Miesięcznik "BIZNES.meble.pl" grudzień 2022

20 BRANŻA • WIADOMOŚCI o 17,9% wzrosły w październiku 2022 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych w porównaniu z analogicznym miesiącem ub.r. (źródło: GUS) 323,18 zł za 1m 3 wyniosła średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. (dane GUS) BIZNES.MEBLE.PL | GRUDZIEŃ 2022 70 LAT SIECI AGATA 70 lat istnienia, 33 salony w całej Polsce i oferta od setek producentów z Polski i zagranicy – tak prezentuje się dzisiaj wizerunek marki Agata. To jeden z największych i najbardziej rozpoznawalnych dystrybutorów mebli oraz artykułów wyposażenia wnętrz w kraju. Historia salonów meblowych Agata zaczęła się w 1952 r. od Bytomskich Fabryk Mebli. Pierwsze skle- py funkcjonowały w Katowicach i Bielsku-Białej. Ka- towicki obiekt do tej pory stanowi lokalną „wizytów- kę” marki, która dziś jest prywatną spółką akcyjną, wciąż wyłącznie z polskim kapitałem. Prywatyzacja przyczyniła się do dynamicznego rozwoju firmy, któ- ra trwa do dziś. Początkowo w salonach można było kupić meble niemal do każdego wnętrza. Od 2008 r. firma zaczę- ła rozwijać koncept przestrzeni z dekoracjami i do- datkami, które rozszerzyły asortyment marki. Jednym z przełomowych wydarzeń ostatnich lat był rebranding marki w 2015 r. Zmiany obejmowały zarówno modyfi- kacje wizerunkowe, jak i wewnątrz organizacji. Wdro- żona została nowa identyfikacja wizualna, która wpły- nęła m.in . na zmianę logotypu, a także nazwy marki – z „Agata Meble” na „Salony Agata”. W 2016 r. firma otworzyła magazyn centralny w Majkowie pod Piotr- kowem Trybunalskim. Jest to największe centrum lo- gistyczne sieci. Co roku marka otwiera nowe salony na terenie kraju. W ciągu ostatnich 5 lat było ich aż 16, a 5 po- zostałych przebudowano lub wyremontowano. W sa- mym 2022 r. nowy wygląd zyskał salon w Szczecinie, a niedawno został otwarty salon w Radomiu. Równo- legle marka stale rozwija sklep online, istniejący od 2016 r. Poza standardową możliwością dokonania za- kupów w sklepie internetowym, Salony Agata oferu- ją również usługę „Click and Collect”. Klienci mogą złożyć zamówienie internetowo i odebrać zakupy sta- cjonarnie, w wybranym przez siebie salonie. Ponadto, sieć wprowadziła wygodną i bezkontaktową formę od- bioru zakupów dzięki tzw. „lockersom”. Megaskrytki znajdujące się przy salonach stacjonarnych pozwala- ją na sprawny odbiór towarów zamówionych online – od niewielkich akcesoriów, po meble o większych ga- barytach. q Pandemia i lockdowny dotyczyływszystkich firm, bezwzględu na branże czy profil działalności, stąd tych różnicmiędzy nimi niewidać. Zapewne skutki pandemii byłyby znacznie gorsze, gdyby nie tarcze antykryzysowe, które ułatwiały firmom przetrwanie okresówzastojuwbiznesie. Co ciekawe, część przedsiębiorcównie pamięta już o tych najtrudniejszych miesiącach, kiedy niemogli prowadzić działalności, a ostatni czas jest dla nich trudny z powodu inflacji i kryzysu energetycznego. TOMASZ RODAK, DYREKTOR SPRZEDAŻY W BIBBY FINANCIAL SERVICES. Co bardziej niszczy polskie MŚP: wojna czy skutki pandemii? Pandemia ograniczyła zyski 37% polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Większość z nich wskazuje, że nastąpił spadek zysków do 25%, a w co trzecim – między 26 a 50%. Gdy firmy zaczęły powoli wychodzić z lockdownów, Rosja zaatakowała Ukrainę. Skutki tej wojny zauważa w swojej działalności aż 67% respondentów – począwszy od utraty kontrahentów, przez konieczność szukania nowych rynków zbytu, po problemy z wakatami. Bibby Financial Services już od ponad dekady ba- da nastroje polskich przedsiębiorców. W październiku bieżącego roku, Bibby MSP Index spadł do 42,6 pkt., a więc poniżej poziomu zwiastującego kryzys. Po pan- demii firmy muszą się mierzyć z nowym zagrożeniem wywołanym wojną w Ukrainie. WPŁYW PANDEMII NA ZYSKI FIRM Tylko 12% małych i średnich przedsiębiorców po- twierdziło w badaniu, że na skutek pandemii zyski w firmie wzrosły. Zdecydowanie więcej przedsiębior- ców, bo 37%, przyznaje, że jej wpływ na biznes był negatywny i zyski spadły. Dla 45% respondentów po- zostały bez zmian. Co istotne, przeprowadzone dodat- kowe testy statystycznie nie wykazały żadnych różnic, jeśli chodzi o takie zmienne, jak rozmiar zatrudnie- nia czy branża, w jakiej działają firmy a odpowiedzią na to pytanie. Sytuacja jest ciekawa, jeśli chodzi o wysokość spadku czy wzrostu zysku na skutek pandemii. Bli- sko 60% z grupy firm, które odpowiedziały, że pan- demia podniosła im zysk podaje, że skala to 25%. Identycznie sytuacja wygląda w 37% firm wskazują- cych na spadki. Tu też prawie 60% notuje, że o jed- ną czwartą ich zysk przez pandemię zmalał. Można zatem pokusić się o interpretację, że firmy odczuły spadek zysku, ale precyzyjne podanie jego rozmia- rów jest dość trudne. WOJNA W UKRAINIE WSTRZĄSNĘŁA TAKŻE MŚP W najnowszym badaniu Bibby MSP Index, respon- denci zostali zapytani również o wpływ wojny w Ukra- inie na ich biznesy. Zdaniem aż 67% ankietowanych małych i średnich przedsiębiorców, wojna wywarła piętno na ich działalności. Główną konsekwencją ataku na Ukrainę, z któ- rą borykają się małe i średnie firmy, jest konieczność szukania nowych kontrahentów i dostawców (36%). Niemal co czwarta firma (23%) informuje o utracie pracowników i problemie z wakatami. Istotnie czę- ściej narzekają na to przedstawiciele branży trans- portowej niż budowlanej i handlu. Co piąta firma utra- ciła rynek zbytu, bo eksportowała do Rosji. To efekt sankcji gospodarczych na Rosję i Bia- łoruś, które w wielu kategoriach były importerem polskich produktów lub znaczącym eksporterem niektórych surowców. Wraz z kolejnymi pakietami sankcji handel na linii Polska-Wschód niemal się zatrzymał. Nie dziwi również problem z wakata- mi w transporcie. Braki kierowców w Europie sza- cuje się na 400 tys. osób, w samej Polsce na 100 tys. W polskiej flocie pracowało przed wojną 130 tys. zagranicznych kierowców, z czego zdecydowa- na większość pochodziła z Ukrainy. Po wybuchu konfliktu wielu z nich wróciło do swojej ojczyzny, by walczyć z rosyjskim agresorem. O tym problemie mówi wielu naszych klientów z branży transporto- wej – wyjaśnia Tomasz Rodak, dyrektor sprzedaży w Bibby Financial Services. q

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=