Miesięcznik "BIZNES.meble.pl" grudzień 2022

62 DESIGN • WIADOMOŚCI 24% respondentów Polskiego Badania Internetu deklaruje zwiększenie przyszłych wydatków online 1,4% czasu poświęcanego stronom i aplikacjom zakupowym internauci spędzają w sklepach z kategorii Meble i wyposażenie wnętrz (źródło: PBI) BIZNES.MEBLE.PL | GRUDZIEŃ 2022 SHOWROOM DECOROOM NAJLEPSZYM BIUREM W POLSCE Decoroom, firma specjalizująca się w wykończeniu pod klucz, po raz kolejny została doceniona w międzynarodowym konkursie European Property Awards. Nagrodę główną w kategorii Best Office Interior Poland otrzymał wrocławski showroom, który pracownia otworzyła w lutym 2022 r. Kilka lat wcześniej tę samą nagrodę przyznano za ich warszawskie biuro. European Property Awards jest jednym z naj- ważniejszych europejskich konkursów w branży wnętrz i nieruchomości. Jego początki sięgają 1993 r. Zgłoszenia konkursowe oceniane są przez nieza- leżny panel ponad 80 ekspertów. Jury, wydając wer- dykt, koncentruje się na jakości projektu, użytkowo- ści, innowacyjności, oryginalności i zaangażowaniu w zrównoważony rozwój. Konkurs European Proper- ty Awards jest europejską częścią międzynarodowe- go konkursu International Property Awards. DECOROOM ZNÓW DOCENIONY Wrocławski showroom to drugie, po Warszawie, pokazowe studio pracowni projektowej Decoroom, która ma na swoim koncie prawie 3 tys. realizacji. To wyjątkowe miejsce na mapie miasta, zlokalizowa- ne w ścisłym centrum i stworzone z myślą o budowa- niu pozytywnych relacji z klientami. Inwestorzy pla- nujący aranżację swojego mieszkania mogą nie tylko spotkać się z architektem, ale też na żywo zobaczyć gotowe projekty wnętrz, całą gamę materiałów wy- kończeniowych oraz bogatą ofertę wyposażenia m.in . produkty marek: Barlinek, Cosentino, Geberit, Para- dyż, Tubądzin czy Porta. Przestrzenie w pełni odda- ją filozofię firmy, która zakłada systemowe świadcze- nie usług i obejmuje cały proces działania – od pro- jektu po realizację. Głównym założeniem projektowym showroomu było stworzenie funkcjonalnej, a zarazem estetycznej przestrzeni do kreatywnej pracy z klientami chcący- mi wykończyć swoje mieszkania i domy. Po kilku miesiącach funkcjonowania biura z dumą możemy stwierdzić, że taki efekt udało nam się uzyskać. Do- datkowo sama przestrzeń jest bardzo plastyczna, co sprzyja również organizacji spotkań biznesowych czy szkoleń – przyznaje Joanna Węgłowska, dyrektor od- działu wrocławskiego Decoroom, autorka projektu. WYNIKI KONKURSU Ogłoszenie wyników European Property Awards 2022-2023 odbyło się 27 października 2022 r. w Lon- dynie. Podczas uroczystości Decoroom otrzymało na- grodę Five Star w kategorii Best Office Interior Poland oraz nominację w kategorii Best Office Interior Europe. Obecnie pracownia walczy o miano najlepszego biu- ra w Europie. Rozstrzygnięcie konkursu będzie miało miejsce w lutym 2023 r. podczas International Grand Final w Londynie. Założone przez Martę Niemywską-Grynasz i Da- wida Grynasza studio tworzy multidyscyplinar- ny zespół projektantów, wielokrotnie nagradzany we wzorniczych konkursach. Tytuł Designer Roku 2022 przyznała Grynasz Studio Agnieszka Wasilewska, przewodnicząca jury konkursu Dobry Wzór, prezes Za- rządu Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Prace tego utalentowanego duetu można oglądać zarówno w kraju, jak i za granicą m.in. na Expo Mila- no, Triennale International Exhibition Milan, Arena De- sign Poznań czy Tokyo Design Week. Marta Niemyw- ska-Grynasz i Dawid Grynasz eksperymentują z no- wymi materiałami i technologiami, ale chętnie sięgają też do rzemiosła i polskich tradycji. Jak podkreślają projektanci, ważny jest dla nich klimat pracy i zespół zaufanych ludzi, gdyż daje to świetne efekty. Grynasz Studio ma na swoim koncie realizacje produktowe i wystawiennicze dla polskich i zagra- nicznych firm oraz instytucji, takich jak: Bizzarto, Co- sentino, BAZA, VOX, Devo, Marbet Style, NAP, MUJI, Fam Fara, Meesh, Zaczyn, Instytut Wzornictwa Prze- mysłowego, Narodowy Instytut Audiowizualny, Polska Akcja Humanitarna, Narodowe Centrum Kultury czy Wroclove Design Festiwal. NAGRODA DESIGNER ROKU W MINIONYCH LATACH Podczas tegorocznej edycji konkursu Dobry Wzór, przyznano Nagrody Specjalne w 6 kategoriach. Jed- na z nich to Designer Roku Nagroda Prezesa Instytu- tu Wzornictwa Przemysłowego, którą otrzymało Gry- nasz Studio. Pierwszy tytuł przyznano w 2006 roku. W minio- nych latach nagradzani byli: Nikodem Szpunar (2021), Katarzyna Borkowska i Tomasz Pydo, czyli studio KA- BO & PYDO (2020), profesor Jarosław Szymański (2019), Krystian Kowalski (2018), Maja Ganszyniec (2017), Tylko (2016), Tomek Rygalik (2015), Bartosz Piotrowski (2014), Joanna Leciejewska (2013), Piotr Kuchciński (2012), Marek Liskiewicz (2011), Tomasz Augustyniak (2010), Andrzej Śmiałek (2009), Tomasz Rudkiewicz (2008), Marek Adamczewski (2006). q Do bogatej kolekcji nagród Grynasz Studio właśnie dokłada kolejną, przyznaną przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego – Designer Roku. Grynasz Studio z tytułem Designer Roku Ta nagroda to dla nas ogromny zaszczyt i do- cenienie pracy całego zespołu. Otwarcie wrocław- skiego oddziału było dla nas nie lada wyzwaniem od samego pomysłu po realizację z uwagi na nie- spokojny okres pandemii i kryzys, który nadszedł tuż po niej. Mija już prawie rok od oficjalnego otwarcia, a w przestrzeni showroomu odbyło się już kilkaset spotkań z klientami i wiele inicjatyw biznesowych. Jesteśmy niezmiernie dumni z całego przedsięwzię- cia i mamy nadzieję, że w tym showroomie narodzi się wiele wymarzonych wnętrz – przyznaje Adam Bu- dzyński, prezes Decoroom. q Adam Budzyński, prezes Decoroom i Joanna Węgłowska, dy- rektor oddziału wrocławskiego Decoroom, autorka projektu. Fot. Stan Zajączkowski. Marta Niemywska Grynasz i Dawid Grynasz, twórcy Grynasz Studio. Fot. Marek Swoboda.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=