Miesięcznik "BIZNES meble.pl" luty 2021

38 design • wywiad biznes.meble.pl | luty 2021 O d prawie roku nasza rzeczy- wistość – społeczna czy go- spodarcza – diametralnie różni się od tej znanej nam sprzed lat. Jak w nowej rzeczywistości wy- gląda praca architekta czy architekta wnętrz? Na ile i w jaki sposób wpływa- ją na nią różnego rodzaju obostrzenia czy zachowania klientów? Moja praca projektowa przebiega bez większych zmian. Zdalna współpraca z ko- operującymi firmami towarzyszyła moim działaniom od lat. Teraz stanowi podstawę komunikacji. Niezbędne spotkania nadal się odbywają. Zachowując ostrożność pra- cujemy. Systematycznie jeżdżę na nadzory – to konieczny element udanych realizacji. Spotkania z szeroko rozumianymi dostaw- cami wyposażenia, tak jak wcześniej, uma- wiam telefonicznie. Zapewnia to komfort indywidualnej obsługi. Ale, ze względu na wzajemne bezpieczeństwo, liczba kontak- tów została ograniczona do minimum. To cenne doświadczenie w organizacji pracy. Umocniło mnie w przekonaniu, jak ważny bywa bezpośredni kontakt przy podejmo- waniu wspólnych decyzji. Mam świadomość, że wiele branż zo- stało dotkniętych dużo ciężej. Analizując wpływ pandemii na nasze życie, uciekając od przygnębienia, szukam tego, co może się przydać w przyszłości. Wszyscy doceni- liśmy wagę międzyludzkich relacji i poczu- cia wolności. Karierę zawodową zaczynałeś pod ko- niec lat 90., gdy założyłeś swoją firmę RS Studio Projektowe. Czy „w zderzeniu” z rynkiem pomocna była Twoja wcze- śniejsza edukacja, czyli Wydział Archi- tektury Politechniki Warszawskiej oraz The Faculty of Architecture University of Detroit? Co było dla Ciebie – początku- jącego architekta – wtedy, na początku działalności, największym wyzwaniem. Uważam, że kierunkowa edukacja jest bardzo ważnym elementem pracy w za- wodzie. Podstawą każdego dobrego projektu jest interdyscyplinarna wiedza architekta. Składa się na nią bardzo wiele elementów. Kluczem do sukcesu jest bezbłędna funk- cjonalność. Niezbędna wydaje się wiedza historyczna i znajomość detalu. Ponadto, świadomość kompozycji i umiejętność do- bierania kolorów. Widzenie i zachowywa- nie odpowiednich proporcji. Znajomość Arch. Roland Stańczyk, właściciel RS Studio Projektowe i członek Zarządu Stowarzyszenia Architektów Wnętrz, o ewolucji rynku usług architektonicznych i wnętrzarskich w Polsce, współpracy z dostawcami oraz o działalności Stowarzyszenia Architektów Wnętrz. Projekty Rozmawiał: Marek Hryniewicki budują nowe relacje

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=