Miesięcznik "BIZNES meble.pl" luty 2021

30 design • wiadomości 1,3 mln Polaków angażuje się w działalność młodych firm, tj. obecnych na rynku do 3,5 roku, wynika z raportu „Global Entrepreneurship Monitor. Polska 2020”, przygotowanego przez PARP i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2. rocznica śmierci Alessandro Mendiniego, wybitnego włoskiego architekta i designera, przypada 18 lutego biznes.meble.pl | luty 2021 „Heimtextil” dopiero za rok Największe targi tekstyliów domowych i kontraktowych – organizowany przez Messe Frankfurt „Heimtextil” – zostały przełożone i odbędą się w terminie 11-14 stycznia 2022 r. We wrześniu 2020 roku Messe Frankfurt, organi- zator różnego rodzaju targów, zrezygnował z jakich- kolwiek fizycznych wydarzeń w pierwszym kwartale 2021 roku. Teraz, po konsultacjach z klientami, ko- nieczne stało się przełożenie międzynarodowych tar- gów zaplanowanych na kwiecień i maj. Przyczyną są przepisy i ograniczenia w podróżowaniu. Końca pan- demii nie widać. Eventy w Niemczech są zakazane, a trwające ograniczenia w podróżach międzynaro- dowych oznaczają, że nie można zaplanować targów w terminie wiosennym w 2021 roku. W centrum uwa- gi znalazła się pandemia koronawirusa, a nasze pla- ny nie uniknęły jego wpływu. W obecnej sytuacji nie byłoby możliwe spełnienie wymagań naszych klien- tów, dotyczących międzynarodowych targów branżo- wych w kwietniu lub maju – powiedział Detlef Braun, członek Zarządu Messe Frankfurt. Właśnie dlatego, Messe Frankfurt po dokładnych konsultacjach z klientami i partnerami, zdecydowało, by odłożyć na później hybrydowy „Prolight + Sound”, wydarzenie planowane na kwiecień oraz targi tek- stylne: „Heimtextil”, „Techtextil” i „Texprocess”, za- planowane na maj oraz International Consumer Go- ods Show, zaplanowane na kwiecień. Coroczne wio- senne wydarzenia są niezbędne dla cyklów zamówień opartych na trendach w rozrywce, technologii, do- brach konsumpcyjnych i przemyśle tekstylnym, co oznacza, że odkładanie tych wydarzeń na drugą poło- wę roku nie służyłoby interesom wystawców. Ponad- to jest to czas, kiedy przemysł zwykle włącza wyso- ki bieg w zakresie logistyki i realizacji zamówień. Jest to szczególnie istotne dla wystawców imprez „Techte- xtil” i „Texprocess”, z których niektórzy muszą przy- wieźć maszyny do Frankfurtu na prezentacje. W wy- niku obecnej sytuacji i trwających ograniczeń podró- ży, wystawcy stają przed ogromną niepewnością, czy będą mogli być obecni i czy ich kontakty z klientami będą możliwe. Ponieważ wydarzenia fizyczne nie są możliwe, Messe Frankfurt stworzyło wiele cyfrowych ofert dla swoich klientów. Na przykład, podczas Consumer Go- ods Digital Day 20 kwietnia 2021 r. klienci mają moż- liwość spotkań w wirtualnej rzeczywistości. Tematy- ka Digital Day koncentruje się na sposobach, w jakich detaliści mogą pomóc swoim firmom, ponieważ od „Ambiente 2020” nie udało się zorganizować żadnych międzynarodowych targów flagowych we Frankfurcie z odpowiednimi możliwościami prezentacji. Propozy- cje te zostaną wzbogacone o możliwości, jakie daje Nextrade, pierwszy cyfrowy portal targowy do zarzą- dzania i składania zamówień dla sektora domowego i mieszkalnego. Jak zaznaczył Detlef Braun: Zamknięcie skle- pów detalicznych w krajach naszych gości sprawi- ło, że przekazywanie informacji na bieżąco stało się niezbędne. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby umożliwić bezpieczne i udane targi, bo nic nie zastą- pi spotkań twarzą w twarz. „Heimtextil” odbędzie się w terminie 11-14 stycz- nia 2022 r., „Christmasworld” 28 stycznia-1 lutego 2022 r., „Paperworld” i „Creativeworld” 29 stycznia-1 lutego 2022 r., „Ambiente” 11-15 lutego 2022 r., a następnie „Prolight + Sound” 26-29 kwietnia 2022 r., „Techtextil” i „Texprocess” w drugim kwar- tale 2022 r. q Na miejscu zaprezentowane są ekspozycje, któ- re do tej pory cieszyły się dużym uznaniem klien- tów, a wszystko uzupełnia spora lista nowości. Salon w Domotece jest bezpośrednim importerem kuchni Nolte i najstarszym polskim partnerem Nolte Küchen – drugiego co do wielkości producenta mebli kuchen- nych w Niemczech. Założona w 1958 roku firma nie- ustannie rozwija swoją ofertę i doskonali technologię produkcji. Ponad 60 lat doświadczenia w produkcji mebli zaowocowało licznymi międzynarodowymi na- grodami i certyfikatami jakości. W 2019 roku kuch- nie Nolte po raz trzeci z rzędu zostały wybrane Ulu- bioną Marką Niemieckich Mebli Kuchennych. Nagro- da Beliebteste Küchen Marke to wynik analizy rynku przeprowadzanej co dwa lata przez Niemiecki Insty- tut Jakości Usług. Nowa odsłona salonu Nolte w Domotece to aż dwu- krotnie większa powierzchnia ekspozycyjna – 140 m 2 . Prezentowane są na niej kuchnie Nolte w 11 różnych projektach. Charakterystyczne elementy to m.in. aran- żacja z lustrzaną wyspą i granatowymi frontami, które zastosowano w kuchni Doroty Szelągowskiej. Zróżnicowana oferta mebli kuchennych stano- wi jeden z mocniejszych atutów Domoteki. Dążymy do tego, by klienci zyskiwali nie tylko świetnie zapro- jektowane produkty, lecz także szerokie możliwości ich dopasowania do własnych gustów oraz walorów przestrzennych konkretnych mieszkań. Salon Nolte w nowej odsłonie idealnie wpisuje się w tę strate- gię. Wierzymy, że zaspokoi potrzeby najbardziej wy- magających klientów – mówi Agata Brzezińska, He- ad of CEE z firmy Pradera, właściciela Domoteki. q Nowa odsłona salonu kuchennego Nolte Centrum Wyposażenia Wnętrz Domoteka zyskało kolejną inspirującą przestrzeń. Od 15 grudnia klienci mogą odwiedzać powiększony salon mebli kuchennych Nolte w odświeżonej formule i nowej lokalizacji – na parterze Domoteki. Trend Space. Fot. Pietro Sutera, Messe Frankfurt. Inspirujące ekspozycje to nie- jedyny powód do odwiedzenia salonu Nolte w Domotece. Architekci wnętrz pracujący w Nolte mają ponad 20 lat doświadczenia w projektowaniu mebli kuchennych. Dzięki temu potrafią maksymalnie wykorzy- stać przestrzeń do stworzenia unikalnego projektu wnętrza na wymiar.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=