżnicowane gusta – wyja- śnia Magdalena Federowicz-Boule, pre- zes Zarządu Tremend. Projekt Novotel Poznań Centrum świetnie oddaje charakterystyczny styl pracowni. Elementy w stylu vintage przenikają się tu z nowoczesnym wzor- nictwem, obecne są również wpływy in- dustrialne w postaci odkrytych sufitów i widocznych instalacji. Przytulności do- dają rośliny, jasne barwy oraz duża ilość światła. Strefy wspólne sprzyjają niefor- malnym spotkaniom i integracji. Projek- ty Tremend wyróżnia związek z lokalną historią, topografią bądź sztuką, tak było także w tym przypadku. Lobby zdobi mural Tytusa Brzozowskiego, przedsta- wiający tętniące życiem ulice Poznania. Charakteru przestrzeni dodają także wy- kładziny Newmor, ozdobione oryginal- nymi, geometrycznymi wzorami. d PRZYSTANEK ARCHITEKTURA przeszedł metamorfozę dzięki innowa- cyjnej identyfikacji wizualnej. Siedziba Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów to jednocześnie dawny dworzec tram- wajowy, zlokalizowany w Łodzi przy ul. Północnej. Budynek o modernistycznym charakterze umiejscowiony jest w bezpo- średnim sąsiedztwie Parku Staromiejskie- go oraz w pobliżu centrum handlowego Manufaktura. Przystanek Architektura to nie tylko siedziba Izby, ale również tętnią- ce życiem miejsce spotkań, konferencji, prezentacji, a także koncertów. W celu podkreślenia funkcji obiektu i odbywających się w jego obszarze wyda- rzeń, budynek został wyposażony w uni- kalnysystemoświetleniowy.Jegoprojektem i instalacją zajęła się firma Bright Lights, oferująca multimedialną i oświetleniową identyfikację wizualną budynków, obsza- rów publicznych i wnętrz. Nowoczesna instalacja świetlna oparta została na opra- wach LED RGBW z możliwością dowolnej zmiany barwy, połączonych w jeden sys- tem z opcją dynamicznego sterowania po- szczególnymi segmentami opraw. Poprzez instalację tego typu urządzenia podkreślo- no architekturę budynku, a w szczególności segmentowe ożebrowanie dachu. Sterowa- nie jasnością i barwą poszczególnych mo- dułów opraw wzmocniło efekt, doskonale komponując się z neonemLEDumieszczo- nym powyżej krawędzi dachu. O głównych założeniach projektu opo- wiedział Radosław Zacheja, prezes Za- rządu firmy Bright Lights: Zainstalowany system nadał budynkowi wyjątkowy cha- rakter, podkreślając jego wielofunkcyjność i multidyscyplinarność, zapewniając moż- liwość kreowania określonego nastroju po- przez zastosowanie właściwych kompozycji barwnych i ruchu o określonym tempie. Do- datkową funkcją tego typu rozwiązania jest możliwość komunikacji z użytkownikiem, np. przechodniem, przekazując określone informacje np. o rodzaju wydarzenia, czasie odjazdu, rozpoczęcia czy też kierunku ru- chu, a w połączeniu z muzyką jest w stanie stworzyć wyjątkowe widowisko. d Przystanek Architektura, materiały firmy Bright Lights. Fot. Jan Grzesik. Przystanek Architektura wbnowej odsïonie Modernistyczna bryła siedziby Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów została podkreślona wielobarwną, dynamicznie zmieniającą się iluminacją świetlną, która nadała jej zupełnie nowy charakter. Nagrodę podczas uroczystej gali European Property Awards w Londynie odebrały prezes ZarząduTremend – architekt Magdalena Federowicz-Boule oraz architekt Paulina Szarzec. design wiadomoĂci

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=