Miesięcznik "BIZNES.meble.pl" grudzień 2022

72 BIZNES MEBLE.PL | GRUDZIEŃ 2022 DESIGN • SYLWETKA O bok zaprojektowanych przez Cyryla Zakrzewskiego orga- nicznych, wyjątkowych projek- tów stołów, lamp, półek trudno przejść obojętnie. Urzekają precyzyjnymi deta- lami i naturalnymi materiałami. Sztu- ką jest dla mnie zawarcie w formie przeci- wieństw, tak aby zatarły się pomiędzy nimi granice. Natura i kultura, światło i ciem- ność stanowią w rzeczywistości jedność – mówi projektant. OD RZEŹBY DO ORGANIC DESIGN O guście estetycznym Cyryla Zakrzew- skiego wiele mówi fascynacja pracami Zaha Hadid i jej zespołu. Chociaż projek- tant ma swój autorski styl, mówi: Zaha Ha- did przetarła pewne ścieżki i wraz z zespołem stworzyła obiekty, które bardzo mi się podo- bają i są mi bliskie. To jest mój klimat . Urodził się w 1986 roku. Jest artystą, dla którego każda forma jest dziełem sztuki. W dużym stopniu wynika to z fak- tu, że jest absolwentem Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Jego dyplom został wyróżniony w konkursie im. Ma- rii Dokowicz na najlepsze dyplomy. Po- chodzę z rodziny artystycznej. Mój ojciec jest malarzem, mama historykiem sztuki. Wydawało mi się normalne, żeby iść w tę stronę. Sztuka zawsze była ważna i obecna w moim życiu, stąd te studia – mówi Cyryl Zakrzewski. Od sztuki płynnie przeszedł do rzeźbionych mebli. Był to przypa- dek, a raczej zbieg okoliczności. Przez ja- kiś czas robiłem rzeźby konceptualne gdzie najważniejszą rzeczą była idea. W pewnym momencie pojawiły się jednak nowe moż- liwości, a także potrzeba innej ekspresji. Na pierwszym planie pojawiła się forma, kształt i wizualne doświadczenia. Skupiłem się na tym i poszedłem w kierunku obiek- tów, które miały funkcjonować w prze- strzeni domowej. Moje projekty są zarów- no piękną formą rzeźbiarską, ale też mają swoje praktyczne miejsce w domu – zazna- cza projektant. Dziś Cyryl Zakrzewski prowadzi au- torską pracownię Organic Design. Współ- pracuje też z Nowymodel.org. Pytamy, jak definiuje nazwę swojej pracowni? Na studiach zupełnie nie myślałem o meblach. Nawet rok po studiach nie byłem do nich przekonany. To się pojawiło z czasem, po prostu. Moje myślenie przeniosło się z kon- ceptualnego, czysto artystycznego w my- ślenie o materiale i formie. Naturą inspi- rowałem się już na studiach. Przeniosło się to w formę wizualną. Jest to wartość for- my organicznej – odpowiada. Dodaje też: Moim celem jest stworzenie obiektu, który utworzy więź z tym, co reprezentuje natu- ra. Obiekty, które tworzę wyróżniają się. Wprowadzają trochę chaosu tam gdzie z reguły mamy proste, geometryczne formy. Wartość formy Pierwszym żywiołem artystycznym Cyryla Zakrzewskiego jest rzeźba. Dziś ma na koncie również komercyjne projekty mebli. Przywiązuje szczególną wagę do tego, aby obiekty wyróżniały się wyjątkową estetyką przy zachowaniu dużej funkcjonalności. TEKST: DIANA NACHIŁO FOT. AGNIESZKA KULA organicznej

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=