Miesięcznik "BIZNES.meble.pl" grudzień 2022

60 BIZNES.MEBLE.PL | GRUDZIEŃ 2022 BRANŻA • WYDARZENIA Z godnie z mottem konkursu „Better living, healthy forests”, FSC nagrodziło firmy z euro- pejskiej branży meblarskiej, w uznaniu dla ich zaangażowania w zrównowa- żony rozwój. Finałową galę FSC Furni- ture Awards, która odbyła się w kulto- wym ADI Design Museum w Mediolanie, otworzył panel dyskusyjny na temat wy- zwań i szans dla europejskiej branży me- blarskiej. Wśród zaproszonych do dys- kusji gości znaleźli się przedstawiciele Associazione per il Disegno Industria- le (ADI), European Furniture Industries Confederation (EFIC), Salone del Mobile oraz reprezentanci FSC. Poprzez konkurs Furniture Awards, FSC już po raz kolejny nagradza firmy z całej Europy, które wyróżniają się za- angażowaniem i oferują swoim klientom produkty pochodzące z odpowiedzialnie zarządzanych lasów. Ogromnie nas cieszy, że wśród zwycięz- ców po raz kolejny znalazła się firma z Pol- ski. Firma Gała Meble, która zwyciężyła dzięki niezwykle wymagającej polityce za- kupowej, współpracuje z największymi sie- ciami sprzedaży mebli w Polsce i w całym naszym regionie. Ten sukces pokazuje, że niezmiennie krajowa branża meblarska jest Polska firma wśród laureatów FSC Furniture Awards 28 października w Mediolanie Forest Stewardship Council ogłosiło zwycięzców czwartej edycji konkursu FSC Furniture Awards. Już po raz kolejny w gronie laureatów znalazł się polski producent, w tym roku była to firma Gała Meble. OPR. ANNA SZYPULSKA FOT. FOREST STEWARDSHIP COUNCIL (FSC). Kraje o największej liczbie certyfikatów: Polska (905) Wielka Brytania (760) Włochy (631) Niemcy (425) P A T R O N A T Uroczysty finał FSC Furniture Awards odbył się w niepowtarzalnej scenerii ADI Design Museum w Mediolanie.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=