Miesięcznik "BIZNES.meble.pl" grudzień 2022

52 BRANŻA • ANALIZA BIZNES.MEBLE.PL | GRUDZIEŃ 2022 S tart serwisu jest zwieńczeniem ponad dwuletniego procesu cy- frowej transformacji, jaką prze- szła zarówno redakcja, jak i koncept por- talu jako taki. Podobnie jak cała branża meblarska, BIZNES.meble.pl musi na- dążać za nowymi metodami komunika- cji i w pełni wykorzystywać szanse, które daje internet. EDUKACJA I AKTUALNOŚCI DLA BRANŻY MEBLARSKIEJ Tworząc strategię portalu uważnie przyjrzeliśmy się jego odbiorcom i ich potrzebom. Biznesom branży meblar- skiej, które dziś – zupełnie tak jak my – są w trakcie wielkich przemian. Pędzą za wy- maganiami i ulotnymi zasadami globalne- go rynku. Szukają nowych dźwigni kon- kurencyjności, modernizując technologie, procesy sprzedaży, metody zarządzania. Często przechodzą głęboką restrukturyza- cję w związku z przemianami pokolenio- wymi. Potrzebują wsparcia, promocji, wie- dzy i sprawnego, niezawodnego dostępu do informacji. I taką rolę i misję właśnie wy- znaczyliśmy sobie budując nowy portal. Kręgosłup portalu tworzy wciąż redak- cja, dzięki której na BIZNES.meble.pl zna- leźć można wszystkie najważniejsze aktu- alności i doniesienia branżowe. Redakcja, która w trakcie swojej wieloletniej pracy, jak nikt poznała codzienność firm meblar- skich w Polsce. Która wie, gdzie warto się pojawić, do których drzwi zapukać i kogo podpytać o odpowiedzi na palące pytania. Portal dostarczać ma wiedzy o bran- żowych wydarzeniach, ale przede wszyst- kim ma pełnić rolę branżowego agre- gatora wiedzy. Platformy edukacyjnej, która zbierze w jednym miejscu inspiracje i know-how pomocne w rozwoju meblar- skiego biznesu. NOWOŚCI: KURSY, PODCASTY, SŁOWNIK I WIELE WIĘCEJ… Pracę nad programem edukacyjnym zaczęliśmy od usystematyzowania bran- żowych pojęć. Tak powstał Słownik Me- blarski, czyli wyszukiwarka definicji, ciekawostek i informacji technicznych związanych z meblami, akcesoriami oraz technologiami. Może być narzędziem do szkolenia i on-boardingu nowych pracow- ników oraz punktem startowym dla każ- dego, kto chce swoją wiedzę o świecie me- bli sprawdzić lub uporządkować. Każdy czytelnik portalu może tak- że bezpłatnie założyć konto edukacyjne i otrzymać dzięki temu dostęp do multi- medialnych kursów online. Zaproszeni do współpracy trenerzy doradzają w nich, jak wzmacniać biznes związany z mebla- mi. Szkolenia online dotyczyć będą m.in. strategii marketingowej, budowy między- narodowej marki, cyfrowej transforma- cji, e-commerce, najnowszych technologii produkcyjnych i materiałów czy budowa- nia przewag konkurencyjnych. Rok 2022 BIZNES.meble.pl kończy z pompą, otwierając zupełnie nowy rozdział w historii Wydawnictwa. Już jest. Ruszył zupełnie nowy, odświeżony i rzucający odważne spojrzenia w przyszłość, portal internetowy, który zastąpił starą stronę www. Nowy portal, czyli BIZNES.meble.pl 2.0 TEKST: MARTA ROGALEWSKA Autorka jest project managerką, strateżką marketingową, analityczką, współzałożycielką dwóch agencji kreatywno-technologicznych, współtwórczynią strategii marketingowej i koncepcji kreatywnej nowego portalu BIZNES.meble.pl. Opracowywała strategie oraz koordynowała realizację wdrożeń technologicznych i działań marketingowych dla takich marek, jak Red Bull, Jim Beam, EY, Credit Agricole, Citi, Hasbro i wielu innych. Wykładowca na Politechnice Białostockiej (na kierunku Marketing Internetowy, Menedżer E-commerce, Zarządzanie i na studiach MBA). Nowy i odświeżony portal internetowy biznes.meble.pl , który zastąpił starą stronę www.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=