Miesięcznik "BIZNES meble.pl" luty 2018

design X wydarzenia 58 BIZNES meble.pl [ luty 2018 I dea stworzenia Programu Edu- kacyjno-Projektowego wywodzi się z potrzeby połączenia edukacji projektowej z realiami i wymogami rynku, dla którego projektowanie powin- no być stałym i niezbywalnym elementem w procesie produkcyjnym. Celem PE-P jest zdobywanie wiedzy, umiejętności projektowych w oparciu o bezpośrednią współpracę z przemysłem. 17. edycja PE-P to trzy grupy uzu- pełniających się projektów: projekty meblowe – nowe funkcje we wspólnej przestrzeni, wzory dekorów cyfrowych i dekory cyfrowe blatów kuchennych de- dykowane uniwersalnej kuchni. Obszar badawczo-projektowy te- gorocznej odsłony PE-P koncentrował się na przestrzeni w kontekście funkcji: przygotowywania i spożywania posiłków relaksu, zabawy, pracy, przechowywania. W 17. edycji PE-P wzięło udział 15 studentów studiów licencjackich i magisterskich Wydziału Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycz- nego w Poznaniu pracujących w sześciu zespołach projektowych. Każdy z ze- społów opracował niezależne programy projektowe nowych funkcji w przestrze- ni ,,Spotkanie”, połączone z projektami wzorów cyfrowych. 30 listopada ub.r. studenci zademonstrowali jury swoje projekty. Jury złożone z przedstawicie- li partnerów 17. edycji PE-P – Stolkar, Swiss Krono, Schattdecor, Rehau – do- konało wyboru projektów przeznaczo- nych do szczegółowego opracowania i prototypowania. Współpraca zarówno ze sprawdzonymi, jak i nowymi partne- rami zapewniła profesjonalne wsparcie technologiczne i motywowała studen- tów do pracy nad nowymi rozwiązania- mi wzorniczymi. Efekty pracy zespołu 17. edycji PE-P zostaną zaprezentowane na wystawie specjalnej ,,Spotkanie 17 PE-P” w ra- mach ,,Arena Design 2018”. 6 marca br. o godz. 15.00. odbędzie się premie- ra takich rozwiązań funkcjonalnych dla przestrzeni domowych i biurowych, jak: ,,Modify”, ,,Cooker”, „Free Family”, „Patch” oraz wzorów cyfrowych na płyty i blaty kuchenne: ,,Pepro light”, ,,Tache”, „Cell uno”, „Grana wine”, ,,Grana antra- cyt”. Wybrane projekty, które powstały w ramach 17. edycji PE-P mogą posze- rzyć oferty partnerów PE-P o nowe roz- wiązania projektowe i nowe specjalnie opracowane wzory cyfrowe. Wystawa ,,Spotkanie 17 PE-P” zo- stanie zrealizowana w ramach projektu „Dom polski_by PE-P” – formuły pre- zentacji projektów zapoczątkowanej w 2014 r. Organizator, studenci i partne- rzy serdecznie zapraszają na jej otwarcie – 6 marca br. o godz. 15.00, w pawilonie 5 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. d Wiodącym tematem tegorocznej odsłony Programu Edukacyjno-Projektowego jest ,,Spotkanie”w kontekście międzypokoleniowym. Już 6 marca br., podczas wydarzenia ,,Arena Design”w Poznaniu, odbędzie się otwarcie wystawy„Spotkanie 17 PE-P”, połączone z premierową prezentacją projektów studentów. Czas na „SPOTKANIE” ib17. edycjÚ PE-P P A T R O N A T Opr. Anna Szypulska Nazwa: 17. edycja Programu Edukacyjno-Projektowego Termin otwarcia wystawy: 6 marca br., godz. 15.00. Partnerzy 17. edycji PE-P: Stolkar, Swiss Krono, Schattdecor, Rehau Partnerzy wystawy: Ridex, Meliński Minuth Patronat medialny: miesięcznik ,,BIZNES meble.pl ” Organizator: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Pracownia Programów Edukacyjnych i Współpracy z Przemysłem – prof. Katarzyna Laskowska, as. Joanna Lisiecka www.uap.edu.pl facebook.com/pracownia.PEP Proces projektowy 17. edycji PE-P. Zespół 17. Edycji PE-P podczas procesu projektowego.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=