Miesięcznik "BIZNES meble.pl" luty 2021

58 design • wydarzenia biznes.meble.pl | luty 2021 S tudenci Wydziału Architektu- ry i Wzornictwa podejmują się realizacji projektów wzorni- czych według przedstawionych brie- fów projektowych, przy ścisłym wspar- ciu partnerów edycji: Meble Vox, Profile Vox, Schattdecor, Egger oraz Lab150, jak również pod czujnym okiem dydak- tyków prowadzących PE-P: prof. Kata- rzyny Laskowskiej oraz mgr Joanny Li- sieckiej. Hasłem przewodnim 20. edycji Progra- mu Edukacyjno-Projektowego są „Nowe Funkcjonalności”. Temat projektowy po- dejmowany przez studentów z Uniwersy- tetu Artystycznego w Poznaniu związany jest bezpośrednio z obserwacją zmian za- chodzących w współczesnym świecie. Od- najdujemy się na nowo w rzeczywistości po-pandemicznej. Wiąże się ona z świa- domością możliwych powtórzeń sytuacji kryzysowych, niewygodnych, stresujących dla każdego z nas. Przestrzenie mieszkal- ne w związku z przymusowym spędza- niem w domach i mieszkaniach większej ilości czasu, wymagają transformacji, re- organizacji przestrzeni, dostosowania do zmieniających się warunków funkcjonal- nych i użytkowych. Trend micro housingu wypracowany latami na rynku nieruchomości i budow- nictwa, jak również wpływ psychologicz- ny niewielkich przestrzeni mieszkalnych Od dwóch dekad na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu (UAP) realizowany jest wyjątkowy Program Edukacyjno-Projektowy (PE-P) oparty o współpracę z przemysłem, łączący edukację projektową z branżą meblarską i wyposażenia wnętrz. 20 lat PE-P TEKST: mgr Joanna Lisiecka Od lewej: Danuta Pawlik, Natalia Polakowska, Katarzyna Laskowska, Katarzyna Bryze, Jan Loba. Fot. Agata Sargalska.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyNDg=