Miesięcznik "BIZNES meble.pl" luty 2018

raport X nowe kierunki eksportu 12 BIZNES meble.pl [ luty 2018 S tatystyka GUS wy- różnia cztery kate- gorie mebli: 9401 – meble do siedzenia, w tym przekształcalne w miejsca do spania oraz ich części; 9402 – meble lekarskie, chirurgiczne, dentystyczne lub wetery- naryjne; fotele fryzjerskie i podobne, obrotowe, z pochylanym oparciem lub podnoszone, a także części do nich; 9403 – meble inne niż w pozycjach 9401 i 9402 oraz ich części; 9404 – stelaże, ma- terace, artykuły pościelowe i podobne. Całkowity eksport z Polski tych czterech grup towarowych wzrósł z 24,32 mld zł w 2010 r. do 43,62 mld zł w 2016 r. (za rok ubiegły brak jeszcze szczegółowych danych; w okresie styczeń-wrzesień 2017 r. eksport wyniósł 34,17 mld zł), tj. o 79,36%. Eksport do krajów Unii Euro- pejskiej wzrósł z 21,23 mld zł w 2010 r. do 38,11 mld zł w 2016 r. (29,58 mld zł w pierwszych trzech kwartałach 2017 r.), czyli o 79,49%. Z kolei eksport na rynki poza UE wzrósł z 3,09 mld zł w 2010 r. do 5,52 mld zł w 2016 r. (4,59 mld zł w pierwszych trzech kwar- tałach 2017 r.), czyli o 78,45%. Jak widać, w ujęciu procentowym skala wzrostu jest na bardzo zbliżonym poziomie. W pierwszej dziesiątce najwięk- szych odbiorców polskich mebli jest tylko jeden kraj spoza Unii Europejskiej (6. miejsce – Stany Zjednoczone, do których eksport jest blisko dziesięcio- krotnie mniejszy niż do Niemiec, naj- większego importera mebli z Polski). Pierwsza dwudziestka to piętnaście krajów UE i pięć spoza Unii (oprócz wspomnianych Stanów Zjednoczonych są to: Szwajcaria – miejsce 15., Chiny – miejsce 16., Norwegia – miejsce 19. oraz Rosja – miejsce 20.). PRIORYTETEM JEST UNIA EUROPEJSKA Ekspansja na zagraniczne rynki od początku działalności była jednym ze ce- lów strategicznych firmy Szynaka Meble. Stanowiła ona konsekwencję zwiększa- nia mocy produkcyjnej, a co za tym idzie dynamicznego rozwoju firmy. Obecnie produkty Szynaka Meble trafiają do po- nad 50 państw na całym świecie. Nasi eksportowi partnerzy spoza Unii Europej- skiej to przedsiębiorcy ze Stanów Zjedno- czonych, Chin, Wielkiej Brytanii, Kanady, Rosji, Australii, Mongolii, Japonii, Male- zji, Izraela, Singapuru, Tajlandii, Estonii, Dominikany, Arabii Saudyjskiej, Maroka, Turcji, Ukrainy, Hongkongu, Egiptu, Bia- łorusi, Kuwejtu, Tajwanu, Serbii, Czadu, Kirgistanu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Słowenii i Indii – wylicza Jan Szynaka, prezes Grupy Meblowej Szyna- ka. – Nasze meble budują markę polskie- go produktu na świecie, jesteśmy dumni, że określenie „polski produkt” staje się synonimem najwyższej jakości nie tylko w Europie, ale też na wszystkich konty- nentach. Dzisiaj z sukcesem szturmujemy rynki arabskie, umacniamy naszą pozycję i otwieramy kolejne kierunki handlowe. Grupa Meblowa Szynaka odnotowuje roczny obrót na poziomie prawie miliar- da złotych, z czego ponad 50% pochodzi z eksportu. Obecnie poza rynek unijny trafia około 20% mebli produkowanych przez Grupę, jednak – jak zapewnia Jan Szynaka – nie jest to szczyt możliwości firmy, a lista krajów, w których pojawiają się jej meble nieustannie rośnie. Eksport poza rynki UE od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie, ogólnie tenden- cja jest wzrostowa, ponieważ nieustannie się rozwijamy i poszukujemy kolejnych rynków zbytu, nie ograniczając się jedy- nie do granic Unii Europejskiej – dodaje Jan Szynaka. O znaczeniu eksportu mówi także Ewelina Wójcik, dyrektor marketingu marki Meble Wójcik. Obecnie produkty marki Meble Wójcik trafiają do ponad 20 krajów, nie tylko europejskich, m.in Azji Południowo-Wschodniej, Afryki Pół- nocnej oraz krajów arabskich. Popyt na produkty meblarskie stale rośnie, a konsu- menci spoza Unii Europejskiej doceniają nasze polskie wyroby. Kraje pozaeuropej- skie są więc atrakcyjnym partnerem do podjęcia rozmów biznesowych – tłuma- czy Ewelina Wójcik. Nie tylko Unia Europejska M a r e k H r y n i e w i c k i PO LATACH ,,ROZPYCHANIA SI}” NA RYNKU UE, MO¿NA POWIEDZIEm, ¿E UGRUNTOWALI¥MY TAM SWOJk POZYCJ}. JEST ONA SILNA IbMA PERSPEKTYW} DALSZEGO ROZWOJU. NIEMNIEJ JEDNAK NIE SPOCZYWAMY NA LAURACH, WCIk¿ POSZUKUJEMY NOWYCH RYNKÓW ZBYTU, AbAKTUALNE KIERUNKI NASZEGO ROZWOJU TO AZJA, STANY ZJEDNOCZONE CZY BLISKI WSCHÓD. MAM NADZIEJ}, ¿E OSIkGNIEMY TAM SPEKTAKULARNY SUKCES. RYNKI POZAUNIJNE Sk TRUDNIEJSZE IbBARDZIEJ KOSZTOWNE, ALE WbDALSZEJ PERSPEKTYWIE MOGk DAWAm WI}KSZY ZYSK. ZDOBYWANIE ICH TRAKTUJEMY JAKO KOLEJNk SZANS} NASZEGO ROZWOJU IbWYZWANIE, KTÓREMU MUSIMY SPROSTAm. Jan Szynaka, prezes Grupy Meblowej Szynaka. Chociaż podstawowym odbiorcą mebli z Polski są państwa Unii Europejskiej (w latach 2010-2017 roczna wartość eksportu do UE wahała się od 84,8 do 87,4% całego polskiego eksportu), to jednak konieczność dywersyfikacji sprzedaży i związane z tym poszukiwanie nowych rynków eksportowych sprawiają, że polscy producenci coraz częściej szukają partnerów handlowych poza Europą. Dość powiedzieć, że w ubiegłym roku polskie meble trafiły do 169 krajów świata.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=