Miesięcznik "BIZNES.meble.pl" grudzień 2022

6 BIZNES.MEBLE.PL | GRUDZIEŃ 2022 O  jej zadaniach Głowa Państwa mówiła tak: To rada, która ma patrzeć w przyszłość. To jej zasadnicze zadanie, choć oczywiście ważne będzie też dokonywanie diagnozy stanu obecnego: czy dobrze rozwijamy in- nowacyjność, czy reforma szkolnictwa wyższego właściwie kształtuje model pol- skiej nauki (…) Czy sytuacja jest dobra? Gdyby taka była, to byśmy nie reformo- wali polskiej nauki. W skład rzeczonej Rady weszło 18 osób, mających różne poważne stopnie i ty- tuły naukowe.A teraz zagadka: ile w składzie Rady jest kobiet? Tak jest,mają Pań- stwo rację: ZERO. Chociaż w Polsce większość studiujących to kobiety (w efekcie kobiet z wyższym wykształceniem jest o ponad 40% więcej niż mężczyzn), także większość stopni naukowych jest – jeżeli można to tak ująć – w rękach kobiet, to w przyszłość szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji w Polsce ma patrzeć 18 pa- nów. Chyba że – i to mogłoby tłumaczyć skład Rady – postawiono przed nią zada- nie wypatrzenia w naszym kraju kobiet. A gdy już to się uda, Rada będzie mogła zająć się diagnozowaniem, rozwijaniem i kształtowaniem. Wśród noblistów w dziedzinach ścisłych próżno szukać polskich męskich na- zwisk. Jest za to Maria Skłodowska-Curie, która Nagrodę Nobla otrzymała dwu- krotnie: raz w dziedzinie fizyki i raz chemii. Czy – gdyby jej życie i działalność – przypadło na okres o 100 lat późniejszy byłoby to wystarczającą przepustką do wejścia w skład Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji? Dzisiaj wydaje się to mocno wątpliwe. Ale czemu ja się dziwię. Wszak w kraju, w którym o rodzeniu i posiadaniu dzieci najwięcej do powiedzenia mają ci, którzy – co do zasady – mieć dzieci nie powinni, taki a nie inny skład Rady odwołującej się do szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji to nic zaskakującego. Cóż, jaki kraj, taka Rada. Polska nauka nie jest kobietą Nie tak dawno Pan Prezydent powołał Radę ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji. MAREK HRYNIEWICKI redaktor naczelny „BIZNES.meble.pl” FELIETON • OD REDAKCJI

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=