Miesięcznik "BIZNES meble.pl" luty 2020

74 M ust have to plebiscyt wyróż- niający znakiem jakości naj- lepsze polskie wdrożenia po- chodzące od polskich projektantów i producentów, odzwierciedlające naj- ważniejsze trendy w polskim projekto- waniu. Plebiscyt powstał, by upowszech- nić dobry polski design i w ten sposób promować rodzimy biznes oraz projek- tantów. Podczas dotychczasowych edycji zróżnicowana Rada Ekspertów wyróżni- ła blisko 600 produktów. W rankingu projektantów liderką jest Maja Ganszyniec, o której pisaliśmy w po- przednim numerze miesięcznika „BIZNES meble.pl ”, a której projekty otrzymały na przestrzeni lat aż 13 wyróżnień. W ran- kingu producentów w czołówce znalazły się takie firmy, jak Noti i Paged, które do- stały po osiem wyróżnień, dziewięć mają IKEA i Comforty. Dziesięć razy Rada Eks- pertów doceniała Wydawnictwo Dwie Sio- stry. Natomiast pierwsze miejsce, z 11 sta- tuetkami must have, należy do firmy VOX. VOX to funkcjonująca od 1989 r. polska marka wnętrzarska, której portfolio obej- muje produkty i usługi związane z urządza- niem domów i mieszkań. Swoje produkty sprzedaje za pomocą sklepu internetowe- go oraz sieci salonów w całej Polsce. Tra- fiają one również do ponad 60 krajów na wszystkich kontynentach. Nad produktami tej marki, powstającymi w oparciu o meto- dologię design thinking, pracują multidy- scyplinarne zespoły, składające się – poza projektantami – z psychologów, socjologów i etnografów. W projektowaniu VOX kon- centruje się na użytkowniku i jego potrze- bach. W takim interdyscyplinarnym ujęciu filozofii VOX pomaga obecność w Human Touch Group, w skład której wchodzi m.in SWPS Uniwersytet Humanistycznospołecz- ny czy szkoła projektowa School of Form. – Pierwsza edycja plebiscytu must have zbiegła się w czasie ze zmianami, które za- chodziły w tamtym momencie w VOX. Zmie- niliśmy wówczas podejście do projekto- wania, oparliśmy je na wiedzy o człowieku i jego potrzebach. W oparciu o nową meto- dologię w kolejnych latach powstawały na- gradzane w konkursie projekty m.in . „Young Users” czy „4 You”. Wyróżnione produkty i kolekcje odniosły sukces sprzedażowy i do dziś większość z nich znajduje się w ofercie VOX. Cieszymy się, że cały czas współpracu- jemy z polskimi projektantami, wierzymy, że kolekcje, które aktualnie tworzymy, w przy- Liderzy w polskimprojektowaniu Łódź Design Festival plebiscyt must have organizuje od 2011 r. – podczas nadchodzącej edycji festiwalu wyróżnienia zostaną przyznane już po raz dziesiąty. To dobry czas na podsumowanie, z którego wynika, że dotychczas dwóch producentów zabrało z Łodzi aż dziesięć lub więcej statuetek. biznes meble.pl | luty 2020 design • advertorial Personalizowane drzwi „Smart” można łatwo wzbogacić o dodatkowe akcesoria, m.in . do przechowywania.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=