Miesięcznik "BIZNES.meble.pl" grudzień 2022

28 BIZNES.MEBLE.PL | GRUDZIEŃ 2022 W tym roku GTV świętu- je 25-lecie działalności. Gratuluję jubileuszu, choć zapewne nie tak go Pan sobie wy- obrażał: pandemia, wojna w Ukra- inie, rekordowa inflacja, ogromne wzrosty cen – to wszystko sprawiło, że prowadzenie biznesu w dzisiej- szych czasach coraz bardziej zaczyna przypominać loterię. Jak to wygląda z Państwa perspektywy? Nassim Taleb, amerykański ekonomi- sta i filozof, w swojej książce „Antykru- chość. Jak żyć w świecie, którego nie ro- zumiemy” napisał, że to trudności budzą geniuszy. GTV to firma, która trudności nigdy się nie bała. Zawsze skupialiśmy się na szukaniu rozwiązań. To pozwala- ło nam wykorzystywać pojawiające się możliwości i szybko adaptować do zmie- niającej się sytuacji. Dzięki takiej filozo- fii działania, staliśmy się odpornymi na tego typu wyzwania. Okres pandemii był dla nas także okre- sem rozwoju. W 2020 roku uzyskaliśmy świadectwo AEO „Authorised Economic Operator”, tym samym potwierdzając nasz status wiarygodnego przedsiębiorcy w UE w zakresie operacji celnych. W 2021 powołaliśmy do życia dwie nowe mar- ki: odzieży ochronnej i akcesoriów BHP Högert Workwear oraz oświetlenia deko- racyjnego GTV Decor. We wrześniu 2022 roku ogłosiliśmy, że dokonaliśmy akwi- zycji polskiej firmy Stolmet-Szczytno, obejmując 100% jej udziałów. Na stagna- cję zatem nie narzekamy. Jednym z ekonomicznych skutków pandemii było zerwanie wielu do- tychczasowych łańcuchów dostaw. Jak Państwu udało się z tym poradzić? Mam tutaj na myśli zarówno Państwa dostawców, jak i odbiorców. Czy sytu- acja powróciła już do normalności, czy są zakłócenia w dostawach? Lata konsekwentnego budowania biz- nesu, w tym zdywersyfikowanej siatki do- stawców i spedytorów, opłaciły się. Oczy- wiście odczuliśmy chwilowe perturbacje, ale szybko wróciliśmy na zwykłe tory, czego najlepszym dowodem są nasze wy- niki finansowe. W trudnym biznesowo, bo pandemicznym, roku 2020 odnotowa- liśmy 7% wzrosty, a w roku 2021 aż 32%. A skoro mowa o odbiorcach… GTV działa na blisko 70 rynkach. Czy któ- ryś z tych kierunków jest dla Państwa szczególnie ważny lub szczególnie perspektywiczny? Zgodnie ze wspomnianą strategią dy- wersyfikacji biznesu, nieustannie poszu- Nie narzekamy Wojciech Piłka, prezes GTV Poland, o jubileuszu 25-lecia działalności firmy, prowadzeniu biznesu w czasach spowolnienia, dywersyfikacji i strukturze sprzedaży. BRANŻA • WYWIAD ROZMAWIAŁ: MAREK HRYNIEWICKI na stagnację

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=